ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ τίθεται σε εφαρμογή το νέο ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο  για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας (R&D) και για... ΑΑΔΕ: Σε εφαρμογή τα φορολογικά κίνητρα για R&D και νεοφυείς επιχειρήσεις

Της Ντίνας Καράτζιου/

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ τίθεται σε εφαρμογή το νέο ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο  για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας (R&D) και για τις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σε εφαρμογή τίθεται το νέο ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και για τις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν φορολογική έκπτωση 100% για τις δαπάνες  έρευνας και τεχνολογίας ( R&D), αλλά και έκπτωση 50% για τα φυσικά πρόσωπα που επενδύουν στο αρχικό κεφάλαιο startups. Το πράσινο φως δίνεται με  εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), «για την κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 46 και 49 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146)».

Υπενθυμίζεται, ότι με τον νόμο ν.4712/2020 θεσμοθετήθηκαν επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις Έρευνας και Καινοτομίας στην Ελλάδα μέσω της ενίσχυσης της φοροαπαλλαγής που δίνεται σε επιχειρήσεις βάσει των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που υλοποιούν. Στα φορολογικά κίνητρα περιλαμβάνεται η αύξηση της φορολογικής έκπτωσης δαπανών έρευνας και καινοτομίας από 30% (που ίσχυε μέχρι σήμερα) σε 100%, μέσω ενίσχυσης της φοροαπαλλαγής που δίνεται στις επιχειρήσεις βάσει των δαπανών επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας που υλοποιούν.  Στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας από τις επιχειρήσεις.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ  αναφέρονται «οι  διατάξεις των άρθρων 46, 49 και 55 του ν.4712/2020 (Α’ 146), προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή», με τις οποίες ορίζονται τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαθίστανται το άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος -Κ.Φ.Ε.).

Ειδικότερα, αυξάνεται το επιπλέον ποσοστό φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη της παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 από 30% σε 100% και εισάγεται νέα εναλλακτική διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη της παρ. 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 με την προσθήκη παρ. 3 στο παρόν άρθρο.

Πιο συγκεκριμένα με τις νέες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22Α του ΚΦΕ ορίζεται ότι α) εναλλακτικά, αντί της διαδικασίας της παρ. 2, η επιχείρηση, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή/και ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.

Τι προβλέπουν ο έλεγχοι

Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛ.Τ.Ε.), καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα), βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και τις ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με τον ν. 4449/2017, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η διενέργεια του ελέγχου των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και τον ν.4449/2017, όπως ισχύουν για τις οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος.

Οι εκθέσεις ελέγχου

Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3.α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ’ ελάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή/και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.

Τι ισχύει για τους επενδυτικούς «Αγγέλους»

Με την παρ. 1 του άρθρου 55 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται με τον κοινοποιούμενο νόμο, αναφορικά με την εφαρμογή του ποσοστού 100%, τίθεται σε ισχύ από την 1 η Σεπτεμβρίου 2020.

Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι οι διαδικασίες της παρ. 3 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με τον κοινοποιούμενο νόμο, μπορεί να εφαρμόζονται και για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, κατά την παρ. 2 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013, που έχουν ήδη υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Με τις διατάξεις του άρθρου 49 – Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους προστίθεται νέο άρθρο 70Α «Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων» στον ν.4172/2013, με το οποίο ορίζεται ότι:

« 1. Σε περίπτωση που φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά.

Η παρ. 1 εφαρμόζεται για εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου – επενδυτή, μέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε έως τρεις (3), κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

Η εισφορά κεφαλαίου της παρ. 1 εκτελείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής καταθέσεως. Εφόσον αποδειχθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ότι η εισφορά του κεφαλαίου έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε. Για την επιβολή του προστίμου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που συντρέχουν για τον χαρακτηρισμό του φορολογουμένου – φυσικού προσώπου ως επενδυτή κατά την έννοια του παρόντος σε νεοφυή επιχείρηση ή σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups επιχειρήσεις), ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας