ecopress
Σε 10.338 ανέρχονται στον κλάδο των κατασκευών οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα για εργασία και αφορούν κυρίως σε ειδικευμένους οικοδόμους  όπου... Άδειες εργασίας για 10.338 οικοδόμους από τρίτες χώρες

Σε 10.338 ανέρχονται στον κλάδο των κατασκευών οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα για εργασία και αφορούν κυρίως σε ειδικευμένους οικοδόμους  όπου διαπιστώνονται  μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 2189/3.4.2023) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην Ελλάδα – για τα έτη 2023 και 2024 – σε 167.925.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, το πλήθος των επιτρεπόμενων μετακλήσεων καθορίστηκε σε επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα αιτήματα που υποβλήθηκαν, μέσω των Περιφερειών, τα οποία προσέγγισαν τις 380.000 και κοντά στο αντίστοιχο όριο που είχε τεθεί για τη διετία 2021-2022 (ήταν 168.632).

Επιπλέον, έχουν ληφθεί μέτρα, προκειμένου αφενός μεν να μην θίγεται η απασχόληση Ελλήνων εργαζομένων (ή από τις χώρες της ΕΕ) αφετέρου δε να καλύπτονται οι ανάγκες των επιχειρήσεων, οι οποίες σε συγκεκριμένους κλάδους είναι αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι μετακλήσεις κατανέμονται σε κλάδους στους οποίους δεν υπάρχει προσφορά εργασίας από Έλληνες εργαζόμενους, αλλά με ευελιξία, που επιτρέπει την κάλυψη των αναγκών, καθώς:

«- Οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι περιφερειακής ενότητας, όπως ίσχυε, μέχρι τώρα. Έτσι, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο, που είχε παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, να υπάρχουν ελλείψεις εργαζομένων σε μία περιφερειακή ενότητα και πλεονάσματα σε μία γειτονική.

– Πρόσθετη ευελιξία στην κατανομή των θέσεων εξασφαλίζεται επίσης με την ομαδοποίηση των ειδικοτήτων στον πρωτογενή τομέα (εργάτες γης, εργάτες κτηνοτροφίας, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, εργάτες δασοκομίας κλπ), που σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερες από μία ειδικότητες.

Από τις 167.925 θέσεις, οι 20.000 αναμένεται να καλυφθούν, μέσω των διμερών συμφωνιών, που έχει υπογράψει η χώρα μας με την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές. Από τις υπόλοιπες 147.925 θέσεις, η πλειονότητα (113.467 ή 76,7%) έχει κατανεμηθεί στον πρωτογενή τομέα. Από αυτές, 91.630 αφορούν εποχική εργασία, διάρκειας 3 έως 9 μηνών, 16.572 εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και 5.265 σε αλιεργάτες αιγυπτιακής καταγωγής, οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα για μέγιστο διάστημα 11 μηνών, βάσει σχετικής διμερούς συμφωνίας.

Σημειώνεται ακόμη ότι:

– Παρέχεται η δυνατότητα μετάκλησης αυξημένου αριθμού εργαζομένων στους κλάδους εστίασης και καταλυμάτων (9.261 έναντι 2.811 την προηγούμενη διετία), αλλά σημαντικά χαμηλότερου σε σχέση με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για 80.316 εργαζόμενους και εδώ ελήφθη υπόψη η προσφορά εργασίας και η δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων από το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό.

– Στον κλάδο των κατασκευών, το ανώτατο όριο ορίστηκε σε 10.338 θέσεις και αφορά κυρίως σε ειδικευμένους οικοδόμους, για τους οποίους, με βάση τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), διαπιστώθηκαν μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως, ενόψει της υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και λόγω της αύξησης της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και των προγραμμάτων ενεργειακής/αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων, που υλοποιούνται κλπ.

– Για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες ισχύει το ίδιο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις των Ελλήνων/Ευρωπαίων εργαζομένων (αμοιβές, κατώτατος μισθός, ωράριο, υγιεινή-ασφάλεια κλπ). Επιπλέον, για τους εποχικούς εργαζόμενους θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλυμα για τη διαμονή τους.

– Τέλος, σημειώνεται ότι η μετάκληση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης εγκρίνεται με ειδική διαδικασία (οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα πρέπει να καταθέσουν αιτήματα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις των Περιφερειών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που ζητούν και, εν συνεχεία, να διεξαχθεί ενδελεχής έλεγχος από τη ΔΥΠΑ ως προς την ύπαρξη εγχώριου εργατικού δυναμικού). Για τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης προβλέπεται επίσης ότι η αμοιβή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 1,5 φορά το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας

×