Αρχές Ιανουαρίου 2020, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξέδωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας... Aδειοδότηση της μεγαλύτερης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Αρχές Ιανουαρίου 2020, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξέδωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία εντάσσεται και η 1η Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Ανατολικού Τομέα Π.Ε. Θες/νίκης».

Η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας:

α) 128.200tn/έτος σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.),εξυπηρετώντας τους Δήμους του Ανατολικού Τομέα της ΠΚΜ (μέρος της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και το σύνολο της Π.Ε. Χαλκιδικής) και

β) 22.000 tn/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ),εξυπηρετώντας τον Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το έργο χωροθετείται στη θέση «Άγιος Αντώνιος» της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Το έργο, το οποίο είναι αρμοδιότητας του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, αδειοδοτήθηκε σε συμβατότητα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ και λύνει οριστικά το πρόβλημα χωροθέτησης που υπήρχε στο παρελθόν.

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι – Μελετητές έχει αναλάβει τη μελετητική ωρίμανση του έργου, η οποία αναμένεται πλέον να ολοκληρωθεί άμεσα, ώστε να προταθεί ως ώριμο έργο για ένταξη στο ΕΣΠΑ και να δημοπρατηθεί το 2020.


ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας