ecopress
Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Η μείωση του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) εξαιτίας της προόδου των διασυνδέσεων των νησιών αντισταθμίζει την επιβάρυνση των καταναλωτών ... ΑΔΜΗΕ: 400 εκατ. ευρώ ετησίως το όφελος από τις διασυνδέσεις των νησιών

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Η μείωση του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) εξαιτίας της προόδου των διασυνδέσεων των νησιών αντισταθμίζει την επιβάρυνση των καταναλωτών  από την αύξηση των χρεώσεων για το σύστημα μεταφοράς που αναμένεται από εφέτος για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων του ΑΔΜΗΕ.

Αυτό ανέφερε η διοίκηση του Διαχειριστή με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2020. Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε χθες συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ύψους 81,1 εκατ. ευρώ, έναντι 78,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος ( αύξηση 3,1%) και ρεκόρ επενδύσεων οι οπολιες ανήλθαν στα 456 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 82% σε σύγκριση με το 2019 το οποίο ήταν επίσης έτος-ρεκόρ.

Οι ΥΚΩ που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος καλύπτουν κυρίως το αυξημένο κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών που βασίζεται σε πετρελαϊκούς σταθμούς. Το κόστος αυτό περιορίζεται όσο προχωρούν οι διασυνδέσεις (Κυκλάδες, Κρήτη κλπ.) και αντισταθμίζει την επιβάρυνση από την αύξηση των τελών χρήσης του συστήματος που αναμένεται από , για την κάλυψη των επενδύσεων του Διαχειριστή.

Ήδη το όφελος από τη διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου που θα λειτουργήσει εφέτος υπολογίζεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ οποία προστίθενται στα  70 εκατ.  από τη διασύνδεση των Κυκλάδων ενώ όταν το 2023 όταν ολοκληρωθεί και η “μεγάλη” διασύνδεση Κρήτης Αττικής το όφελος θα ανέβει στα 400 εκατ. το χρόνο.

Σημειώνεται ότι για την 4η φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων που περιλαμβάνει και τη Σαντορίνη με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023 αναμένεται η επιλογή των αναδόχων ως το καλοκαίρι. Θα ακολουθήσει η προκήρυξη διαγωνισμών για τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο με προοπτική ολοκλήρωσης το 2024. Στην τετραετία 2022-2025 ο προγραμματισμός του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 2,1 δισεκ, ευρώ για διασυνδέσεις νησιών και διεθνείς, ανανέωση του δικτύου, αποθήκευση ενέργειας κ.α.

Ρεκόρ επενδύσεων το 2020

Ρεκόρ επενδύσεων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σημείωσε πέρυσι ο ΑΔΜΗΕ ο οποίος έκλεισε το 2020 με λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 202,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,7% σε σχέση με το 2019, αναφέρει το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν οι επενδύσεις ανήλθαν στα 456,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 83% σε ετήσια βάση. Στις επενδύσεις του 2020 έχουν συνεισφέρει κυρίως η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου (158,6 εκατ. ευρώ), η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (113,9 εκατ. ευρώ), οι φάσεις Β΄ και Γ΄ Κυκλάδων (68,6 εκατ. ευρώ), καθώς και η επέκταση του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο (31 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ το 2020 ανήλθαν σε 286,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14,8% έναντι 249,8 εκατ. ευρώ το 2019. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 84,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,6% έναντι 105,6 εκατ. το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 81,1 εκατ. ευρώ, έναντι 78,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση 3,1%.

Ο ΑΔΜΗΕ θα διανείμει το 2021 μέρισμα ίσο με το 50% των καθαρών κερδών του, δηλαδή 42,07 εκατ. ευρώ. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε τον Μάιο 2020 το μέγιστο προμέρισμα που προβλέπεται από την νομοθεσία για την οικονομική χρήση του 2020. Η Διοίκηση θα προτείνει την διανομή του εναπομείναντος ποσού το οποίο ανέρχεται σε ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή καθώς και τη διανομή προμερίσματος 0,085 ευρώ ανά μετοχή το 2021, ώστε η συνολική προτεινόμενη καταβολή προς τους μετόχους να ανέλθει στα 0,103 ευρώ ανά μετοχή το τρέχον έτος.

 Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2020: «Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική και την οικονομική ευρωστία του και το 2020, παρά τις αντιξοότητες που επέφερε η πανδημική κρίση. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 456 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 82% σε σύγκριση με το 2019 το οποίο ήταν επίσης έτος-ρεκόρ. Ο ΑΔΜΗΕ επιταχύνει σημαντικά το επενδυτικό πλάνο του προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και να εκπληρώσει τον ρόλο του ως φορέα πράσινης ανάπτυξης».

 Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ιωάννης Καράμπελας, δήλωσε: «Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συνεχίζει με την ίδια συνέπεια την πορεία της, που συνοψίζεται στην συμμόρφωση με τον νέο νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την ανθεκτικότητα της μετοχής μας παρά τις προκλήσεις που έφερε στο Χρηματιστήριο η πανδημία του κορονοϊού το 2020 και στην συνέχιση της ανταποδοτικής μερισματικής πολιτικής που ανταμείβει τους μετόχους μας.

Οι προσπάθειες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποσκοπούν στην αρωγή τού έργου της συγγενούς εταιρείας για την θωράκιση τής ενεργειακής ασφάλειας στην χώρα μας και την ενίσχυση τής ανταγωνιστικότητας τής αγοράς ενέργειας.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών τονίζει τέλος την περιβαλλοντική διάσταση τού έργου τού Ομίλου ΑΔΜΗΕ, με τα οφέλη που θα φέρει η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και η αύξηση τής διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας