ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Σε 71 περιοχές, από 24 Περιφερειακές Ενότητες, που καλύπτουν γεωγραφικά σχεδόν τη … μισή Ελλάδα, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων της κατηγορίας 5,... Αυθαίρετα: όλες οι περιοχές της χώρας, για υπαγωγές της κατηγορίας 5 (πίνακας)

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Σε 71 περιοχές, από 24 Περιφερειακές Ενότητες, που καλύπτουν γεωγραφικά σχεδόν τη … μισή Ελλάδα, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, δηλαδή αυθαίρετα με μεγάλες πολεοδομικές υπερβάσεις ή κτίρια τα οποία ανεγέρθηκαν χωρίς οικοδομική άδεια, μπορούν κατ΄ εξαίρεση να τα δηλώσουν και να τα τακτοποιήσουν, με πρόστιμο.

Το ecopress παρουσιάζει κατ΄ αποκλειστικότητα τον πίνακα (δείτε ακολούθως), με τις σχετικές πληροφορίες και όλες τις περιοχές, για τις οποίες άνοιξε η ψηφιακή  πλατφόρμα του ΤΕΕ υπαγωγής δηλώσεων αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 και συγκεκριμένα για τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες λόγω των επιπτώσεων από καιρικά φαινόμενα κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αποφάσεις της Πολιτικής Προστασίας.

Απαγορεύσεις και εξαιρέσεις

Σημειώνεται ότι με το τελευταίο πολεοδομικό χωροταξικό νόμο του ΥΠΕΝ (Ν.4759/2020, ΦΕΚ 245Α/2020) σταμάτησε η δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 μετά τις 30/09/2020, με αποτέλεσμα να παραμείνουν σε εκκρεμότητα χιλιάδες ακίνητα σε όλη τη χώρα. Προβλέφθηκαν ωστόσο εξαιρέσεις και δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων μέχρι 31- 12-2025 για συγκεκριμένες περιπτώσεις αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, όπως για αυτά που ανήκουν σε τράπεζες από αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, ιδιοκτησίας  της  Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing, κληρονομικές διαδοχές κλπ.

Στο μεταξύ αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, από τον υπουργό ΥΠΕΝ Κώστα Σκρέκα και τον αρμόδιο υφυπουργό Νίκο Ταγαρά, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε πολεοδομικό επίπεδο και στην κτηματαγορά, όπως επίσης  τις προτάσεις τεχνικών, νομικών φορέων και των ιδιοκτητών ανακοίνωσε πρόσφατα ότι «η δυνατότητα ρύθμισης των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 μας απασχολεί ιδιαίτερα», δίνοντας το μήνυμα ότι αναζητά  συνολική και ορθολογική λύση για τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5.  Τόσο για την οριστική τακτοποίηση των ήδη δηλωμένων ακινήτων, όσο και για τη δυνατότητα  δεύτερης ευκαιρίας να υποβάλλουν δηλώσεις χιλιάδες ιδιοκτήτες, που έχασαν τη προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου 2020, όταν έκλεισε η πλατφόρμα υπαγωγής. Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

Αιτήσεις υπαγωγής  γίνει μέχρι 09/12/20121

Ειδικά για τα αυθαίρετα,  που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Πολιτική Προστασίας,  υπάρχει δυνατότητα και «τρέχει» η διαδικασία τακτοποίησης εφόσον η αίτηση υπαγωγής  γίνει μέχρι 09/12/20121.

Το ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια των αλλαγών που νομοθετήθηκαν με τον νόμο 4759/2020 για τη χωροταξία και την πολεοδομία προσάρμοσε ήδη το ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων στις νέες προβλέψεις.

Ειδικά για τα ακίνητα περιοχών κηρυγμένων το 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ανακοινώθηκε ότι:

-Εντάσσονται στην Κατηγορία 5, εφόσον το παράβολο καταβληθεί έως 9/12/2021,

-Δεν λαμβάνουν τις προσαυξήσεις λόγω χρόνου υπαγωγής (περ. β΄- γ΄, παρ. 3 άρθρου 102 του ν. 4495/2017) στις Κατηγορίες 1 -5, εφόσον το παράβολο καταβληθεί έως 9/12/2021,

-Λαμβάνουν τις προσαυξήσεις λόγω χρόνου υπαγωγής (περ. γ΄- στ΄, παρ. 3 άρθρου 102 του ν. 4495/2017) στις Κατηγορίες 1 -4, εφόσον το παράβολο καταβληθεί από 9/12/2021.

Άνοιξε το σύστημα του ΤΕΕ

Για όλες τις περιπτώσεις υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ ανακοίνωσε πως το σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων ν. 4495/2017 ενημερώθηκε προκειμένου να εφαρμόζει τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν. 4759/2020. Συγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό έγιναν οι παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

Ένταξη των ειδικών περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 στην Κατηγορία 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017.

Προστέθηκαν τα εξής δύο πεδία στην καρτέλα «Πρόσθετα Στοιχεία»:

– «Περίπτωση υπαγωγής στην κατ. 5 (αρθ. 128, Ν.4759/2020)» με επιλογές:
α. ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού,

β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής,

γ. ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing μετά τη λύση/λήξη της,

δ. ακίνητα που μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.,

ε. ακίνητα περιοχών κηρυγμένων το 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

– «Ημερομηνία αναφοράς (αρθ. 128, Ν.4759/2020)», που αφορά τις περιπτώσεις α-δ του προηγούμενου πεδίου, και καταχωρίζεται η ημερομηνία τέλεσης του αντίστοιχου γεγονότος, από το οποίο εκκινεί η προθεσμία υπαγωγής.

Ακίνητα των περίπτωσεων α-δ:

-εντάσσονται στην Κατηγορία 5, εφόσον το παράβολο καταβληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία αναφοράς,

-δυνατότητα ένταξης έχουν και ακίνητα με ημερομηνία αναφοράς από 9/12/2019 έως 9/12/2020, εφόσον το παράβολο καταβληθεί έως 9/12/2021,

-απαιτείται ανάρτηση σχετικού αρχείου στο πεδίο α/α 36, «Έγγραφο δικαιώματος υπαγωγής στο άρθρο 128 Ν.4759/2020».

Ακίνητα της περίπτωσης ε:

-εντάσσονται στην Κατηγορία 5, εφόσον το παράβολο καταβληθεί έως 9/12/2021,

-δεν λαμβάνουν τις προσαυξήσεις λόγω χρόνου υπαγωγής (περ. β΄- γ΄, παρ. 3 άρθρου 102 του ν. 4495/2017) στις Κατηγορίες 1 -5, εφόσον το παράβολο καταβληθεί έως 9/12/2021,

-λαμβάνουν τις προσαυξήσεις λόγω χρόνου υπαγωγής (περ. γ΄- στ΄, παρ. 3 άρθρου 102 του ν. 4495/2017) στις Κατηγορίες 1 -4, εφόσον το παράβολο καταβληθεί από 9/12/2021.

Ένταξη στην Κατηγορία 4 αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται εντός προκηπίου έως είκοσι (20) εκατοστά.

Άρθηκε ο περιορισμός του συνδυασμού της Κατηγορίας 4 με το πεδίο «Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο»  με τιμή  < 20% της υποχρεωτικής πρασιάς.

Προσαρμογή στην παράγραφο 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε.

Προστέθηκε νέο πεδίο αρχείου α/α 28, «Τεχνική έκθεση στατ. επάρκειας-αυτοτέλειας (αρθ. 106 § 1.α, ββ.ii & iii)», για τις περιπτώσεις ii και iii της υποπερ. ββ της παραγράφου 1.α του άρθρου 106.

Λεκτικές αναδιατυπώσεις.

Οι επιλογές «Σύννομο χωρίς έκδοση άδειας νομιμοποίησης (αρθ.106 § 1.α)», «Δικαιούχοι Κ.Ε.Α./Ελάχιστου Εγγυημ. Εισοδήματος» και «Δικαιούχοι Κ.Ε.Α./Ελάχιστου Εγγυημ. Εισοδήματος-έως 150τμ» αναδιατυπώθηκαν ώστε να αντιστοιχούν στις τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων.

Οι 71 περιοχές σε 24 Περιφερειακές Ενότητες 

Ο πίνακας που δημοσιεύει το  ecopress παρουσιάζει με στοιχεία από επίσημες πηγές όλες τις περιοχές για τις οποίες ισχύει η δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, λόγω κήρυξης τους το 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Στον πίνακα αναφέρονται οι Περιφέρειες, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι συγκεκριμένες περιοχές  Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων, εντός των γεωγραφικών ορίων των οποίων τα ακίνητα με πολεοδομικές υπερβάσεις της κατηγορίας 5 μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς υπαγωγής αυθαιρέτου.

Στον πίνακα περιλαμβάνονται επίσης με ενεργό σύνδεσμό, όλες οι αποφάσεις της Πολιτικής Προστασίας κήρυξης τους το 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της δοκιμασίας που υπέστησαν από τις συνέπειες καιρικών φαινομένων, αποφάσεις που είναι χρήσιμες σε μηχανικούς και ιδιοκτήτες για την διαδικασία υπαγωγής.

Δείτε εδώ τον πίνακα με όλες τις πληροφορίες και τις περιοχές, κηρυγμένες το 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,  όπου “τρέχει” η δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων της κατηγορίας 5

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας