ecopress
Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανοίξει πριν ανοίξουν οι κάλπες των εθνικών εκλογών, το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε... Αγώνας δρόμου για το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών σε επιχειρήσεις

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανοίξει πριν ανοίξουν οι κάλπες των εθνικών εκλογών, το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης με ηλεκτροχημικούς συσσωρευτές στα πρότυπα του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το ΥΠΕΝ προχωρά σε σύμβαση με εταιρία σύμβουλο για το έργο: «τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία δράσης με τίτλο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με συστήματα αποθήκευσης με ηλεκτροχημικούς συσσωρευτές».

Τα βήματα 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν αφού ήδη απεστάλη η σχετική πρόσκληση είναι να υποβληθεί προσφορά από την εταιρία σύμβουλο, η οποία εφόσον γίνει αποδεκτή από το υπουργείο, να «τρέξει» από τις αρχές Φεβρουαρίου προθεσμία 45 ημερών για να συντάξει ο σύμβουλος τον οδηγό του προγράμματος. Στη συνέχεια θα γίνει  ο έλεγχος του παραδοτέου έργου και θα ακολουθήσει η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης, πριν δημοσιευθεί ο τελικός οδηγός, ώστε να γίνει η εκκίνηση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα. Τα χρονοδιαγράμματα είναι ανελαστικά και μένει να αποδειχτεί στην πράξη εάν θα επιτευχθεί ο σχεδιασμός του ΥΠΕΝ το πρόγραμμα να ανοίξει τον Απρίλιο ή λόγω εκλογικών εξελίξεων θα μετατεθεί για αργότερα.

Το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις αυξάνεται

-«Το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις αυξάνεται συνεχώς και ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι η εγκατάσταση φ/β συστημάτων αυτοπαραγωγής. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει την προκήρυξη σχετικής δράσης με προϋπολογισμό 100 εκ €  για επιχειρήσεις. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για την προετοιμασία της δράσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συνεργαστεί με εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα αναλάβει την σύνταξη του οδηγού προκήρυξης και αξιολόγησης» σημειώνει ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας στην απόφαση του.

Οδηγός στα πρότυπα του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Σύμφωνα με την απόφαση πρόσκληση του ΥΠΕΝ προς τον τεχνικό σύμβουλο του προγράμματος,  (με την επωνυμία ECONOISIS Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική Εταιρεία Συστημάτων και Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρονικών με έδρα στην Αθήνα) στη διάρκεια των 45 ημερών για την υλοποίηση του έργου ο σύμβουλος αναλαμβάνει να προχωρήσει σε: 1) περιγραφή της δράσης – ανάλυση θεσμικού πλαισίου – προσδιορισμό δικαιούχων,  να καθορίσει 2) κριτήρια επιλεξιμότητας, κριτήρια αξιολόγησης και δείκτες επίτευξης για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και  3) να συντάξει τον Οδηγό προκήρυξης της Δράσης.

Ειδικότερα ο σύμβουλος θα αναλύσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σχετικά με την εγκατάσταση φ/β συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης με συσσωρευτές σε αυτοπαραγωγούς και θα διερευνήσει τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης. Σχετικά με τους δικαιούχους θα αναλύσει στοιχεία της κατανάλωσής τους, της θέσης τους και του κορεσμού των δικτύων στα οποία αυτοί συνδέονται. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα διενεργήσει προκαταρκτική μελέτη κόστους/οφέλους και θα προσδιορίσει το πλήθος των δυνητικών δικαιούχων, με σκοπό να ικανοποιείται η επίτευξη των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους του έργου  θα είναι: α) η βασική περιγραφή της δράσης στην οποία μεταξύ άλλων θα προσδιορίζεται το ποσοστό ενίσχυσης ανά είδος παρέμβασης και β) τυχόν προτάσεις για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, με σκοπό να καταστεί επιτυχής η δράση.

Επίσης ο σύμβουλος θα ορίσει α) τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων β) τα κριτήρια αξιολόγησής τους, γ) τα κριτήρια επαλήθευσης/πιστοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση και με τους δείκτες επίτευξης στόχων του Προγράμματος. Επίσης ο σύμβουλος θα αναλάβει την σύνταξη του οδηγού προκήρυξης στα πρότυπα Οδηγού άλλης αντίστοιχης δράσης (ενδεικτικά «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»).

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ η αμοιβή του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το ποσό των 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικό ποσό 37.200,00 €. Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει το ποσό αυτό δε γίνεται αποδεκτή. Η αμοιβή του Αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις – Τεχνική Βοήθεια (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183817)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Το πρόγραμμα είχε προαναγγείλει πριν έναν χρόνο ο υπουργός Ενέργειας  Κώστας Σκρέκας, μιλώντας σε εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), επισημαίνοντας τον στόχο της κυβέρνησης να στηρίξει «με αυτό τον τρόπο τούς ενεργοβόρους κλάδους των επιχειρήσεων».

«Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Παράλληλα, στα μέσα Οκτωβρίου είχε γίνει η προδημοσίευση του οδηγού για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, μια ακόμη δράση του «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, η οποία ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Από τα 200 εκατ. ευρώ, τα 100 εκατ. ευρώ θα αφορούν στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών και τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ τον κλάδο του τουρισμού.

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός και περιβαλλοντικός στόχος θα καθορίζεται με μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 35%, εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35% και αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 4122/2013 για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων.

Η εξοικονόμηση θα προκύψει από την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, την αναβάθμιση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των συστημάτων ψύξης- θέρμανσης, του φωτισμού, καθώς και την ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας