ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης για νέες και εκκρεμείς οικοδομικές άδειες μέχρι το φθινόπωρο, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας προβλέπει ρύθμιση,... Αλλάζει ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών την περίοδο πανδημίας

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης για νέες και εκκρεμείς οικοδομικές άδειες μέχρι το φθινόπωρο, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας προβλέπει ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχεδιο του ΥΠΕΝ, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι σχετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ προβλέπουν την αυτόματη έκδοση των οικοδομικών αδειών ουσιαστικά με ευθύνη του μηχανικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «e-adeies», για έξι κατηγορίες κτιριακών έργων, μεταξύ των οποίων και  ανέγερση ειδικού κτιρίου άνω των 1000 τετραγωνικών μέτρων.

Παράλληλα ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις εισφορές και τις κρατήσεις, δεν γίνεται εντός τριών ημερών από την έκδοση της άδειας, αλλά μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2020.

Οι νέες ρυθμίσεις, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ συγκεκριμένα προβλέπουν:

Αυτόματη έκδοση οικοδομικών αδειών

Η νομοθετική ρύθμιση αναφέρει ότι: «Οι άδειες των περ. α, β, γ, δ, ια της Κατηγορίας 1 και της περ. α της Κατηγορίας 2 του άρθρου 36 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) μπορούν, έως τις 30.09.2020, να εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί, κατ’ επιλογήν του ενδιαφερομένου, και για αιτήσεις αδειών που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όλοι οι φάκελοι των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ελέγχονται από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. υποχρεωτικά έως τις 30.11.2020 και, σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψουν ελλείψεις ή σφάλματα, οι αντίστοιχες άδειες ανακαλούνται».

Στην αιτιολογική έκθεση σχετικά σημειώνεται ότι: «Με την παρ. 15 διευρύνεται, ειδικά για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ο αριθμός των αδειών που μπορούν να εκδοθούν με το σύστημα της ηλεκτρονικής άδειας με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του αρ. 38 του ν. 4495/2017. Οι άδειες αυτές ελέγχονται στο σύνολό τους και όχι δειγματοληπτικά».

Οι οικοδομικές άδειες που εντάσσονται στη νέα ρύθμιση (των περ. α, β, γ, δ, ια της Κατηγορίας 1 και της περ. α της Κατηγορίας 2 του άρθρου 36 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) είναι:

1)Κατηγορία 1:
α) ανέγερση ειδικού κτιρίου σε εντός σχεδίου περιοχή, επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τ.μ. δόμησης και ανέγερση κτιρίου με επικρατούσα χρήση κατοικίας άνω των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ.,
β) ανέγερση ειδικού κτιρίου, σε εκτός σχεδίου περιοχή ή εντός οριοθετημένου, σύμφωνα με το από 24.4.1985 π.δ. (Δ΄ 181), οικισμού η εντός οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923, με εγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 2.3.1981 π.δ. (Δ΄ 138) όρια,
γ) ανέγερση κτιρίου με χρήση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή στην οποία δεν υφίσταται κτηματογράφηση ή σε μη άρτιο κατά τον κανόνα γήπεδο,
δ) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπάρχουσας δόμησης,,
ια) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.
2) Κατηγορία 2:
α) ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο εντός οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923, χωρίς εγκεκριμένα όρια.

Η ρύθμιση, αυτόματης έκδοσης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017) προβλέπει ότι:

-«Οι άδειες, που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης της Κατηγορίας 3 του άρθρου 36, εκδίδονται αυτόματα ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40.
Μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοση της ανωτέρω οικοδομικής αδείας διενεργείται από την Υ.ΔΟΜ. ο έλεγχος των απαιτούμενων εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, Δήμου, ΕΦΚΑ.
Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και δεν απαιτείται αν έχει προηγηθεί η έκδοση προέγκρισης.
Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A’ 75) του μελετητή μηχανικού ότι, δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.
Ο αριθμός οικοδομικής αδείας, που εκδίδεται ηλεκτρονικά, δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.
Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος, διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου».

Εισφορές και τις κρατήσεις

Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τις εισφορές και τις κρατήσεις η σχετική νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι:  «Ο έλεγχος των εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, Δήμου, e-ΕΦΚΑ για άδειες της Κατηγορίας 3 που χορηγούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως τις 30.09.2020, καθώς και αυτών που εκδίδονται με τη διαδικασία της παρ.15, γίνεται έως τις 31.10.2020. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει ελλιπής υποβολή των δικαιολογητικών ή εσφαλμένος υπολογισμός των εισφορών και κρατήσεων, ενημερώνονται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτήτης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις – συμπληρώσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός. Εάν οι απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις δεν γίνουν εντός της προθεσμίας αυτής, η άδεια ανακαλείται».

Στην αιτιολογική έκθεση σχετικά σημειώνεται ότι: «Με την προτεινόμενη παρ. 16 προβλέπεται ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις εισφορές και τις κρατήσεις, κατά την παραπάνω ημερομηνία, δεν γίνεται εντός τριών ημερών από την έκδοση της άδειας, αλλά μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2020».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας