ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Χαλαρώνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας η  Αναπτυξιακή Τράπεζα για τις επιχειρήσεις που αιτούνται κεφάλαια κίνησης από το χρηματοδοτικό προϊόν  «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων... Αναπτυξιακή: χαλαρώνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας επιχειρήσεων

Της Ντίνας Καράτζιου/

Χαλαρώνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας η  Αναπτυξιακή Τράπεζα για τις επιχειρήσεις που αιτούνται κεφάλαια κίνησης από το χρηματοδοτικό προϊόν  «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19».

xrima

Νέα δεδομένα διευκόλυνσης για τη χρηματοδότησή τους από το τραπεζικό σύστημα με τη συμβολή του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19» προχώρησε η διοίκηση της Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ελλάδας.  Στόχος, της χαλάρωσης συγκεκριμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας , είναι να αποφευχθεί  ο αποκλεισμός χιλιάδων επιχειρήσεων από το πρόγραμμα για την παροχή δανείων με κρατική εγγύηση κατά 80% σε μία εποχή που η διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά είναι το μεγάλο ζητούμενο και που οι πόροι του συγκεκριμένου προγράμματος,  με μόχλευση, θα  αγγίξουν τα 7,2 δις, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των στελεχών της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Αποκλεισμός επιχειρήσεων

Μέχρι τώρα οι επιχειρήσεις οι οποίες  είχαν συμμετάσχει  σε προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όταν ακόμα λειτουργούσε ως πρώην ΤΕΜΠΜΕ ή ΕΤΕΑΝ, και είχαν καθυστερήσει κάποιες δόσεις στην αποπληρωμή των δανείων, ακόμη κι αυτές προχωρούσαν στην εξόφληση τους, κόβονταν από το τρέχον εγγυοδοτικό πρόγραμμα . Το συγκεκριμένο κριτήριο μάλιστα,  άφηνε εκτός των εγγυημένων δανείων  ακόμη και καθυστέρηση μίας ή δύο δόσεων σε κάποιο από τα προηγούμενα προγράμματα χρηματοδότησης, ακόμη κι αν αυτά τα χρωστούμενα ποσά εκταμιεύτηκαν στη συνέχεια από τους δικαιούχους.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στην προσπάθεια του να διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην χρηματοδότηση τους από το τραπεζικό σύστημα, με τη συμβολή του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD -19» αποφάσισε τα εξής:

Οι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΕΑΤ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ή ΕΤΕΑΝ) και κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης εμφάνισαν κατ΄ αρχή δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, αλλά στη συνέχεια αποπλήρωσαν το σύνολο των οφειλών τους προς την ΕΑΤ, στο εξής δεν θα απορρίπτονται από το πρόγραμμα Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD- 19. To Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές σήμερα έχουν απόλυτη ανάγκη τη στήριξη που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας κι εφ’ όσον επιλέγονται ως αξιόχρεες από τις τράπεζες -οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλουν το αίτημα δανειοδότησης προς έγκριση στην ΕΑΤ- δεν θα απορρίπτονται από το σύστημα της ΕΑΤ.

Κατά συνέπεια θα τροποποιηθεί ο όρος 3.2.1 των Επιχειρησιακών Συμφωνιών «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Τελικού Αποδέκτη» ως ακολούθως:

«Εάν αποτελεί επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών του, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών ή στην περίπτωση δυσμενούς συναλλακτικής συμπεριφοράς έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή του πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.»

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν κρίνει την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση που κάνει η  αναπτυξιακή τράπεζα δεν κρίνει την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων που θα δανειοδοτηθούν από τις τράπεζες με κρατικές εγγυήσεις.  Για το θέμα, έκανε ειδική μνεία η πρόεδρος της Αναπτυξιακής Τράπεζας  Εγγυοδοτικό κ. Αθηνά Χατζηπέτρου σε πρόσφατη διαδικτυακή εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών: «Το αίτημα υποβάλλεται από την επιχείρηση στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr , και επιλέγει την Τράπεζα με την οποία επιθυμεί να συνεργαστεί και αρχίζει η διαδικασία έγκρισης του δανείου. Με την έγκριση του δανείου από το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό σύστημα, γίνεται με διεπαφή (web servives), έρχεται το αίτημα στην αναπτυξιακή η οποία κάνει ελέγχους που δεν αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης . Εμείς ελέγχουμε από την  πλευρά μας την επιλεξιμότητα , την πληρότητα του φακέλου, αν συνάδει με την προκήρυξη και κυρίως ελέγχουμε πόσες φορές έχει πάρει κρατική επιδότηση η συγκεκριμένη επιχείρηση», αναφέρει.

 Το εγγυοδοτικό απευθύνεται σε  μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικρότερες εξασφαλίσεις

Ειδικότερα για το χρηματοδοτικό προϊόν «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19», η πρόεδρος της Αναπτυξιακής Τράπεζας  τόνισε, ότι αφορά κυρίως μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω και των μικρών εξασφαλίσεων που δύνανται να αιτούνται οι τράπεζες  από αυτές. Μάλιστα, ανέφερε ότι ήδη από τη δεξαμενή του ταμείου εγγυοδοσίας έχουν εγκριθεί από τις 3 Ιουνίου οπότε άνοιξε το πρόγραμμα  1,343 δις δάνεια, «με λιγότερα αυστηρά κριτήρια όσον αφορά τις εξασφαλίσεις. Γιατί ακριβώς είναι ένα προϊόν, το οποίο οι ξένοι το λένε portofolio  guarantee, γιατί ουσιαστικά έχουμε βάλει ένα πλαφόν στις τράπεζες, να αιτείται ως 40% του δανείου εξασφαλίσεις, οπότε είναι ευνοϊκότερο για μικρομεσαίες και μεσαίες εταιρείες που δεν έχουν τη δυνατότητα εξασφαλίσεων». Πρόσθεσε δε, ότι «ένα προϊόν με πολύ μεγάλη μόχλευση.  Θα εγκριθούν 3,5  δις στην πρώτη φάση και στη συνέχεια σχεδόν αλλά τόσα, με συνολική μόχλευση 7,2δις».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας