ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Με σταθερό προϋπολογισμό στα 2,5 δις  παραμένει το «Αντώνης Τρίτσης», παρά του αντιθέτου εξαγγελλόμενα για αύξηση το  κατά 1 δις του... «Αντώνης Τρίτσης»:  οι νέοι κανόνες για τα έργα των δήμων

Της Ντίνας Καράτζιου/

Με σταθερό προϋπολογισμό στα 2,5 δις  παραμένει το «Αντώνης Τρίτσης», παρά του αντιθέτου εξαγγελλόμενα για αύξηση το  κατά 1 δις του χρηματοδοτικού φακέλου του προγράμματος, καθώς η νέα τροποποιημένη ΚΥΑ, διατηρεί το ίδιο ποσό. Ωστόσο ρυθμίζει προϋποθέσεις για εντάξεις έργων σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυστηροποιούνται τα κριτήρια απένταξης, και δημιουργούνται  διαδικασίες  προτεραιοποίησης για τους δήμους  που διέθεταν  αδύναμες  τεχνικές υπηρεσίες  όπως επίσης και για τους πυρόπληκτους δήμους. Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές.

Παρά τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣ για αύξηση του χρηματοδοτικού φακέλου κατά 1 δις, ο προϋπολογισμός του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», παραμένει σταθερός στα 2,5 δις, βάσει της πρόσφατης τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε τον τρέχον μήνα. Ωστόσο,  με δεδομένο με τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις, διασαφηνίζονται οι προϋποθέσεις για  να ενταχθούν έργα στα άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και παράλληλα επιχειρείται να μην μείνουν εκτός, έργα δήμων με πιο αδύναμες τεχνικές υπηρεσίες  που κατέθεσαν προτάσεις εμπρόθεσμα πλην όμως τελευταίοι, όταν οι προϋπολογισμοί των προτάσεων είχαν σχεδόν εξαντληθεί.  Η βαρύτητα δίνεται στα έργα της πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», ενόψει της σύνδεσης του πληθυσμού με τις ποσότητες αστικών αποβλήτων για τις οποίες επιβάλλεται τέλος ταφής, η προτεραιότητα σ΄αυτήν την περίπτωση θα δοθεί σ΄αυτές τις προτάσεις που κατατέθησαν από τους δήμους κυρίως με μεγαλύτερους πληθυσμούς. Παράλληλα στην τροποποιημένη ΚΥΑ προβλέπεται ρητά ότι η δημοπράτηση των έργων πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός έξι μηνών από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης, διαφορετικά το έργο απεντάσσεται και οι δήμοι είναι  υποχρεωμένοι να γυρίσουν τα χρήματα πίσω.

Ιδιος προϋπολογισμός

Με σταθερό προϋπολογισμό που δεν αλλάζει στα 2,5 δις παρά του αντιθέτου εξαγγελλόμενα για αύξηση του  κατά 1 δις του χρηματοδοτικού φακέλου του προγράμματος, η νέα τροποποιημένη ΚΥΑ, διατηρεί το ίδιο ποσό. Παράλληλα ρυθμίζει τις  διαδικασίες μεταφοράς εντάξεων έργων σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και δημιουργεί για κάποιες περιπτώσεις bypass διαδικασίες για δήμους που κατέθεσαν προτάσεις (αιτήσεις ένταξης), εμπρόθεσμα, πλην όμως τελευταίοι, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις να φτάσουν στην πηγή και να μην πιουν νερό.  Στην ίδια κατηγορία, εμπίπτουν και οι  πυρόπληκτοι δήμοι. Ειδικότερα οι κυριότερες αλλαγές που προβλέπουν οι τροποποιήσεις της ΚΥΑ αφορούν στα εξής:

Εργα με δανεισμό από το Παρακαταθηκών και Δανείων

. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο, ανέρχεται στο ποσό των 2,5 δις ευρώ..Τα χρήματα  προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.). Στην νέα τροποποιημένη ΚΥΑ, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έργα, προ- μήθειες, μελέτες και υπηρεσίες δεν είναι επιλέξιμες προς δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι αναγκαίοι πόροι προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με όρους και διαδικασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν πράξεις συνολικού προϋπολογισμού δημοσίας δαπάνης μέχρι 138% της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος. Υπογραμμίζεται ότι για την ένταξη πράξεων συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης από 125% και έως 138% της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Η προτεραιοποίηση στις εντάξεις έργων με bypass

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) και εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την ένταξη ή μη της πρότασης στο Πρόγραμμα. Κάθε πρόταση (αίτηση ένταξης) αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης αυτοτελώς ως προς τη συμμόρφωσή της με τα κριτήρια της πρόσκλησης, με σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου υποβολής. Η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί συνεχίζεται, με τη σειρά της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης ή μέχρι να αξιολογηθεί ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ένταξης. Ωστόσο με τη νέα τροποποίηση, κατ΄ εξαίρεση οι δήμοι οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις εμπρόθεσμα πλην όμως τελευταίοι, κυρίως λόγω αδυναμίας στη στελέχωση των τεχνικών τους υπηρεσιών και δεν έχουν υπερβεί το 50% του προβλεπόμενου πλαφόν τους, οι προτάσεις τους περνάν μπροστά. Όπως επίσης και των πυρόπληκτων δήμων. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης κατά προτεραιότητα:
Πρώτον: προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) δυνητικών δικαιούχων σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια το περασμένο καλοκαίρι, ήτοι  κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4824/2021 (Α’ 156) και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτα κτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

Δεύτερον: προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) δυνητικών δικαιούχων οι συνολικές εντάξεις των οποίων δεν έχουν υπερβεί το 50% του πλαφόν τους, εφόσον οι προτάσεις αυτές αποτελούν προτεραιότητα των εν λόγω δικαιούχων και δεν υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης από άλλα προγράμματα. Για το θέμα της προτεραιοποίησης η ΚΥΑ κάνει ευθεία σύνδεση με την πρόσκληση  Πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων». Η προτεραιοποίηση θα επικεντρωθεί σε προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) δυνητικών δικαιούχων με τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό ενόψει της σύνδεσης του πληθυσμού με τις ποσότητες αστικών αποβλήτων για τις οποίες επιβάλλεται τέλος ταφής

Πότε απεντάσσονται τα έργα και η διορία των έξι μηνών

Σύμφωνα με τη τροποποιημένη ΚΥΑ στις περιπτώσεις που  διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ότι οι δικαιούχοι δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος,  ο δικαιούχος πρέπει να επιστρέψει το σύνολο του ποσού  του έχουν αποδοθεί. Σε κάθε περίπτωση και βάσει της τροποποιημένης ΚΥΑ η πράξη απεντάσσεται με  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν κινήσει τη διαδικασία δημοπράτησης του φυσικού αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στην απόφαση ένταξης, εντός έξι μηνών από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δίνεται πίστωση χρόνου, στην περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, οπότε η σχετική προθεσμία παρατείνεται για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο

Η  ένταξη προτάσεων σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία

Οσον αφορά την περίπτωση που οι προτάσεις ενταχθούν σε άλλο σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης.), η τροποποιημένη ΚΥΑ προβλέπει ότι η πράξη απεντάσσεται από το Αντώνης Τρίτσης.  Στη συνέχεια η δανειακή  σύμβαση τροποποιείται αντιστοίχως με έκτακτη απόσβεση του μη εκταμιευμένου υπολοίπου, ώστε το τελικό  ποσό δανειοδότησης να περιορίζεται στο ποσό που έχει  εκταμιευθεί μέχρι την απένταξη της πράξης. Κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφλησης του δανείου εξακολουθούν να βαρύνουν το ΠΔΕ.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας