ecopress
Να διατηρηθεί η «χρέωση προμηθευτών» μέσω της οποίας χρηματοδοτείται η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ζητούν με κοινή ανακοίνωση οι φορείς του χώρου της... ΑΠΕ:  Τι λένε οι επτά φορείς της «πράσινης» ενέργειας για τη «χρέωση προμηθευτών»

Να διατηρηθεί η «χρέωση προμηθευτών» μέσω της οποίας χρηματοδοτείται η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ζητούν με κοινή ανακοίνωση οι φορείς του χώρου της «πράσινης» ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα).

Όπως επισημαίνουν, η εν λόγω χρέωση που επιβλήθηκε το 2016 αντανακλά το όφελος (μείωση της τιμής προμήθειας) που έχουν οι προμηθευτές από την συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας και η θεσμοθέτησή της είχε σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων να αποτραπούν αυξήσεις στο ΕΤΜΕΑΡ (που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος) και να αποσβεστεί ταυτόχρονα το έλλειμμα του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών. «Αντίθετα, η προτεινόμενη από ορισμένους κατάργησή της θα οδηγούσε την αγορά πίσω στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή σε αναγκαστικές νέες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ προκειμένου να μην προκύπτουν ελλείμματα στον Ε.Λ. ΑΠΕ, οι οποίες, όπως έχει αποδειχθεί, κατέληγαν να επιδοτούν τους προμηθευτές σε βάρος των καταναλωτών και των ΑΠΕ για πολλά χρόνια», υποστηρίζουν οι φορείς των ανανεώσιμων πηγών.

 

 

Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΕ

 

Σε σχετικό δελτίο Τύπου σημειώνουν  ότι οι  παρακάτω υπογράφοντες συλλογικοί φορείς εκπροσωπώντας : τη μεγάλη πλειοψηφία των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών και προμηθευτών εξοπλισμών ΑΠΕ στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο τμήμα της εγκατεστημένης ανανεώσιμης ισχύος στην χώρα, και όλες τις εμπορικές τεχνολογίες ΑΠΕ, δηλαδή  τα αιολικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά,  τα μικρά υδροηλεκτρικά και τη βιομάζα. Δηλώνουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί  απαρέγκλιτα η εφαρμογή της ρύθμισης του Άρθρου 23 του Ν. 4414/2016 που ψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία στη Βουλή στις 4.8.2016, εξειδικεύτηκε με δύο Αποφάσεις της ΡΑΕ (334/2016  και 149/2017) και έγινε γνωστή ως «Χρέωση Προμηθευτών», δεδομένου ότι:

1. Στόχος της ήταν και παραμένει, να ενσωματώσει την αξία της ανανεώσιμης ενέργειας στο συνολικό κόστος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να αντανακλάται η μείωση που επιφέρουν σε αυτό οι ΑΠΕ – και μάλιστα μέσω του ίδιου του μηχανισμού επίλυσης της χονδρεμπορικής αγοράς.   Η μη ενσωμάτωση της αξίας αυτής ως ανωτέρω επιβάρυνε άδικα τους καταναλωτές και τις ΑΠΕ προς όφελος των προμηθευτών αφού προκαλούσε για πολλά χρόνια συνεχείς αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ και ελλείμματα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (Ε.Λ. ΑΠΕ) του ΛΑΓΗΕ .

2. Ενάμισι χρόνο μετά τη θεσμοθέτησή της έχει φέρει τα εξής σημαντικότατα θετικά αποτελέσματα:  (α)  ήρε – επί της αρχής και στην πράξη – την προαναφερόμενη σοβαρότατη στρέβλωση, που οφειλόταν στον απαρχαιωμένο τρόπο χρηματοδότησης του Ε. Λ. ΑΠΕ και δρομολόγησε τη μόνιμη εξάλειψη των  αρνητικών επιπτώσεών της,

(β) αρχικά συγκράτησε και στη συνέχεια μείωσε το  έλλειμμα του Ε.Λ. ΑΠΕ, το οποίο πλέον αναμένεται να μηδενιστεί στο τέλος του 2017 ,

(γ) απέτρεψε νέες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ και τις προκύπτουσες αντίστοιχες αυξήσεις των τιμολογίων των καταναλωτών ,

(δ) συνέβαλε στη μείωση της καθυστέρησης των πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ από τους επτά  (7) στους τέσσερις (4) μήνες.

Η συνέχιση της εφαρμογής της Χρέωσης Προμηθευτών, πάντα υπό την  εποπτεία και τον  έλεγχο της ΡΑΕ, αναμένεται:

(α) να επιτρέψει τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και την περαιτέρω μείωση των τιμολογίων των καταναλωτών, (β) να διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα τη βιωσιμότητα του Ε.Λ. ΑΠΕ, καθώς  αποφεύγεται  η δημιουργία ελλειμμάτων σε μόνιμη βάση,

(γ) να ενισχύσει την αξιοπιστία του ΛΑΓΗΕ και την ασφάλεια των επενδύσεων, υφιστάμενων και νέων, (δ) να αποτρέψει δυσλειτουργίες και μέτρα που αναστάτωσαν την αγορά για πολλά χρόνια (αναδρομικές περικοπές εσόδων των έργων ΑΠΕ, μεγάλες υπερημερίες πληρωμών, δυσφήμιση των ΑΠΕ κλπ),

Αντίθετα, η προτεινόμενη από ορισμένους κατάργησή της θα οδηγούσε την αγορά πίσω στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή  σε αναγκαστικές νέες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ προκειμένου να μην προκύπτουν ελλείμματα στον Ε.Λ. ΑΠΕ, οι οποίες, όπως έχει  αποδειχθεί και επεξηγηθεί επανειλημμένα, κατέληγαν να επιδοτούν τους προμηθευτές σε βάρος των καταναλωτών και των ΑΠΕ για πολλά χρόνια.   Η Χρέωση Προμηθευτών αίροντας τη μεγάλη αυτή στρέβλωση, συνδράμει ουσιαστικά τόσο στον εξορθολογισμό όσο και στη σταδιακή, διαφανή και επωφελή για όλους περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς  και  πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται.

Οι φορείς είναι:

Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας ΕΛΕΑΒΙΟΜ,

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ,

Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ ΕΣΗΑΠΕ,

Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων ΕΣΜΥΕ,

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών ΠΣΑΦ,

 Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ,

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, ΣΠΕΦ

 

Η ΕΒΙΚΕΝ

Εξάλλου η Ένωση των Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), ενόψει της αναδιάρθρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την εφαρμογή του «μοντέλου – στόχου» (target model) που προβλέπει η Κοινοτική νομοθεσία, ζητά την άρση «πλήθους στρεβλώσεων που θεσπίστηκαν σταδιακά στη διάρκεια της παρελθούσης εικοσαετίας στο όνομα της προστασίας των ιδιωτών παραγωγών ενέργειας έναντι της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ, επιβαρύνοντας συγχρόνως τους καταναλωτές με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».

Τα αιτήματα της ΕΒΙΚΕΝ περιλαμβάνουν την κατάργηση της ελάχιστης τιμής προσφοράς ηλεκτρικής ενεργείας από τους παραγωγούς και την εισαγωγή της δυνατότητας υποβολής προσφορών χαρτοφυλακίου, πέραν των προσφορών ανά μονάδα παραγωγής που επιτρέπονται σήμερα. «Είναι ιστορική ευθύνη για την Πολιτεία και τις αρμόδιες Αρχές (ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ) να θέσουν τις βάσεις μιας αγοράς που θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και όχι τα επιχειρηματικά ρίσκα των ιδιωτών παραγωγών», καταλήγει η ΕΒΙΚΕΝ.

 

 

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας