ecopress
Βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση, που καθορίζει τη διαδι­κασία βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου 300 ευρώ, για πρόσωπα και οχήματα που θα εντοπίζονται σε... Αρχίζουν τα πρόστιμα για κυκλοφορία σε δάση, πάρκα, άλση, Natura

Βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση, που καθορίζει τη διαδι­κασία βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου 300 ευρώ, για πρόσωπα και οχήματα που θα εντοπίζονται σε δασικά οικοσυστήματα, άλση, πάρκα και περιοχές ΝATURA κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και η Δημοτική Αστυνομία θα επιβάλλουν για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Παράλληλα ισχύει η δυνατότητα επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του οδικού δικτύου προστατευόμενων και δασικών περιοχών. Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

Θυροκόλληση προστίμου

Η νέα απόφαση, που ενεργοποιεί την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δάση, πάρκα, άλση, καθώς και σε όλες τις περιοχές Natura, για τις περισσότερες περιοχές όλο το καλοκαίρι, καθώς το επίπεδο 3 (της πενταβάθμιας κλίμακας) του σχετικού δείκτη επικινδυνότηταςκαταγράφεται κατά το μεγαλύτερο διάστημα της αντιπυρικής περιόδου προβλέπει την επιβολή των προστίμων στους πολίτες, τα οποία θα εισπράττονται ως χρέος στην Εφορία. Η απόφαση λέει ότι «στην περίπτωση άρνησης παροχής ατομικών στοιχείων/εγγράφων ή σε περίπτωση παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία των αρμόδιων οργάνων της, πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος. Σε περίπτωση άρ­νησης του παραβάτη, παραλαβής του αντιγράφου, γίνε­ται σχετική μνεία από το αρμόδιο όργανο στο φύλλο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και ακολουθεί η επίδοση ή η θυροκόλλησή του».

Ένσταση για υπερβολές και αδικίες 

Παράλληλα η ίδια απόφαση, προφανώς για περιπτώσεις καταχρηστικής εφαρμογής του μέτρου και επίδειξης υπερβάλλοντος ζήλου από τα αρμόδια όργανα προβλέπει ότι  «εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την επίδοση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει ένστα­ση στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, παρελθούσης δε άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση αποδείξεως των προβαλλόμενων λόγων ως αληθών και βάσιμων, ο Προϊστάμενος της Υπη­ρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, εκδίδει απόφαση ακύρωσης του προς επιβολή προστίμου». Η απόφαση επί της ένστασης θα εκδίδεται, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή της».

Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 129 του ν. 4926/2022, που ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο  η απόφαση απαγόρευσης για διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού)» εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη.

Δασικά οικοσύστήματα χωρίς ανθρώπους

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την αντιμετώπιση του κινδύνου των πυρκαγιών από τα αρμόδια Υπουργεία, το φετινό καλοκαίρι.

Από το ξεκίνημα της χρονιάς και μέσα στην άνοιξη, σημειώθηκε στη χώρα μας μία εντυπωσιακή αύξηση των καταγεγραμμένων δασικών πυρκαγιών, της τάξης του 750% (στοιχεία μέχρι μέσα Απριλίου του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές EFFIS). Χαρακτηριστικό των συνθηκών της φετινής άνοιξης ήταν ότι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέσα σε μία μόνο εβδομάδα του Απριλίου ξέσπασαν περισσότερες από 400 πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις της χώρας. Έχει παρατηρηθεί δηλαδή ήδη μία μεγάλη έξαρση, που σημειώθηκε εξαιρετικά νωρίς και δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την αντιπυρική περίοδο που έρχεται.

Παράλληλα όμως προκαλεί ανησυχία και το γεγονός ότι, ως νέο νομοθετικό εργαλείο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, είδαμε να συμπεριλαμβάνεται στον πρόσφατο Νόμο 4926 (άρθρο 129), η πρόβλεψη για τη δυνατότητα πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση, πάρκα, άλση, καθώς και σε όλες τις περιοχές Natura, ήδη από το επίπεδο 3 (της πενταβάθμιας κλίμακας) του σχετικού δείκτη επικινδυνότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πολλές περιοχές της χώρας, το επίπεδο επικινδυνότητας 3 καταγράφεται κατά το μεγαλύτερο διάστημα της αντιπυρικής περιόδου και, ως εκ τούτου, θα εξαιρέσει σημαντικό μέρος της επικράτειας από τη δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων αναψυχής για μεγάλες ομάδες πολιτών, όπως ορειβάτες, πεζοπόροι, τουρίστες κ.λπ., κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τεύχος Β 3235/ 23ης Ιουνίου 2022), που ενργοποιεί την απαγόρευση και τα πρόστιμα αναλυτικά προβλέπει

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός της διαδι­κασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λε­πτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022.

Άρθρο 2 Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 και τη βεβαίωση του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου είναι τα κατά τόπο αρμόδια όρ­γανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Άρθρο 3 Διαδικασία επιβολής προστίμου – υποβολής ένστασης

1.Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής του άρθρου 2, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

2.Η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 2, εις τριπλούν, βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος Α, ένα (1) αντίγραφο της οποίας δίδεται στον παραβάτη, ένα (1) τηρείται αρ­χειακά από την αρμόδια Υπηρεσία και ο νόμιμος τίτλος βεβαίωσης (στέλεχος), αποστέλλεται, κατά την περί­πτωση μη εξόφλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του παραβάτη.

3.Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου καταχωρίζονται, υποχρεωτικά, τα προσδιοριστικά της ταυτότητας του παραβάτη στοιχεία (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου), ο χρόνος, ο τόπος τέλεσης, περιγραφή της διαπιστωθείσας παράβασης και το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.

4.Στην περίπτωση άρνησης παροχής ατομικών στοιχείων/εγγράφων ή σε περίπτωση παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία των αρμόδιων οργάνων της, πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος. Σε περίπτωση άρ­νησης του παραβάτη, παραλαβής του αντιγράφου, γίνε­ται σχετική μνεία από το αρμόδιο όργανο στο φύλλο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και ακολουθεί η επίδοση ή η θυροκόλλησή του.

5.Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει ένστα­ση στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, παρελθούσης δε άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση αποδείξεως των προβαλλόμενων λόγων ως αληθών και βάσιμων, ο Προϊστάμενος της Υπη­ρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, εκδίδει απόφαση ακύρωσης του προς επιβολή προστίμου.

6.Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της. Οι ημέρες από την εμπρόθεσμη υποβολή της ένστασης μέχρι και την παραλαβή, με συστημένη επιστολή ή με οποιοδή­ποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, της απόφασης επί αυτής, δεν υπολογίζονται στην προθεσμία εντός της οποίας υποχρεούται ο παραβάτης να εξοφλήσει το πρόστιμο.

Άρθρο 4 Είσπραξη και βεβαίωση προστίμων

1.Το επιβαλλόμενο, κατά τις διατάξεις της παρούσας, πρόστιμο εισπράττεται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως εξής:

α. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), που εκδί­δεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www. gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο ή αρμόδιος φορέας επιβολής προστίμου), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προ­στίμου, η αρμόδια Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερολο­γιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, βεβαιώνει και εισπράττει το διοικητικό πρόστιμο μέσω Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του παραβάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974.

2.Ο φάκελος για κάθε παράβαση φυλάσσεται στο αρ­χείο της Υπηρεσίας που επιβάλλει το πρόστιμο.

3.Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, εισπράττονται ως δημό­σια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές» του κρατικού προϋπολογισμού.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας