ecopress
Προσλήψεις μόνιμης απασχόλησης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο κεντρικό ΤΕΕ στην Αθήνα και σε Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ στις πόλεις της Περιφέρειας, για συνολικά 63... ΑΣΕΠ: 63 προσλήψεις μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων στο ΤΕΕ

Προσλήψεις μόνιμης απασχόλησης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο κεντρικό ΤΕΕ στην Αθήνα και σε Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ στις πόλεις της Περιφέρειας, για συνολικά 63 νέες θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων για 29 θέσεις διπλωματούχων μηχανικών προκηρύχθηκαν από το ΑΣΕΠ.

 

Από το ΤΕΕ ανακοινώθηκε ότι δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξήντα τριών (63) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Πρόκειται για την προκήρυξη ΑΣΕΠ με κωδικό 2Κ/2023. Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου 2023.

 Οι θέσεις είναι: ΠΕ Μηχανικών 29, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ  19, Άλλες ειδικότητες ΠΕ 10, , ειδικότητες ΤΕ 3, ειδικότητες ΔΕ 2

Οι θέσεις και οι κωδικοί τους, όπως και το αντικείμενο ενασχόλησης και οι άλλες σχετικές πληροφορίες παρατίθενται ενημερωτικά κατωτέρω, για ενημερωτικούς και μόνο λόγους. Ισχύ έχει μόνο, για κάθε χρήση, η προκήρυξη του ΑΣΕΠ όπως έχει δημοσιευθεί στο σχετικό ΦΕΚ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 17 Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν και να προσφέρουν στο ρόλο και το έργο του ΤΕΕ να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους, αίτηση και δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται.

Τα απαιτούμενα προσόντα, βάση της προκήρυξης, περιλαμβάνονται ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ. Πιο αναλυτικά:

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Επίσης ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ περιλαμβάνεται ειδική αναφορά – σήμανση στις θέσεις ειδικών κατηγοριών (ΑμΕΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κλπ).

Για κάθε χρήση, πλήρης προκήρυξη είναι η δημοσιευμένη στο ΦΕΚ καθώς η παρούσα ενημέρωση έχει απλό πληροφοριακό χαρακτήρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ, (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ), οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει:

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια / πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια / πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 31 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 17 Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου -> Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς του, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε αυτό να δεσμευτεί. Σε κάθε περίπτωση ο  υποψήφιος πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου που αναγράφει στην αίτησή του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Γ΄) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Tα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Γ΄)

*****

Στην προκύρηξη του ΑΣΕΠ, όπως έχει δημοσιευθεί στο σχετικό ΦΕΚ, περιλαμβάνονται:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Α.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Α.1.1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

Α.1.2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

Α.1.3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

Α.1.4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.) (αφορά άλλα επιμελητήρια)

Α.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)

Α.2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α.2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Α.2.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

Α.2.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Δ.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ.2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ, ΤΕ)

Δ.2.1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ.2.2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ.3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Δ.4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δ.5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΓΙΑ ΥΕ)

Δ.6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΥΕ

Δ.6.1. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ)

Δ.6.2. ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ)

Δ.6.3. ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΥΕ)

Δ.7. ΑΝΕΡΓΙΑ (ΓΙΑ ΥΕ)

Δ.8. ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η΄ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)

Δ.9. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Δ.10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δ.11. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Δ.12. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄)

Από 1/9/2022 εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 94/2022 (Β΄ 3614) κανονιστική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 20/2023 (Β΄ 594), στην οποία καθορίζονται τα Πάγια Μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021) κατ΄εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4765/2021. Η ανωτέρω απόφαση  περιλαμβάνει ιδίως τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά για την απόδειξη προσόντων, τον τρόπο απόδειξης των κριτηρίων κατάταξης, της γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, της γλωσσομάθειας, της εντοπιότητας, καθώς και τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης. Ως εκ τούτου για τη δομή της προκήρυξης έχουν ληφθεί υπόψη τα ΠΑΓΙΑ ΜΕΡΗ, στα οποία αυτή παραπέμπει [διαδρομή: www.asep.gr -> Ενημερωτική Πύλη -> Ενημέρωση -> Πάγια Μέρη Προκηρύξεων (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021)] στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

*****

Επιπρόσθετα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της Προκήρυξης και Πάγια Μέρη Προκηρύξεων).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες και τα προσόντα ανά θέση, δείτε εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας