Στη στρατηγική της ΕΕ για το 2050 για την ενέργεια, η ΕΕ έχει θέσει μακροπρόθεσμο στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου... C-TRACK 50: Νέο ευρωπαϊκό έργο για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό

 

Στη στρατηγική της ΕΕ για το 2050 για την ενέργεια, η ΕΕ έχει θέσει μακροπρόθεσμο στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 2008 την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για να υποστηρίξει τις προσπάθειες των τοπικών αρχών στην δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών αειφόρου ενέργειας, ενώ πρόσφατα, ανακοινώθηκε και η δημιουργία του Παγκόσμιου Συμφώνου των  Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Τον Μάρτιο 2018 ξεκίνησε το νέο Ευρωπαϊκό έργο C-TRACK 50 με εταίρους από 11 χώρες της Ε.Ε, έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της EE. Στο έργο η Ελλάδα έχει δύο εκπροσωπήσεις: τον επικεφαλή Συντονιστή του έργου ΕΜΠ/Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών www.epu.ntua.gr και τον εξειδικευμένο τεχνικό εταίρο την  ΕΠΤΑ A.E. Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων www.epta.gr .

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στις 11-12 Μαρτίου 2018 στη νήσο Μαδέρα της Πορτογαλίας με μεγάλη επιτυχία. Στόχος του έργου C-TRACK 50 είναι να κινητοποιήσει και να καθοδηγήσει τις δημόσιες αρχές στον καθορισμό μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων ενεργειακής πολιτικής, στην προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και στη στήριξη περιφερειακών και τοπικών αρχών για την ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εφαρμογή φιλόδοξων ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ΕΕ όσον αφορά τις επιπτώσεις από την κλιματική και να επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050.

Συνολικά, το έργο θα διευκολύνει την ανάπτυξη τουλάχιστον εκατόν πέντε (105) ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα καθώς και εκατόν πέντε (105) προτάσεις χρηματοδότησης για δήμους.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας