Του Γιώργου Μαδεμοχωρίτη* Μετά τις πρόφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, σημαντικά κτήρια, κατασκευές και διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, που λόγω μεγέθους και σπουδαιότητος καθορίζουν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα... Χωρίς αρχιτεκτονικό έλεγχο τα μεγάλα έργα!

Του Γιώργου Μαδεμοχωρίτη*

Μετά τις πρόφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, σημαντικά κτήρια, κατασκευές και διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, που λόγω μεγέθους και σπουδαιότητος καθορίζουν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα των πόλεων και του ευρύτερου δομημένου περιβάλλοντος, μπορούν πλέον να υλοποιηθούν χωρίς κανέναν αρχιτεκτονικό έλεγχο, εξαιρούμενα κυρίως των διαδικασιών των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Για τις περιπτώσεις αυτές και σύμφωνα με το αρ. 24 του συντάγματος  αρ.6 του ΝΟΚ και το αρ.7 του Ν.4495 που αφορούν την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η  αρχιτεκτονική κοινότητα οφείλει να προτείνει νομοθετική ρύθμιση ώστε:

Κάθε περίπτωση εξαίρεσης ενός έργου από την διαδικασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ως «μη αξιόλογο» θα ελέγχεται  από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).

Να εξουσιοδοτηθεί το ΣΑ να παραπέμπει τα υπερτοπικής σημασίας έργα στο  Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ).

Σε περιπτώσεις που τα έργα αυτά , υπερβαίνουν τα βασικά και καθοριστικά μεγέθη που ορίζει ο ΝΟΚ , ο έλεγχος θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ΚΕΣΑ

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να βασίζεται σε παραμέτρους που έχουν σχέση μόνον με τον χρόνο, το μέγεθος και το κόστος, η σωστή και βιώσιμη ανάπτυξη οφείλει να βασίζεται σε ποιοτικά στοιχεία και σε αξίες που έχουν σχέση με τον σεβασμό του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

*Ο Γιώργος  Μαδεμοχωρίτης είναι αρχιτέκτονας

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας