ecopress
Του Δημήτρη Κοτσώνη* Η λύση για τον  Χωροταξικό Χάρτη της Χώρας εκκρεμεί επί 40 χρόνια και μαζί με αυτόν και η Ανάπτυξη που απεγνωσμένα χρειάζονται οι... Χωροταξία: 40% του  εθνικού χώρου για την ανάπτυξη

Του Δημήτρη Κοτσώνη*

Η λύση για τον  Χωροταξικό Χάρτη της Χώρας εκκρεμεί επί 40 χρόνια και μαζί με αυτόν και η Ανάπτυξη που απεγνωσμένα χρειάζονται οι άνεργοι Έλληνες και η Άμυνα της Ελλάδας. Αυτό συμβαίνει λόγω των «παραλογισμών» της δασικής νομοθεσίας, εξαιτίας των οποίων,  το 72% του Εθνικού Χώρου χαρακτηρίζεται Δάσος, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί, από την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών στο 90% του Εθνικού Χώρου.

Τη στιγμή, κατά την οποία, η Ε.Ε., με τους δασικούς χάρτες που έχει συντάξει, τα Δάση στην Ελλάδα καταλαμβάνουν το 51% και οι βοσκότοποι τo 18%. Παρόλο που  η ελληνική νομοθεσία  έχει εξαφανίσει τους βοσκότοπους  ως κατηγορία χλωρίδας και ως αντικείμενο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης καθώς τους χαρακτηρίζει Δάση!

Να σημειώσουμε εδώ, ότι ο μέσος όρος της Δασοκάλυψης στην Ε.Ε  είναι 43%.  Ποσοστό, που εφόσον περιοριστούμε στα κράτη του πυρήνα της Ε.Ε.,  αυτό το ποσοστό κατέρχεται στο 34%,  στη δε Γερμανία στο 33%.  Στην Ελλάδα όμως, η  δασική νομοθεσία, διαμορφώθηκε, μέσα από τις προσφυγές του συλλόγου των δασολόγων και όσων οργανώσεων συμπαρέσυραν μαζί του, κάτω από το ψέμα ότι, τα Δάση στην Ελλάδα καταλαμβάνουν του 18% και εξαφανίζονται με εργώδη ρυθμό!

Η λύση συνεπώς για το Χωροταξικό Σχέδιο είναι προφανής: Είναι  ο περιορισμός της έκτασης των Δασών στην Ελλάδα στο 35%, επί της υπολείπου δε εκτάσεως τους, να επιτρέπεται ελευθέρως η μεταβολή της χρήσεις τους. Ακόμη και όσον αφορά  στον ορθολογισμό του Σχεδιασμού του Χωροταξικού Χάρτη, θα χρειαστεί  να επιτραπεί, η ελευθέρα κατάληψη Δάσους υπό την προϋπόθεση δασώσεως αντιστοίχου εκτάσεως που δεν είναι δάσος.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις πρέπει να ισχύσουν και για της ακτές της Ελλάδας, που επί 40 χρόνια δεν μπορούσε να χορηγηθεί ούτε μία άδεια για κατασκευή μιας μαρίνας,  ή για την κατασκευή λιμενικών έργων μίας Βιομηχανίας.

Τέλος, πρέπει να καταργηθούν οι γνωματεύσεις περί αρχαιολογικών χώρων στις εκτάσεις που το Χωροταξικό Σχέδιο θα καθορίσει χρήσεις, μετά από γνωμοδότηση  ειδικής επιτροπής που θα καθοριστεί με νόμο. Μία επιτροπή, η οποία θα αποτελείται  από άτομα που διαθέτουν καθολική θεώρηση των πραγμάτων και των αναγκών και θα αναφέρεται στον κ. Πρωθυπουργό ή στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίζει επί των προελάσεων της.

Τα ανωτέρω συνεπάγονται τον καθορισμό της έννοιας των βοσκότοπων, που μπορεί να είναι, είτε  εκείνος που καθορίζει η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, FAO (Food and Agriculture Organization) και έχει αποδεχθεί η Ε.Ε., βάσει των οποίων χαρτογράφησε τη χλωρίδα στα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε ο ορισμός που έχει καθοριστεί με τον νομό για τις επιδοτήσεις των βοσκοτόπων

Περαιτέρω,  για όσους βοσκότοπους ή δάση και δασωμένες εκτάσεις που προϋπήρχαν ως βοσκότοποι ( αεροφωτογραφίες του 1945)  και υφίστανται συμβόλαια ή άλλα επίσημα έγγραφα μεταγεγραμμένα μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου του 1946 να μην γίνεται χαρακτηρισμός.  Να ισχύει ο χαρακτηρισμός που αναφέρεται στο συμβόλαιο ή τα επίσημα έγγραφα. Να καθοριστεί επίσης, ότι οι βοσκότοποι και οι  βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, που ευρίσκονται  σε υψόμετρο μικρότερο των 800 μέτρων. δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.  Να  παραμείνει η διάταξη για τις εκτάσεις που περικλείονται από δάση και ευρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων και εφόσον δεν είναι μεσογειακές περιοχές  καθώς και οι αλπικές ζώνες περί ισχύος επ΄ αυτών της δασικής νομοθεσίας.

Να καταργηθεί το τεκμήριο ιδιοκτησίας υπέρ του Δημοσίου και κάθε σχετικός προϊσχύων νόμος, προς αποτροπή εμπλοκής για βοσκότοπους και βοσκότοπους που έχουν δασωθεί, εφ΄όσον για αυτούς υφίστανται τα ανωτέρω συμβόλαια και έγγραφα, καθώς και κάθε σχετικός προϊσχύων νόμος, προς αποτροπή δικαστικών εμπλοκών.

Η αντιμετώπιση αυτή, θα επιτρέψει την άμεση νομοθέτηση του Χωροταξικού Χάρτη. Θα απαλλάξει τις επιτροπές δασολογίου από τον τεράστιο όγκο εργασίας που αντιμετωπίζουν. Θα επιτρέπει την άμεση ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, τους ιδιοκτήτες των βοσκοτόπων από τη δήμευση της περιουσίας τους  και το Δημόσιο από τον τεράστιο όγκο αγωγών ενώπιον και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  που θα επέλθει μέσω εργολαβικής ανάληψης της δικηγορικής δαπάνης. Είναι πρόσφατες οι αποφάσεις για βοσκότοπους και Δάση κατά  Μονών και πλήρης η κάλυψη που  παρέχει στους ιδιοκτήτες των βοσκοτόπων ο Δασικός κώδικας του 1929, υπό τον οποίο αγοράστηκαν, ενώ  η κήρυξή τους ως δάση οδηγεί στην επιβολή  αποζημιώσεως τους.

*Δημήτρης Κοτσώνης, Πολιτικός Μηχανικός

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας