ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Από τις επίσημες εκθέσεις του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) όλοι οι καταναλωτές μπορούν να γνωρίζουν πλέον το ενεργειακό τους... ΔΑΠΕΕΠ: δείτε το ενεργειακό σας αποτύπωμα από το μείγμα του προμηθευτή σας

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Από τις επίσημες εκθέσεις του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) όλοι οι καταναλωτές μπορούν να γνωρίζουν πλέον το ενεργειακό τους αποτύπωμα από το μείγμα των ενεργειακών πηγών του προμηθευτής τους, να κερδίζουν από τις μειωμένες τιμές, να συμμετέχουν στην προστασία του περιβάλλοντος και να αξιοποιούν τα «πράσινα πιστοποιητικά», εφόσον επιλέγουν καθαρή ενέργεια από ΑΠΕ.

Η έκθεση του ΔΑΠΕΕΠ, που δόθηκε στη δημοσιότητα για το 2019, παρουσιάζοντας με αναλυτικά στοιχεία τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνο­λικό μείγμα καυσίμων, του κάθε ενός από τους βασικούς «παίκτες», που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά αποκαλύπτει ότι υπάρχει μόνον ένας πάροχος ενέργειας, η EUNICE TRADING με τον διακριτικό τίτλο WE ENERGY, που διαθέτει στους πελάτες της σε απόλυτο ποσοστό 100% πράσινη καθαρή  ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές (μείγμα 100% από ανανεώσιμες πηγές). Ταυτοχρόνως δείχνει ότι σημειώνεται θεαματική υποχώρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΑΠΕΕΠ στην κατάταξη για το 2019 περιλαμβάνονται οι προμηθεύτριες εταιρίες WE Energy- EUNICE TRADING,  που κάλυψε το 100% των αναγκών των πελατών της με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ΒΙΕΝΕΡ (60,54 %), Μυτιληναίος (24,3 %), ‘Ηρων (22,43 %), Elpedison (21,74 %), NRG (20,3 %), WATT&VOLT (19,95 %), ΔΕΗ (17,59 %).

Ο ΔΑΠΕΕΠ σημειώνει ότι «με το άρθρο 48 του ν.4001/2011 κάθε προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να παρέχει στον πελάτη του στοιχεία σχετικά με τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνο­λικό μείγμα καυσίμων του κατά το προηγούμενο έτος, με κατανοητό και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο, καθώς και πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπο­μπές CO2, που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του προμηθευτή».

Εγγυήσεις Προέλευσης

Για την απόδειξη στον τελικό καταναλωτή της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ένας Προμηθευτής υποχρεούται να ανακαλέσει επαρκή αριθμό Εγγυήσεων Προέλευσης.

Η υψηλή επίδοση παραγωγής πράσινης καθαρής ενέργειας αντανακλά τη μεγάλη ποσότητα έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης (Guarantees of Origin- GoO/GO) προς εταιρικούς πελάτες.

Η Εγγύηση Προέλευσης είναι ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται για 1MWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), φέρει το σύνολο της πληροφορίας που αφορά την παραγωγή της και έχει διάρκεια ζωής δώδεκα μήνες.

Οι κανόνες για την έκδοση και τη διαχείριση των Εγγυήσεων Προέλευσης ορίστηκαν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ, ενώ η Οδηγία 2012/27/ΕΕ περιέλαβε στο καθεστώς των Εγγυήσεων Προέλευσης, την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΣΗΘΥΑ. Ο θεσμός ενισχύθηκε και επεκτάθηκε στο βιοαέριο, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, με την Οδηγία 2018/2001/ΕΕ, η προθεσμία μεταφοράς της οποίας στο εθνικό δίκαιο είναι η 30η Ιουνίου 2021.

Τι κερδίζουν οι καταναλωτές

Οι εναλλακτικοί πάροχοι πράσινης καθαρής ενέργειας λοιπόν, εξασφαλίζουν Εγγυήσεις Προέλευσης ενέργειας από ηλεκτροπαραγωγή ΑΠΕ και στη συνέχεια τις μεταβιβάζουν στους εταιρικούς και βιομηχανικούς τους πελάτες.

Βασικός σκοπός των Εγγυήσεων Προέλευσης είναι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον τελικό καταναλωτή,  καθώς έτσι πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει μια επιχείρηση μέσα στο διάστημα ενός έτους, αντιστοιχεί σε ισόποση ενέργεια προερχόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές.

Με αυτόν τον τρόπο, μία επιχείρηση, βιομηχανία ή ένας οικιακός καταναλωτής, παρά το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις του ή η οικία του τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από το ίδιο (δημόσιο) δίκτυο με όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές, γνωρίζει ότι η ενέργειά του προέρχεται από συγκεκριμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι καταναλωτές ενισχύουν το καθαρό ρεύμα στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας, συμμετέχουν στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ η στροφή των επιχειρήσεων και των καταναλωτών προς τα «πράσινα» τιμολόγια ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που το «καθαρό» ηλεκτρικό ρεύμα από ΑΠΕ κατέστη φθηνότερο από το συμβατικό ρεύμα.

Στην περίπτωση των εταιρικών πελατών, όπως είναι οι βιομηχανίες, οι τουριστικές μονάδες, εμπορικά κέντρα, καταστήματα κλπ,  εξασφαλίζουν «πράσινο σήμα», το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προωθητικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς όπως: δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με άξονα την ενίσχυση του «πράσινου» προφίλ της επιχείρησης, πιστοποίηση μειωμένου ενεργειακού αποτυπώματος,  διαφήμιση και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών,  που παρέχει στο κοινό, το οποίο είναι διαρκώς αυξανόμενο σε όλους τους τομείς όσον αφορά στις επιλογές του για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το ενεργειακό μείγμα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας

WE Energy- EUNICE TRADING 100% ΑΠΕ

Η EUNICE TRADING με τον διακριτικό τίτλο WE ENERGY σε ανακοίνωση της σημειώνει ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται για το 2019 στην κορυφή της ελληνικής ενεργειακής αγοράς διαθέτοντας στους πελάτες της σε απόλυτο ποσοστό 100% πράσινη καθαρή  ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές (μείγμα 100% από ανανεώσιμες πηγές). Επίσης αναφέρει ότι δεσμεύεται  και κατά τη χρήση του 2020 θα βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της κατάταξης επιτυγχάνοντας για ακόμα μια φορά 100% πράσινη καθαρή ενέργεια για όλους τους πελάτες της.

ΒΙΕΝΕΡ 60,54 % ΑΠΕ

Μυτιληναίος  24,3 % ΑΠΕ

‘Ηρων 22,43 % ΑΠΕ

Elpedison 21,74 % ΑΠΕ

NRG 20,3 % Α:ΠΕ

WATT&VOLT 19,95 % ΑΠΕ

ΔΕΗ 17,59 % ΑΠΕ

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΑΠΕΕΠ  « οι προμηθευτές που διαφοροποιήθηκαν από το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα και δεν συναίνεσαν στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων που τους αφορούν παραλήφθηκαν από την έκθεση αυτή», ενώ Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν και την προέλευση της ενέργειας που προέρχεται από εισαγωγές, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στο ενεργειακό μείγμα και πηγές ενέργειας όπως τα πυρηνικά και ο λιθάνθρακας που δεν υφίστανται στην εγχώρια παραγωγική βάση.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας