ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Άνοιξε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο η πλατφόρμα και αναρτήθηκε ο επίσημος οδηγός υποβολής αιτήσεων με παράβολο 250 ευρώ, για την υπαγωγή... Δασικά αυθαίρετα: άρχισε τακτοποίηση, με παράβολο € 250 – ο επίσημος Οδηγός

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Άνοιξε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο η πλατφόρμα και αναρτήθηκε ο επίσημος οδηγός υποβολής αιτήσεων με παράβολο 250 ευρώ, για την υπαγωγή σε διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων, «που βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις, δάση και δασικές εκτάσεις», προκειμένου να τεθούν άμεσα σε «καθεστώς ειδικής προστασίας», με προοπτική νομιμοποίησης, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, μετά την κύρωση των Δασικών Χαρτών.

«Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του οικιστικού προβλήματος που προκαλείται, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη για ουσιαστική προστασία του δασικού περιβάλλοντος έχει θεσπίσει μια διαδικασία για την καταγραφή των πραγματικών οικισμών, που αποτελούν οι οικιστικές πυκνώσεις. Μέσω αυτής, καθιερώνεται η δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης κατοικιών (και συνοδών κατασκευών) από την κατεδάφιση και από άλλες διοικητικές κυρώσεις».

Αυτά αναφέρονται στην εισαγωγή του επίσημου κειμένου με τίτλο: «Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές Πυκνώσεις)», που ανάρτησε το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Στον Οδηγό αναφέρονται επίσης:

Όλες οι πληροφορίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για το ποίες ιδιοκτησίες έχουν δικαίωμα αίτησης και ποιές εξαιρούνται.

-Τα βασικά χαρακτηριστικά της  ψηφιακής εφαρμογής για τις αιτήσεις.

-Γενική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής των αρχικών αιτήσεων, μέσω της πλατφόρμας.

Το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά. Και

-Όλα τα βήματα για την υποβολή της αίτησης, τα οποία είναι:

 1. Είσοδος στην εφαρμογή
 2. Αναλυτική περιγραφή ενότητας «Εισαγωγή- Μεταβολή Στοιχείων»
 3. Αναλυτική περιγραφή ενότητας «Αιτήσεις Οικιστικών Πυκνώσεων»
 4. Εισαγωγή πολυγώνων (γεωτεμάχιο-κτήριο)
 5. Υποβολή της αίτησης

Στο βάθος νομιμοποίηση

Οι ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων όπως έχει γράψει το ecopress  καλούνται να υποβάλλουν οικειοθελώς αίτηση καταγραφής της ιδιοκτησίας τους, προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς ειδικής προστασίας, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί με τον πρόσφατο πολεοδομικό χωροταξικό πολεοδομικό νόμο του ΥΠΕΝ (άρθρο 55 του νόμου 4685/2020) και ουσιαστικά ισχύει επ΄αόριστον, σε συνδυασμό, ανάλογα, κατά περίπτωση και μέχρι με την οριστική και τελεσίδικη κατάληξη, του ανοιχτού θέματος των Δασικών Χαρτών.

Σε περίπτωση, που το ακίνητο ανάλογα με την τελική έκβαση του Δασικού Χάρτη θα ενταχθεί σε καθεστώς νομιμοποίησης, τότε θα κληθεί ο ιδιοκτήτης να πληρώσει το πρόστιμο νομιμοποίησης, το οποίο θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο, βάση της αξίας, της παλαιότητας, της επιφάνειας και της κατηγορίας του ακινήτου και θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να δημιουργηθεί «κουμπαράς» για περιβαλλοντικά έργα «δασικού ισοζυγίου», αναπλήρωσης των επιπτώσεων από την τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων.

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές Πυκνώσεις) άνοιξε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο δείτε εδώ

Ο Οδηγός 

Στην εισαγωγή του επίσημου κειμένου που αναρτήθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο σημειώνεται ότι «ο παρών Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020-Οικιστικές Πυκνώσεις  περιγράφει την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο των άρθρων 50 έως 55 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ- Οικιστικές Πυκνώσεις) του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/07.05.2020) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/16.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3253Β/22.07.2021), μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του ν.π.δ.δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν κατοικίες και συνοδές κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαμβάνονται σε αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες ή βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις» και αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

-« Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του οικιστικού προβλήματος που προκαλείται, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη για ουσιαστική προστασία του δασικού περιβάλλοντος έχει θεσπίσει μια διαδικασία για την καταγραφή των πραγματικών οικισμών που αποτελούν οι οικιστικές πυκνώσεις. Μέσω αυτής, καθιερώνεται η δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης κατοικιών (και συνοδών κατασκευών) από την κατεδάφιση και από άλλες διοικητικές κυρώσεις, όπως αυτό επιβάλλεται από τη στάθμιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο οδηγό, προκειμένου να συμπληρώσει ορθά την αίτησή του.

Η εκκίνηση της ανωτέρω διαδικασίας έχει ως αφετηρία και προϋπόθεση την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος υπαγωγής, στις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4685/2020, στην σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα που ανέπτυξε το ν.π.δ.δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιείται και για την ολοκλήρωση της υπαγωγής κατά το άρθρο 55, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με το περιεχόμενο του Κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4685/2020.

Ο παρών οδηγός αφορά στην αρχική υποβολή αίτησης. Εν συνεχεία, βάσει του συνόλου των αρχικών αιτήσεων και την ολοκλήρωση της σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 53 του ν. 4685/2020, θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα, κατά το άρθρο 54 και εντός έξι (6) μηνών από την έκδοσή του, οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Άρθρου 55 με τα δικαιολογητικά που θα ορίζονται από το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα.

Επισημαίνεται ότι αποκλείεται η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55 για:

 • Κτίρια που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α’ 289), τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.
 • Κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής

Προκειμένου να υποβάλετε την αρχική αίτηση για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής κατοικιών και συνοδών κατασκευών στο άρθρο 55 του ν. 4685/2020, υπάρχουν τέσσερις βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

Α. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής,

Β. Να συμπληρώσετε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου της έκτασης/του γεωτεμαχίου,

Γ. Να συμπληρώσετε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου του κτηρίου (κατοικία ή/και συνοδεύουσα κατασκευή) που βρίσκεται εντός της έκτασης / του γεωτεμαχίου,

Δ. Να καταβάλλετε υποχρεωτικά e-παράβολο ύψους 250 ευρώ ανά αίτηση και

Ε. Να συνυποβάλλετε ηλεκτρονικώς τα απαραίτητα έγγραφα/στοιχεία.

Γενική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής των αρχικών αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας

Επιγραμματικά αναφέρεται ότι μέσω της πλατφόρμας πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα πεδία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα αιτήσεων.

Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνονται:

 • Τα Στοιχεία Προσώπου (Στοιχεία Φυσικού / Νομικού Προσώπου, Στοιχεία Επικοινωνίας) αλλά και τα Στοιχεία Πληρεξουσίων / Νομίμων Αντιπροσώπων / Εκπροσώπων / Αντικλήτων της αίτησης του ενδιαφερόμενου, εφόσον υφίστανται,
 • Τα Στοιχεία της Έκτασης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση (τοποθεσία, συντεταγμένες),
 • Την Επίκληση για τη θεμελίωση του Εννόμου συμφέροντός, αλλά και την Επίκληση Δικαιώματός μέσω προγενέστερης, εφόσον υφίσταται, υποβολής αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος του δασικού χάρτη ή αντίρρησης κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, ή αίτησης ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου μέσου αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα της ιδιοκτησίας,
 • Την εγγραφή της Κατοικίας (είδος, κάλυψη, δομημένη επιφάνεια, ύψος, χρήση) και της τυχόν συνοδεύουσας κατασκευής, και
 • Τα Συνυποβαλλόμενα Στοιχεία/Εγγραφα σε μορφότυπο * .pdf ή * .tiff.

Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του ΝΟΜΟΥ (νυν Περιφερειακή Ενότητα) και του ΟΤΑ, εντοπισμού της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεμαχίου) και η οριοθέτησή της μέσω των εργαλείων της πλατφόρμας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείου μορφής AutoCAD DXF έκδοσης 2000, μορφής ASCII και μορφής πολυγωνικού GML, προκειμένου να απεικονιστεί η έκταση (γεωτεμάχιο) στην πλατφόρμα.

Κάθε αίτηση υποβάλλεται για το σύνολο των κτηρίων/συνοδών κατασκευών που περιλαμβάνονται εντός συγκεκριμένης/-ου έκτασης/γεωτεμαχίου, για το οποίο ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε έκταση/γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αίτηση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε αιτήσεις κτηρίων/συνοδών κατασκευών που περιλαμβάνονται σε διαφορετικές εκτάσεις/γεωτεμάχια, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες αιτήσεις, όσες είναι και οι εκτάσεις/τα γεωτεμάχια.

Στην περίπτωση, που δεν έχουν συμπληρωθεί τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερομένου, οι γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87), των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει την έκταση (γεωτεμάχιο) και του κτιρίου ή των κτιρίων εντός αυτής, η υποβολή αίτησης δεν είναι επιτρεπτή.

Για την υποβολή της αίτησης, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο), ύψους €250, με κωδικό «2904 Υπαγωγή στις διατάξεις των οικιστικών πυκνώσεων», που εκδίδεται από τον ακόλουθο σύνδεσμο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: https://www 1.gsis. gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome .htm

Το ηλεκτρονικό παράβολο καταβάλλεται ανά αίτηση. Επισημαίνεται δε, ότι η μη καταβολή του ηλεκτρονικού παραβόλου, καθιστά την αίτηση απαράδεκτη.

Περιεχόμενο και Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις αφορούν σε κατοικίες και κατασκευές που τις συνοδεύουν, οι οποίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαμβάνονται σε αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες και βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Η αίτηση, εκτός της καταχώρησης των στοιχείων φυσικού/νομικού προσώπου και την τεκμηρίωση του έννομου συμφέροντος, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 • Τον εντοπισμό και την οριοθέτηση της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεμαχίου),
 • Τον εντοπισμό και την οριοθέτηση του περιγράμματος των κτηρίων εντός της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεμαχίου),
 • Την περιγραφή των κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των τυχόν κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς το είδος, την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια, το ύψος και την χρήση,

 

 • Υποχρεωτικά έγγραφα:
 1. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου ότι τα στοιχεία είναι αληθή,
 2. Αποδεικτικό υποβολής e-Παραβόλου
 3. Έγγραφο για την απόδειξη έννομου συμφέροντος
 4. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Συμπληρωματικά έγγραφα (π.χ αποδεικτικό υποβολής αίτησης πρόδηλου σφάλματος κ.λπ.)

Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι της μορφής *.pdf ή * .tiff και το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενός αρχείου είναι 40 mb.

Δείτε εδώ τον επίσημο οδηγό και σε εικόνες, όλα τα βήματα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 – Οικιστικές Πυκνώσεις

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας