ecopress
Έντεκα ανοιχτά θέματα που έχουν στο επίκεντρο τους την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του δασικού τομέα θέτουν οι δασικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ποια είναι τα... Δασικές υπηρεσίες: 11 ανοιχτά θέματα ζητούν επειγόντως λύσεις

Έντεκα ανοιχτά θέματα που έχουν στο επίκεντρο τους την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του δασικού τομέα θέτουν οι δασικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ποια είναι τα ενεργά μέτωπα για τα οποία ζήτησαν επειγόντως λύσεις από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Με σημεία αιχμής την αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών, τη στελέχωσή  και τη σταθερή χρηματοδότηση τους, τα Προεδρεία των τριών Δασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δ.Υ. (Π.Ε.Δ.Δ.Υ), της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δ.Υ. (Ε.Ε.Δ.Δ.Υ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δ.Υ. (Π.Ο.Δ), έθεσαν προς συζήτηση τα 11 ανοιχτά θέματα προς στον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Αμυρά δέκα ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Η  τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική πρωτοβουλία του κ. Αμυρά, υπήρξε δέσμευση σύμφωνα με ανακοίνωση των δασικών συνδικαλιστικών οργανώσεων να ακολουθήσουν και επόμενες, θεωρώντας ότι είναι κοινοί οι στόχοι που αφορούν στην προστασία των δασών και πολλά τα ζητήματα αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δασικού Τομέα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν.

Ο υφυπουργός ΠΕΝ μας ενημέρωσε σχετικά με την πρόοδο τους θέματος της στελέχωσης των Δασικών Υπηρεσιών μέσα από το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, (700) θέσεις, το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ.Τα 11 ανοιχτά θέματα

Οι εκπρόσωποι των τριών Δασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων έθεσαν στον Υφυπουργό και τις άμεσες προτεραιότητες και θέματα του Τομέα, όπως:

1.Την ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την άμεση κάλυψη των πολυάριθμων κενών οργανικών θέσεων στο σύνολο της «ερημοποιημένης» από προσωπικό Δασικής Υπηρεσίας, με προσλήψεις μονίμου επιστημονικού προσωπικού, Δασολόγων και Δασοπόνων και στη συνέχεια Δασοφυλάκων αποφοίτων ΙΕΚ Δασικής Προστασίας (διαδικασία που ξεκίνησε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και παραμένει εκκρεμής).

2. Τη λήψη πολιτικής απόφασης για την αναδιοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών και την κάθετη υπαγωγή τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Απόφαση σε κυβερνητικό επίπεδο)

3. Τη διοικητική οργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, με βάση τα πορίσματα αξιολόγησης των Δασικών Υπηρεσιών.

4.Την εξασφάλιση έγκαιρης και σταθερής χρηματοδότησης του Τομέα καθώς και τη διασφάλιση ότι οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα αξιοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που διατίθενται.

5.Την αύξηση των πόρων για τη δασική ανάπτυξη και προστασία, από πόρους του Τακτικού προϋπολογισμού, του Πράσινου Ταμείου και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

6. Την επαναφορά του προγράμματος πρακτικής άσκησης Δασολόγων και Δασοπόνων στις Δασικές Υπηρεσίες που εφαρμοζόταν παλιότερα και πλέον η αρμοδιότητα ασκείται από το ΥΠΕΝ (Σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζονταν στο ΥΠΑΑΤ)

7. Αναφορικά με τις επτακόσιες (700) θέσεις από το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ που είναι σε εξέλιξη, να υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης και αποφοίτων ΙΕΚ Δασικής Προστασίας.

8. Την ανάγκη αλλαγής της σύνθεσης των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών και τη συγκρότηση τους με πλειοψηφία Δημοσίων δασικών Υπαλλήλων(Δασολόγων –Δασοπόνων). (Σχετικά θα υποβληθεί και νομοτεχνικά επεξεργασμένο υπόμνημα -αίτημα μας των ΠΕΔΔΥ-ΕΕΔΔΥ).

9. Την ανάγκη αναμόρφωσης του σχεδιασμού για την υλοποίηση του προγράμματος εθνικών αναδασώσεων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε αυτό να υλοποιηθεί από την Δασική Υπηρεσία και να υπάρχει η δυνατότητα εκτός από τις αναδασώσεις να συμπεριλαμβάνει και γενικότερα έργα ορεινής υδρονομίας.

10.Την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας σε θέματα που άπτονται του δασικού και γενικότερα του περιβαλλοντικού αντικειμένου σε συνδυασμό με την χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορίας επικοινωνιών.

11. Τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής της Δασικής Υπηρεσίας (οχήματα, Η/Υ κα).

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας