ecopress
ΕΠΑνΕΚ: Τη σταδιακή προκήρυξη δέκα χρηματοδοτικών προγραμμάτων προγραμματίζει το υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης Την προκήρυξη ενός «πακέτου» χρηματοδοτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση της... Δέκα νέα προγράμματα 600 εκ ευρώ για έργα τουρισμού, περιβάλλοντος και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

ΕΠΑνΕΚ: Τη σταδιακή προκήρυξη δέκα χρηματοδοτικών προγραμμάτων προγραμματίζει το υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης

Την προκήρυξη ενός «πακέτου» χρηματοδοτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας προγραμματίζει, σταδιακά, για το επόμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Τα προγράμματα αυτά, που εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδυτικά έργα σημαντικού ύψους. Ήδη, η προγραμματισμένη δημόσια χρηματοδότηση των δράσεων αυτών προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ αν ληφθεί υπ’ όψιν και η ιδιωτική συμμετοχή, εκτιμάται ότι το ύψος των επενδύσεων που θα προκύψουν θα ανέρχονται σε μερικά δισ. ευρώ.
Στο «πακέτο» των προγραμμάτων περιλαμβάνονται:

1.«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»: Το εν λόγω πρόγραμμα, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, αφορά τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται στο 45%, ωστόσο μπορεί να διευρυνθεί στο 50 %, εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι παρακάτω δραστηριότητες:  Τουριστικά καταλύματα (σύμφωνα με τον ν. 4276/2014), κτίρια ξενοδοχειακά καταλύματα, μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, τουριστικά γραφεία, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

2.«Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»: Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος, προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 140 εκατ. ευρώ, θα περιλαμβάνει και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, για αυτές τις επιχειρήσεις οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα θα είναι πιο αυστηρές από εκείνες που ισχύουν για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, στον νέο κύκλο θα υπάρχει διαχωρισμός των επενδυτικών σχεδίων ανάλογα με τον προϋπολογισμό τους. Συγκεκριμένα, για όσα επενδυτικά σχέδια ο προϋπολογισμός τους κυμαίνεται από 15.000 έως και 70.000 ευρώ τα κριτήρια θα είναι λιγότερα σε σχέση με τα επενδυτικά σχέδια από 71.000 έως και 350.000 ευρώ, που θα είναι το ανώτατο όριο του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα μπορεί να ανέλθει και στο 60% εάν η επιχείρηση είναι εξαγωγική. Το γενικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 45%.

3. «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»: Η εν λόγω δράση, προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ, αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το συνολικό ύψος επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης κατά μέσο όρο στο 65%.

4. «Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών μμε για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»: Η συγκεκριμένη δράση, προϋπολογισμού 22,5 εκατ. ευρώ, προβλέπει την ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές. Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν νέοι και υφιστάμενοι συνεργατικοί σχηματισμοί που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Logistics, υγεία, υλικά – κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός) σε όλες τις Περιφέρειες. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%,  ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ενός σχεδίου δράσης δεν μπορεί να υπολείπεται των 100.000 ευρώ και να υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ.

5. «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (β’ κύκλος): Ο δεύτερος κύκλος της δράσης, με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ, ήδη είναι ενεργός. Στις 11 Οκτωβρίου έληξε η δεύτερη Περίοδος υποβολής αιτήσεων, ενώ, η τρίτη περίοδος «ανοίγει» στις 8/11/2017 και θα διαρκέσει έως τις 13/12/2017. Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ή προτίθενται να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους με ποσό από 5.000 έως 25.000 ευρώ. Η επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει και στις 50.000 ευρώ σε περιπτώσεις συνεργασιών.

6. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»: Στο εν λόγω πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου τοποθετείται στα 70 εκατ. ευρώ, θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος, στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν προωθηθεί, η δράση δεν θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) όπως ο πρώτος κύκλος, αλλά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

7. «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας»: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα υλοποιηθούν για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 250.000 έως 2.500.000 ευρώ, για διάστημα μέχρι 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

8. «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)»: Η εν λόγω δράση, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, παρέχει χρηματοδοτικά κίνητρα για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) με άξονα τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

■ Την εξοικονόμηση ενέργειας.
■ Την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία.
■ Την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων.
■ Και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

9. «Ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων»: Η συγκεκριμένη δράση, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οπότε οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ). Τα επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να αφορούν: απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων, κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

10. «Αναβάθμιση εταιρειών franchising»: Η εν λόγω δράση, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητες τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών. Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων μπορούν να έχουν συνολικό προϋπολογισμό από 30.000 έως 200.000 ευρώ και περιλαμβάνουν:

■ Αναβάθμιση υποδομών (κτήρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος).
■ Μηχανήματα και εξοπλισμό.
■ Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση.
■ Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
■ Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ).
■ Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας.
■ Μεταφορικά μέσα.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Πηγή:  «Ναυτεμπορική»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας