ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Με νέο αυτόνομο τομεακό πρόγραμμα και  περισσότερους πόρους, το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα που αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας δεσμεύει από το νέο... ΕΣΠΑ: ποιά είναι τα νέα κριτήρια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων

Της Ντίνας Καράτζιου/

Με νέο αυτόνομο τομεακό πρόγραμμα και  περισσότερους πόρους, το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα που αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας δεσμεύει από το νέο ΕΣΠΑ πόρους ύψους 3,8 δις ευρώ. Ποιος είναι νέος προσανατολισμός που θα πρέπει να έχουν περισσότερες από 25  χιλιάδες επιχειρήσεις προκειμένου να είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση. Ποιός είναι ο προϋπολογισμός για κοινές δράσεις επιχειρήσεων με 170 ερευνητικούς φορείς.

Με πόρους που αγγίζουν τα 4 δις το διακριτό πρόγραμμα  Ανταγωνιστικότητα που αντικαθιστά το προηγούμενο ΕΠΑΝΕΚ ακι ήδη έχει λάβει την έγκριση της Κομισιόν, επικεντρώνεται σε δράσεις ενίσχυσης 25 χιλιάδων επιχειρήσεων. Με στόχευση, εκτός των άλλων να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια πλέον των 2,8 δις, δημιουργώντας παράλληλα 9 χιλιάδες θέσεις εργασίας και στοχεύοντας στην καινοτομία με

Το Ταμείο Equifund

Από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», θα χρηματοδοτηθεί εκ νέου το επιτυχημένο πρόγραμμα  Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” , το Ταμείο Equifund, καθώς και ένα νέο Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη: «Θα ήθελα να επισημάνω ότι σημαντικός προϋπολογισμός του Προγράμματος θα διατεθεί μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων συνεχιζόμενων ή νέων καινοτόμων και σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα βασίζονται στις ανάγκες της αγοράς, όπως διαρκώς μεταβάλλονται στις μέρες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Τσακίρης  κατά την πρόσφατη παρουσίαση του ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου.

Αναπτυξιακοί μοχλοί

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι μέσα από τις ενισχύσεις που θα δοθούν από το πρόγραμμα ουσιαστικά καταγράφεται και ο νέα προσανατολισμός του επιχειρείν: «Όπως διαφαίνεται και από την κατανομή των πόρων του νέου ΕΣΠΑ οι υποδομές μεταφορών πλέον που στο παρελθόν απορροφούσαν σημαντικά κονδύλια των ενωσιακών πόρων ολοκληρώνονται, και η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική συνοχή, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν πλέον τους αναπτυξιακούς μοχλούς της χώρας μας».

Τρεις πυλώνες

Το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα διατρέχουν τρείς ενότητες-πυλώνες. Ειδικότερα:

Επιχειρηματικότητα

Θα ενισχυθούν 25 χιλιάδες επιχειρήσεις, εκ των ο ποίων 3.300 είναι νέες.

Θα κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια των 2.8 δις

Θα δημιουργηθούν 9.000  θέσεις εργασίας

Θα εισάγουν καινοτομίες 3.500 επιχειρήσεις

Καινοτομία

Αφορά τη στήριξη 6.500 επιχειρήσεων

170 ερευνητικοί φορείς και 2.200 επιχειρήσεις θα συμμετέχουν σε κοινά ερευνητικά έργα.

Θα δημιουργηθούν 1925 νέες ερευνητικές θέσεις σε ερευνητικές εγκαταστάσεις

Θα υποβληθούν 440 αιτήσεις για διπλώματα ευρασιτεχνίας.

Δεξιότητες

3.300 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επενδύσουν σε δεξιότητες για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα.

50.400 εργαζόμενοι υποστηρίζονται για να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να προσαρμοστούν στις αλλαγές.

Ανάρτηση

Για το ζήτημα ο υφυπουργός έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας τα εξής:  ο κ. Τσακίρης αναφέροντας τα εξής: «Είχα τη χαρά να παρευρεθώ στις επετειακές εκδηλώσεις για τα “70 χρόνια Επιμελητήριο Βοιωτίας” και να συζητήσουμε για τη στήριξη του νέου ΕΣΠΑ στις ΜμΕ, στη ραχοκοκαλιά ουσιαστικά της ελληνικής οικονομίας. Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες και τις αγωνίες της αγοράς, τις ανάγκες των επαγγελματιών, σχεδιάσαμε φιλόδοξα το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, το γνωστό ΕΠΑΝΕΚ στο τρέχον ΕΣΠΑ με τους πόρους του να αγγίζει περίπου τα 4 δισ. ευρώ. Με τη χρηματοδότηση σχετικών δράσεων προσδοκούμε στην ενίσχυση τουλάχιστον 25.000 επιχειρήσεων, εκ των οποίων 3.300 νέες, αλλά και στην ενίσχυση περισσότερων από 6500 επιχειρήσεων με δράσεις έρευνας και καινοτομίας, ενώ 3.300 ΜμΕ θα ενισχυθούν για επενδύσεις σε απόκτηση δεξιοτήτων στις νέες συνθήκες αγοράς. Οι ενισχύσεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πάνω από 12.000 νέων θέσεων εργασίας και την εισαγωγή σημαντικών καινοτομιών στις διαδικασίες των επιχειρήσεων»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας