ecopress
Το ΥΠΕΝ  ανακοινώνει ότι προχωρά στην αναθεώρηση του ειδικού  χωροταξικού σχεδίου των ΑΠΕ, με στόχο να αυξήσει το δείκτη προστασίας των ευαίσθητων περιοχών του... Διχάζουν τα αιολικά πάρκα, ενόψει της αναθεώρησης του ειδικού χωροταξικού σχεδίου των ΑΠΕ -Τι λένε ΕΛΕΤΑΕΝ και Οικολόγοι Πράσινοι

Το ΥΠΕΝ  ανακοινώνει ότι προχωρά στην αναθεώρηση του ειδικού  χωροταξικού σχεδίου των ΑΠΕ, με στόχο να αυξήσει το δείκτη προστασίας των ευαίσθητων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και αφήνει ανοιχτό να επανεξεταστούν ακόμη και αδειοδοτημένες από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επενδύσεις αιολικών πάρκων και άλλες εγκαταστάσεις ΑΠΕ, σε κρίσιμες περιοχές. Σε αυτές τις συνθήκες έχει ξεσπάσει ακήρυχτος πόλεμος για την τύχη των αιολικών πάρκων. Είναι χαρακτηριστικές και απολύτως ενδεικτικές οι αντιδράσεις τόσο της ΕΛΕΤΑΕΝ όσο και των Οικολόγων Πρασίνων, που κινούνται σε αντίθετες τροχιές.

ΕΛETAEΝ: Τα αιολικά πάρκα προστατεύουν τη βιοποικιλότητα

Την καλύτερη απάντηση σε όσους, λίγους, συνεχίζουν να θεωρούν ότι τα αιολικά πάρκα και η βιοποικιλότητα είναι ασύμβατες έννοιες, δίνει πρόσφατη μελέτη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ζώα και τα φυτά,  υποστηρίζει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΛΕΤΑΕΝ η  Βασιλική Ακαδημία του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα την έκθεσή της για τις επιστημονικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί για την κλιματική αλλαγή μετά την 5η Έκθεση Εκτίμησης (AR5, 2013 & 2014) της ΔιακυβερνητικήςΕπιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Το συμπέρασμα είναι εντυπωσιακό: Κάθε δέκατο του βαθμού που περιορίζουμε τη θέρμανση του πλανήτη σημαίνει χιλιάδες λιγότερα είδη προς εξαφάνιση.

Η εκτίμηση βασίστηκε σε 131 μελέτες για τον κίνδυνο εξαφάνισης ειδών, από τις οποίες προκύπτει ότι στο δυσμενές σενάριο αύξησης των εκπομπών, που συνεπάγεται αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4,3 βαθμούς σε σχέση με την προ-βιομηχανική εποχή, το 16% (1 στα 6) των ειδών είναι πιθανό να εξαφανιστεί. Το ποσοστό των ειδών προς εξαφάνιση μειώνεται σε 5,2% (1 στα 20) εάν επιτευχθεί ο στόχος για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 2 βαθμούς. Για το σημερινό επίπεδο θέρμανσης του πλανήτη (0,8 βαθμοί σε σχέση με την προ-βιομηχανική εποχή), το ποσοστό των ειδών με κίνδυνο εξαφάνισης υπολογίζεται σε 3%.

Η πραγματικότητα αυτή δείχνει τη σημασία που έχει η ταχεία ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας για την προστασία των ειδών βιοποικιλότητας. Η έκθεση δείχνει επίσης πόσο καταστροφικές για το περιβάλλον είναι οι συντηρητικές πολιτικές που επιδιώκουν να αποκλείσουν την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων με διάφορους τρόπους όπως η συνέχιση του αθέμιτου ανταγωνισμού υπέρ των ορυκτών καυσίμων και ο ορισμός τεράστιων περιοχών ως apriori ζωνών αποκλεισμού χωρίς συγκεκριμένες και κατά περίπτωση μελέτες.

 

Οικολόγοι Πράσινοι: άμεση αναστολή των αδειοδοτήσεων αιολικών σταθμών εντός των περιοχών Natura 2000

Οι Οικολόγοι Πράσινοι σε ανακοίνωση τους σημειώνουν ότι «Χαιρετίζουμε τη δρομολόγηση της αναθεώρησης του Ειδικού χωροταξικού για τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιβεβαίωσε ο Αν. υπουργός Σ. Φάμελλος, ανοίγοντας τις εργασίες του σεμιναρίου για τη «διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας”, κατόπιν επίσημου αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της προειδοποιητικής επιστολής της Επιτροπής υπ αρ. 20144073 / C(2014)4713 που αφορά τις παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου στη χωροθέτηση αιολικών  σταθμών σε περιοχές Natura 2000. Θεωρούμε ότι έχει πλέον επιτευχθεί συναντίληψη ανάμεσα στους Οικολόγους Πράσινους και την κυβέρνηση που συνοψίζεται στα εξής:

–          Αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων και των πολιτικών ηγεσιών του ΥΠΕΝ διαμόρφωσαν ένα καθεστώς προβληματικό για τις επενδύσεις αιολικών σταθμών το οποίο η παρούσα κυβέρνηση αναλαμβάνει να επιλύσει. Ετοιμάζεται ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ενσωματώνοντας τις τελευταίες Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, το οποίο θα επιλύσει χρόνια προβλήματα, με γνώμονα την ενθάρρυνση και προώθηση επενδύσεων στον τομέα αυτό και με έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία (Υπουργός ΠEN Γ. Σταθάκης12.4.2017).

–          Μέχρι σήμερα έλειπαν ουσιαστικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της γνωσιακής βάσης και ανάγκη  αντίστοιχης ανταπόκρισης και συμμόρφωσης από πλευράς των εταιρειών που υλοποιούν τα έργα (Αν. Υπουργός ΠΕΝ Σ. Φάμελλος 30.11.2017).

–          Με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων σε σχέση με τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών στις περιοχές Natura 2000 διαμορφώθηκε μια κατάσταση που έχει επιφέρει ορισμένες από τις πιο δραματικές επεμβάσεις σε άθικτες, προστατευόμενες περιοχές της χώρας, έχει συσσωρεύσει πλήθος προσφυγών κατοίκων και φορέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και έχει δυσφημήσει σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας την συνολική προσπάθεια στροφής στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και  επίτευξης των ενεργειακών στόχων της χώρας (Οικολόγοι Πράσινοι 18.6.2017).

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε κορυφαίο ζήτημα τη διατήρηση της οικολογικής ακεραιότητας των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Οι περιοχές αυτές συγκεντρώνουν το φυσικό απόθεμα της Ελλάδας και της ευρωπαϊκής ηπείρου και είναι η πολυτιμότερη κληρονομιά στα παιδιά μας και στις ερχόμενες γενιές. Ταυτόχρονα η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα οδηγεί σε αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και ενεργειακή ανεξαρτησία. Ωστόσο η ανάπτυξη των αιολικών σταθμών τη χώρας δεν επιτρέπεται να θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των περιοχών Natura 2000 και τους στόχους διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου της κάθε περιοχής.

Στο επιτυχημένο σεμινάριο του ΥΠΕΝ τεκμηριώθηκε η ανάγκη για στρατηγικό  σχεδιασμό της χωροθέτησης με ενσωμάτωση χαρτών οικολογικής ευαισθησίας και καθορισμό ζωνών αποκλεισμού εγκατάστασης αιολικών σταθμών. Η γνώση αυτή πρέπει να ενσωματωθεί στο νέο ειδικό χωροταξικό ΑΠΕ ενώ καθοριστικός παράγοντας σ αυτήν την κατεύθυνση θα είναι τα αποτελέσματα του εν εξελίξει έργου σύνταξης των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Σχεδίων Διαχείρισης  που θα ορίζουν διαβαθμισμένες ζώνες προστασίας, χρήσεις γης και επιτρεπόμενες δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένης της χωροθέτησης αιολικών σταθμών) για το σύνολο των περιοχών Natura 2000 της χώρας.

Ωστόσο, υφίστανται ήδη αδειοδοτήσεις αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος πάνω από 10 GWεντός περιοχών Natura 2000 και συνεχίζονται αυτή τη στιγμή νέες αδειοδοτήσεις και άδειες επέμβασης σε αυτές τις θέσεις. Το γεγονός αυτό συνιστά προφανή αντίφαση και δημιουργεί τετελεσμένα ενόψει του νέου σχεδιασμού.

Συνεπώς, επαναφέρουμε το αίτημα μας προς την κυβέρνηση για άμεση αναστολή των αδειοδοτήσεων αιολικών σταθμών εντός των περιοχών Natura 2000 εν αναμονή της παράλληλης ωρίμανσης  των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και του νέου ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Ταυτόχρονα καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την προώθηση των ΑΠΕ στον βιομηχανικό και οικιστικό ιστό, ώστε η χώρα μας να μην παραμένει ουραγός στην ανάπτυξη των καθαρών τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας αλλά ταυτόχρονα να μη θέτει σε κίνδυνο τον φυσικό της πλούτο.

Στη διάρκεια του γόνιμου διαλόγου που θα ξεκινήσει με τις διαδικασίες αναθεώρησης του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ προτιθέμεθα να καταθέσουμε προτάσεις προς την κατεύθυνση επίλυσης των παραπάνω ζητημάτων”.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας