ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Οι εξαιρέσεις που συμπεριέλαβε  η πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΝ είναι τέτοιες, που στην ουσία αυτοκαταργούν το θεσμικό πλαίσιο για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς... Διεθνής παρέμβαση για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Οι εξαιρέσεις που συμπεριέλαβε  η πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΝ είναι τέτοιες, που στην ουσία αυτοκαταργούν το θεσμικό πλαίσιο για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα, τονίζουν σε κοινή παρέμβαση τους προς  την Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων και τη Διεθνή Επιτροπή Διαγωνισμών (UIA-ICC), οι πρόεδροι του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Ελληνικού Τμήματος της UIA, προκαλώντας διεθνή παρέμβαση. Δείτε εδώ στο ecopress την άμεση και αιχμηρή αντίδραση της UIA και ICC

-«Η  νέα απόφαση ουσιαστικά αυτοκαταργείται, γιατί δεν υπάρχει δημόσιο έργο χωρίς χρηματοδότηση και δήμος χωρίς τεχνική υπηρεσία με έναν αρχιτέκτονα» επισημαίνεται στην παρέμβαση, που άσκησαν οι  πρόεδροι του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Δημήτρης Ξυνομηλάκης και Φανή Βαβύλη -Τσινίκα, του Ελληνικού Τμήματος της UIA προς την UIA-ICC υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι:

-«Η νέα απόφαση αποκαλύπτει τη διαχρονική πρόθεση των διοικούντων: Στο όνομα μιας «ανάπτυξης» που μόνο ιδιωτικά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες εξυπηρετεί, απαξιώνουν τον αρχιτεκτονικό πολιτισμό, αγνοούν το Δημόσιο Συμφέρον και την Ποιότητα της Ζωής μας».

Η κοινή παρέμβαση των επικεφαλής της ελληνικής αρχιτεκτονικής κοινότητας διαβιβάστηκε από τον Νίκο Φιντικάκη, έλληνας εκπρόσωπος στη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων και αντιπρόεδρος UIA  R II προς τους συν-διευθυντές της UIA-ICC, Regina Gonthier και Jerzy Grohulski, με αίτημα «την υποστήριξη των UIA, ICC (Διεθνούς Επιτροπής Διαγωνισμών) και άλλων Διεθνών Οργανισμών και Ιδρυμάτων Αρχιτεκτόνων για την κατάργηση των ειδικών πρόσφατων νομοθετικών διατάξεων της απόφασης 31/5/2021 της Ελληνικής Κυβέρνησης».

Το κείμενο της παρέμβασης

Το κείμενο της παρέμβασης με θέμα: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» – Ομόφωνη Ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων  (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) και του Ελληνικού Τμήματος UIA έχει ως εξής:

-«Στην Ελλάδα, το αποτύπωμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής από άποψη δημόσιου χώρου καταγράφεται παραδοσιακά κυρίως από έργα που έχουν προκύψει από τη διαδικασία των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. Η εφαρμογή τους απαιτείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Από το 2019, μετά από απόφαση του YΠEN (Υπουργείο Περιβάλλοντος), συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας η οποία στις αρχές του 2020 υπέβαλε μια ολοκληρωμένη πρόταση υπουργικής απόφασης σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών και την τροποποίηση του νομικού πλαισίου των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

Τέλος, μετά από πολλούς μήνες αναμονής, δημοσιεύθηκε μια κυβερνητική απόφαση στις 31/5/2021, η οποία περιορίζει δραστικά το πεδίο των υποχρεωτικών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών: Ουσιαστικά, τους καταργεί!.

Συγκεκριμένα, με την προσθήκη δύο (2) σημείων σε προηγούμενη απόφαση του 2019, τα έργα και οι μελέτες εξαιρούνται από την υποχρέωση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, εφόσον «περιλαμβάνονται για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ ή στο Ταμείο Ανάκαμψης ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ» (Κοινές Επενδύσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

Αντίστοιχα, εξαιρούνται από την υποχρέωση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών «Διαμορφώσεις – αναπλάσεις και σχεδιασμός του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και ειδικότερα: σημαντικών πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, κεντρικών ή ιστορικής σημασίας πλατειών, επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου, δικτύων οδών και πεζοδρόμων, παραλιακών μετώπων μεγάλου αναπτύγματος κλπ.», εφόσον «οι μελέτες εκπονούνται από τεχνικές υπηρεσίες δημόσιας αρχής, φέρουν υπογραφή αρχιτέκτονα και έχει γνωμοδοτήσει επ’ αυτών το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής».

Με αυτά τα δύο σημεία, η νέα απόφαση ουσιαστικά αυτοκαταργείται, γιατί δεν υπάρχει δημόσιο έργο χωρίς χρηματοδότηση και δήμος χωρίς τεχνική υπηρεσία με έναν αρχιτέκτονα.

Η νέα απόφαση αποκαλύπτει τη διαχρονική πρόθεση των διοικούντων: Στο όνομα μιας «ανάπτυξης» που μόνο ιδιωτικά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες εξυπηρετεί, απαξιώνουν τον αρχιτεκτονικό πολιτισμό, αγνοούν το Δημόσιο Συμφέρον και την Ποιότητα της Ζωής μας.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων και το Ελληνικό Τμήμα της UIA ζήτησαν ΟΜΟΦΩΝΑ την υποστήριξη των UIA, ICC (Διεθνούς Επιτροπής Διαγωνισμών) και άλλων Διεθνών Οργανισμών και Ιδρυμάτων Αρχιτεκτόνων για την κατάργηση των ειδικών πρόσφατων νομοθετικών διατάξεων της απόφασης 31/5/2021 της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ)

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης,

Για λογαριασμό του Ελληνικού Τμήματος UIA,

Η Πρόεδρος Καθ. Φανή Βαβύλη-Τσινίκα,

Εκ μέρους του Αντιπροέδρου της Περιφέρειας UIA II Νίκος Φιντικάκης»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας