ecopress
Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Η επανάχρηση κλειστών (κενών) κατοικιών μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό... Μελέτη: δωρεάν «Εξοικονομώ» για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Η επανάχρηση κλειστών (κενών) κατοικιών μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό κενών κτιρίων μεταξύ των χωρών της ΕΕ σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 (35.3%, 2.249.813 κατοικίες).

Μελέτη που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης του ιδρύματος Χάινριχ Μπελ στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει προτάσεις που αποβαίνουν προς όφελος τόσο των πολιτών που αναζητούν προσιτή στέγη, όσο και των ιδιοκτητών τους, στους οποίους παρέχονται κίνητρα για την επαναφορά των κατοικιών στη μισθωτική αγορά.

«Η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού κενών κτιρίων και διαμερισμάτων στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την εξεύρεση ακινήτων με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων παροχής οικονομικά προσιτής κατοικίας», αναφέρεται στη μελέτη, η οποία εστιάζει στη στεγαστική αγορά της Θεσσαλονίκης. –«Είναι προφανές πως η επιστροφή ακόμη και ενός μέρους αυτού του αποθέματος στην χρήση θα είχε ως αποτέλεσμα την μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς κατοικιών και τη δημιουργία – μεσοπρόθεσμα – νέου σημείου ισορροπίας σε χαμηλότερο επίπεδο τιμής».

Στη μελέτη παρουσιάζονται οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες του κόσμου, όπου η απόκτηση των εγκαταλελειμμένων ακινήτων λαμβάνει χώρα είτε μέσω της σύναψης βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης, είτε με την αγορά του ακινήτου.

«Παράλληλα με τις δράσεις στις οποίες θα προβεί ο φορέας για την αναζήτηση ακινήτων πολύ σημαντική είναι και η δημιουργία ενός σύνθετου και πολυεπίπεδου συστήματος κινήτρων που θα προσφέρονται στους/στις ιδιοκτήτες/τριες για την παραχώρηση του ακινήτου τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε τιμές χαμηλότερες από αυτές της αγοράς. Τα κίνητρα αυτά είναι στην πλειοψηφία τους οικονομικά, αλλά παράλληλα στοχεύουν στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας για τον ιδιοκτήτη/τρια (εγγύηση καλής κατάστασης ακινήτου, έγκαιρη καταβολή ενοικίου) και στην παροχή υπηρεσιών (νομική ασφάλιση, υποστήριξη ανακαίνισης, διοικητική υποστήριξη- διαμεσολάβηση για έγκαιρη έκδοση αδειών, πιστοποιητικών, κ.α.).

Η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας και η υποστήριξη έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού προσφέρονται συχνά ως κίνητρο παραχώρησης ακινήτου για τους ιδιοκτήτες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα προγράμματα Bolsa De Vivienda, ACER Regio Emilia και Empty Homes Community Grants».

Πέραν του προφανούς οφέλους της παραγωγής οικονομικά προσιτής κατοικίας, η επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων για αυτό το σκοπό παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, η ενίσχυση της ασφάλειας της κοινότητας και της περιοχής, η αντιμετώπιση της υποβάθμισης της περιοχής, η παροχή της δυνατότητας αξιοποίησης του ακινήτου για τους ιδιοκτήτες κενών κτιρίων και διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με τη μελέτη σχεδόν το 37% των νοικοκυριών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επιβαρύνονται υπερβολικά από το κόστος στέγασης και μάλιστα για σχεδόν 60% αυτών των νοικοκυριών το στεγαστικό κόστος ξεπερνά το μισό του εισοδήματός τους. «Υπερβολική επιβάρυνση από το κόστος στέγασης βιώνουν περίπου ένα στα τρία νοικοκυριά με ιδιόκτητη κατοικία χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις, 38,6% όσων αποπληρώνουν στεγαστικό δάνειο και ένα τραγικό 80% των νοικοκυριών με ενοίκιο», αναφέρεται. Τα μισά νοικοκυριά της Περιφέρειας δηλώνουν ότι οι συνολικές δαπάνες στέγασης επιβαρύνουν «πάρα πολύ» το εισόδημά τους, ενώ περίπου ένα στα τέσσερα αντιμετώπισαν δυσκολίες πληρωμής λογαριασμών το τελευταίο έτος, σχεδόν 8% αντιμετώπισαν δυσκολίες πληρωμής του ενοικίου ή της δόσης του δανείου τους και 14,5% δήλωσαν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για ικανοποιητική θέρμανση το χειμώνα.

Δείτε το πλήρες κείμενο της μελέτης ΕΔΩ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας