ecopress
Ξεκίνησε με σφιχτό χρονοδιάγραμμα η δράση Discover EU της Κομισιόν που αφορά τη διανομή ταξιδιωτικού πάσου διάρκειας ενός μήνα σε 35 χιλιάδες νέους και... Ε.Ε: δωρεάν ταξίδια με τρένο για 35 χιλιάδες νέους

Ξεκίνησε με σφιχτό χρονοδιάγραμμα η δράση Discover EU της Κομισιόν που αφορά τη διανομή ταξιδιωτικού πάσου διάρκειας ενός μήνα σε 35 χιλιάδες νέους και νέες, για να γνωρίσουν την Ευρώπη ταξιδεύοντας σιδηροδρομικώς. Ολες οι πληροφορίες συμμετοχής.

Στόχος του είναι να προσφέρει σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα ενισχύσει το αίσθημά τους ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους επιτρέψει να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης, την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της, να συνδεθούν με ανθρώπους από όλη την ήπειρο και, τελικά, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγήσει ταξιδιωτικό πάσο στους νέους και τις νέες που θα επιλεγούν για να εξερευνήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιουλίου 2022 έως την 30ή Ιουνίου 2023, για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός μήνα.
Οι αιτούντες/-σες που θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο θα ταξιδεύουν, κατά κανόνα, σιδηροδρομικώς. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως φεριμπότ και λεωφορεία, όταν υπάρχει ανάγκη και εφόσον ληφθούν υπόψη παράγοντες που συνδέονται με το περιβάλλον, τον χρόνο και την απόσταση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα άλλα μέσα μεταφοράς, θα επιτρέπεται η μετακίνηση με αεροπλάνο. Μ᾿ αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί και η δυνατότητα συμμετοχής στο DiscoverEU νέων ανθρώπων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νησιά.
Με αφετηρία τον πρώτο γύρο υποβολής αιτήσεων του 2022, οι συμμετέχοντες/-ουσες που θα επιλεγούν θα λάβουν επίσης εκπτωτική κάρτα DiscoverEU. Η ισχύς της κάρτας θα ευθυγραμμιστεί με την περίοδο του ταξιδιού τους. Η κάρτα αυτή θα τους παρέχει εκπτώσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες στους τομείς του πολιτισμού, της μάθησης, της φύσης, του αθλητισμού, των τοπικών μεταφορών, της στέγασης, της διατροφής κ.λπ.

Λίγα 24ωρα για το κλείσιμο της προθεσμίας

Τον Απρίλιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) θα επιλέξουν τουλάχιστον 35 000 νέους και νέες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιγράφονται κατωτέρω.

Οι νέοι και νέες που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 7 Απριλίου 2022 στις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και θα λήξει την Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 στις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμοι/-ες, οι αιτούντες/-σες πρέπει:

 • να είναι 18 ετών την 1η Ιουλίου 2022, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως και την 30ή Ιουνίου 2004 (συμπεριλαμβανομένης),
 • να είναι, κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης επιλογής, πολίτες ή να διαμένουν νόμιμα επί μακρόν σε ένα από τα κάτωθι:

– τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της [Γαλλική Γουιάνα (FR), Γουαδελούπη (FR), Μαρτινίκα (FR), Ρεϊνιόν (FR), Μαγιότ (FR), Άγιος Μαρτίνος (FR), Αζόρες (PT), Μαδέρα (PT) και Κανάριες Νήσοι (ES)] ή
– τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία, ή
– πολίτες ενός από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νόμιμοι/-ες κάτοικοι μιας από τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση: Αρούμπα (NL), Μπονέρ (NL), Κουρασάο (NL), Γαλλική Πολυνησία (FR), Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής (FR), Γροιλανδία (DK), Νέα Καληδονία (FR), Σάμπα (NL), Άγιος Βαρθολομαίος (FR), Άγιος Ευστάθιος (NL), Άγιος Μαρτίνος (NL), Σεν Πιερ και Μικελόν (FR), Νήσοι Ουάλις και Φουτούνα (FR),

να συμπληρώσουν τον σωστό αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή τον αριθμό μόνιμου κατοίκου στο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

Οι αιτούντες/-σες που θα επιλεγούν μπορούν να ταξιδέψουν μόνον εφόσον:

 • ξεκινήσουν το ταξίδι τους σε οποιαδήποτε από τις χώρες που είναι επιλέξιμες για το DiscoverEU (βλ. ανωτέρω) κατά τη στιγμή της απόφασης επιλογής,
 • σχεδιάζουν να ταξιδέψουν για διάστημα από 1 ημέρα έως και 1 μήνα,
 • σχεδιάζουν να ταξιδέψουν σε τουλάχιστον μία ξένη χώρα που είναι επιλέξιμη για το DiscoverEU (βλ. ανωτέρω) κατά τη στιγμή της απόφασης επιλογής,
 • επιθυμούν να γίνουν πρεσβευτές του DiscoverEU.

Οι αιτούντες/-σες που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής.

Το DiscoverEU ξεκίνησε ως μια προπαρασκευαστική δράση με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2018-2020), με σκοπό να προσφέρει ευκαιρίες για ταξίδια και κινητικότητα σε νέους και νέες που συμπληρώνουν τα 18 έτη.

Μετά την επιτυχία της πιλοτικής φάσης, το DiscoverEU εντάχθηκε στο πρόγραμμα Erasmus+ (2021-2027).

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις για το DiscoverEU υποβάλλονται μέσω ειδικού ηλεκτρονικού δελτίου αίτησης στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης πριν ή μετά την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται σε 7 βήματα:

 1. Οι αιτούντες/-σες θα πρέπει πρώτα να περάσουν τον έλεγχο επιλεξιμότητας, γεγονός που προϋποθέτει ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ημερομηνία γέννησης και την υπηκοότητα και νόμιμη διαμονή τους. Εάν τα στοιχεία που δηλώσουν δεν πληρούν τους κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο σημείο 2 «Κριτήρια επιλεξιμότητας», τότε δεν θα μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Επιπλέον, θα τους ζητηθεί να αποδεχθούν τους κανόνες του διαγωνισμού DiscoverEU, να συναινέσουν στο ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα μπορούν να αποθηκεύονται και να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς του διαγωνισμού DiscoverEU και να συμφωνήσουν ότι θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους σχετικά με το DiscoverEU η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οργανισμοί που έχουν εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτήν για τον ίδιο σκοπό, καθώς και ο EACEA, οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+ και το Eurodesk.
 2. Οι αιτούντες/-σες θα πρέπει να δηλώσουν αν επιθυμούν να ταξιδέψουν μόνοι/-ες ή σε ομάδες μέχρι και 5 ατόμων.
 3. Οι αιτούντες/-σες θα πρέπει να δηλώσουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Μόλις την καταχωρίσουν, θα λάβουν αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, προκειμένου να επαληθευτεί ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι έγκυρη. Αυτή η επαλήθευση είναι αναγκαία, δεδομένου ότι η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον επιλεγούν, θα γίνεται με email. Ζητώντας από τους/τις αιτούντες/-σες να επιβεβαιώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προλαμβάνει τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από άλλα άτομα.
 4. Μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, οι νέοι και νέες πρέπει να συμπληρώσουν το δελτίο της αίτησης. Πρώτα, θα πρέπει να δηλώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα: υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, όνομα, επώνυμο, φύλο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, χώρα νόμιμης διαμονής, περιοχή, επάγγελμα και εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή αριθμό νόμιμης διαμονής. Οι νέοι και νέες με περιορισμένη κινητικότητα και/ή αναπηρίες θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τις ειδικές τους ανάγκες.
 5. Μόλις συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, όλοι/-ες οι αιτούντες/-σες πρέπει να απαντήσουν σε κουίζ 5 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σχετικά με γενικές γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται στους νέους. Τέλος, θα τους ζητηθεί να απαντήσουν σε μια συμπληρωματική ερώτηση. Οι αιτούντες/-σες θα επιλεγούν εντός του ορίου του διαθέσιμου προϋπολογισμού και θα καταταγούν ανάλογα με τις απαντήσεις τους.
 6. Έπειτα, θα κληθούν να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ταξιδιωτικά τους σχέδια (π.χ. πότε σκοπεύουν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους, αν είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους, τι θα ήθελαν να αποκομίσουν από την εμπειρία αυτή, πώς σκοπεύουν να καλύψουν τα έξοδα του ταξιδιού τους και πώς έμαθαν για το DiscoverEU). Τα στοιχεία που παρέχονται σ’ αυτή την ενότητα δεν είναι δεσμευτικά και δεν θα έχουν αντίκτυπο στη διαδικασία επιλογής. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη βελτίωση του DiscoverEU.
 7. Όλοι/-ες οι αιτούντες/-σες θα λάβουν email επιβεβαίωσης μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας μόλις υποβάλουν την αίτησή τους. Αυτό το email θα τους ενημερώνει ότι η αίτησή τους καταχωρίστηκε και παράλληλα θα τους δίνει τον κωδικό της αίτησης και το χρονοδιάγραμμα κοινοποίησης της τελικής απόφασης επιλογής.

Όλοι και όλες θα λάβουν έναν κωδικό κατά την υποβολή του δελτίου της αίτησης. Οι αιτούντες/-σες πρέπει να φυλάξουν αυτόν τον κωδικό για κάθε προσεχή επικοινωνία. Εάν κάποιος/-α επιθυμεί να καλέσει και άλλα άτομα να συμμετέχουν στην ομάδα του/της, τότε αναλαμβάνει τον ρόλο του/της αρχηγού της ομάδας και πρέπει να κοινοποιήσει τον κωδικό στα άλλα μέλη της ομάδας για να τους δώσει τη δυνατότητα να εγγραφούν. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα πρέπει να εγγραφούν διαδικτυακά συμπληρώνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία.

Να έχετε υπόψη σας ότι τα μέλη ομάδας δεν υποχρεούνται να λάβουν μέρος στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση, καθώς πρέπει να απαντήσει μόνο ο/η αρχηγός της ομάδας. Ωστόσο, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα προκειμένου να επικυρώσουν την αίτησή τους. Τα μέλη ομάδας πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή να είναι 18 ετών και να διαμένουν νόμιμα σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μία από τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία, κατά τον χρόνο της απόφασης επιλογής. Εάν οι αιτούντες/-σες έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ταξιδέψουν μόνοι/-ες, μπορούν να προσθέσουν φίλους τους ακόμη και μετά την υποβολή της αίτησης, αλλά πριν από την τελική προθεσμία, με την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω.

Η αίτηση ομάδας θα αξιολογηθεί ως μία αίτηση. Επισημαίνουμε ότι για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη μόνο τα μέλη της ομάδας που έχουν συμπληρώσει το δελτίο της αίτησης χρησιμοποιώντας τον κωδικό που τους έδωσε ο/η αρχηγός της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας δεν εγγράφονται χωριστά.

Οι ομάδες μπορούν να απαρτίζονται από άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων που ζουν σε διαφορετικούς τόπους.

Μπορεί να υποβληθεί μόνο μία αίτηση ανά άτομο. Η πρώτη αίτηση που θα καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας θα είναι η μόνη που θα ληφθεί υπόψη για την επιλογή. Οι αιτούντες/-σες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως μέλη διαφορετικών ομάδων. Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο, διαπιστωθούν πολλαπλές αιτήσεις, μόνο η πρώτη αίτηση που έχει καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας θα ληφθεί υπόψη.

Οι νέοι και νέες που επιλέχθηκαν για να λάβουν ταξιδιωτικό πάσο DiscoverEU στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τους προηγούμενους γύρους αιτήσεων δεν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Αυτό θα εξετάζεται στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων. Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης της δράσης, εντοπιστούν αιτήσεις νέων που είχαν λάβει ταξιδιωτικό πάσο DiscoverEU στο πλαίσιο κάποιου από τους προηγούμενους γύρους αιτήσεων, είτε από την ανάδοχο που έχει εξουσιοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διεκπεραιώσει τις ταξιδιωτικές κρατήσεις είτε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο/η αιτών/-ούσα θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Εφαρμόζονται ποσοστώσεις για τα ταξιδιωτικά πάσα που αναλογούν σε κάθε χώρα. Η κατανομή βασίζεται στην κλείδα κατανομής της βασικής δράσης 1 (ατομική κινητικότητα στον τομέα της νεολαίας) του προγράμματος Erasmus+.

Η επιλογή γίνεται με βάση τη νόμιμη διαμονή που έχει δηλώσει ο/η αιτών/-ούσα στο δελτίο της αίτησης. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι λιγότερες από την καθορισμένη ποσόστωση ανά χώρα, τα υπόλοιπα ταξιδιωτικά πάσα θα ανακατανεμηθούν μεταξύ των αιτούντων/-ουσών που διαμένουν σε χώρες από τις οποίες ελήφθησαν περισσότερες αιτήσεις από τις καθορισμένες ποσοστώσεις.

Η νόμιμη διαμονή του/της αρχηγού της ομάδας θα καθορίσει τη διαμονή που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υπαγωγή στην ποσόστωση. Εάν μια ομάδα βρίσκεται τελευταία στον κατάλογο των επιλεγμένων αιτούντων ανά χώρα και η ποσόστωση γι’ αυτήν τη χώρα έχει ήδη εξαντληθεί, θα επιλεγεί ολόκληρη η ομάδα.

Οι αιτούντες/-σες θα πρέπει πρώτα να περάσουν με επιτυχία τον έλεγχο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, δηλαδή επιλέξιμη ημερομηνία γέννησης και επιλέξιμη διαμονή, όπως ορίζεται στα σημεία 2 και 3. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός ο έλεγχος θα γίνει αυτόματα κατά την υποβολή της αίτησης, και τα δηλωμένα δεδομένα θα επαληθευτούν στη συνέχεια με διασταύρωση από την ανάδοχο που έχει εξουσιοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεκπεραιώσει τις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Εάν, κατά τον έλεγχο του δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου και/ή αποδεικτικού νόμιμης διαμονής, η ανάδοχος διαπιστώσει ότι ο/η αιτών/-ούσα προέβη σε ψευδή δήλωση, τότε αυτός/-ή θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

Εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα ελεγχθεί αν οι αιτούντες/-σες πληρούν τα κριτήρια επιλογής, δηλαδή, αν απάντησαν σωστά στις 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αν απάντησαν τη συμπληρωματική ερώτηση. Στην περίπτωση ομάδων, μόνο ο/η αρχηγός της ομάδας θα πρέπει να απαντήσει στις 5 ερωτήσεις και στη συμπληρωματική ερώτηση του κουίζ.

Οι αιτούντες/-σες θα ομαδοποιηθούν βάσει διαμονής και θα καταταγούν σύμφωνα με τις σωστές απαντήσεις στις 5 ερωτήσεις του κουίζ και, στη συνέχεια, σύμφωνα με την απάντηση στη συμπληρωματική ερώτηση.

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, τα αποτελέσματα θα εξαχθούν από την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και θα σταλούν στα μέλη της επιτροπής επιλογής για την τελική αξιολόγησή τους.

Αν υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις (μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων) που ισοβαθμούν στις τελευταίες θέσεις με βάση την ποσόστωση, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόζει για τη χορήγηση των τελευταίων θέσεων την αρχή της προτεραιότητας. Πρόκειται απλά για προληπτικό μέτρο, καθώς δεν έχει σημειωθεί κάτι τέτοιο κατά τους προηγούμενους γύρους υποβολής αιτήσεων.

Επιτροπή επιλογής

Στο τέλος του γύρου υποβολής αιτήσεων θα συνεδριάσει επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EACEA, για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της επιλογής βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων. Τα μέλη της θα αξιολογήσουν και θα αποφασίσουν την τελική κατάταξη των επιλεγμένων ατόμων στα οποία θα χορηγηθεί ταξιδιωτικό πάσο, ανάλογα με τις απαντήσεις τους στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση, και λαμβάνοντας υπόψη τις ποσοστώσεις που ισχύουν ανά χώρα. Μόλις γίνει η επιλογή, θα καταρτιστεί εφεδρικός κατάλογος. Αιτούντες/-σες που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν τον εφεδρικό κατάλογο ενδεχομένως να λάβουν ταξιδιωτικό πάσο αν υπάρξει αδιάθετο υπόλοιπο του προϋπολογισμού ή αν κάποια άτομα από τα επιλεγμένα ακυρώσουν τη συμμετοχή τους

Με βάση τα αποτελέσματα της επιτροπής επιλογής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA θα εγκρίνουν την απόφαση επιλογής η οποία θα περιέχει πληροφορίες για τον συνολικό αριθμό των ταξιδιωτικών πάσων που χορηγούνται, τον συνολικό προϋπολογισμό που θα διατεθεί για τα ταξιδιωτικά πάσα, τον κατάλογο των επιλεγμένων ατόμων και τον εφεδρικό κατάλογο.

 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Στο τέλος της διαδικασίας επιλογής, όλοι/-ες οι αιτούντες/-σες θα λάβουν ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τους ανακοινώνει αν:

 • επιλέχθηκαν για να ταξιδέψουν («επιλεγμένα άτομα»),
 • δεν επιλέχθηκαν και έχουν συμπεριληφθεί σε εφεδρικό κατάλογο.

Μόλις ενημερωθούν τα επιλεγμένα άτομα, ο κατάλογος με τα ονόματά τους θα διαβιβαστεί στην ανάδοχο που έχουν ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA, η οποία θα διεκπεραιώσει τις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Στη συνέχεια, η εν λόγω ανάδοχος θα επικοινωνήσει με τα επιλεγμένα άτομα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σημείο 8.

Οι αιτούντες/-σες θα μπορούν να επαληθεύουν στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας αν έχουν επιλεγεί ή όχι χρησιμοποιώντας τον κωδικό της αίτησής τους.

Εφεδρικός κατάλογος

Όλα τα άτομα που δεν επιλέχτηκαν θα συμπεριληφθούν σε εφεδρικό κατάλογο κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ανάλογα με τις απαντήσεις τους στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση. Σε περίπτωση που ορισμένα επιλεγμένα άτομα αποσύρουν την αίτησή τους ή εάν η αξία των ταξιδιωτικών πάσων που χορηγήθηκαν είναι χαμηλότερη από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA μπορούν να χορηγούν ταξιδιωτικά πάσα σε αιτούντες/-σες που περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο, μέχρις ότου εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Η απορρόφηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού θα επανεξετάζεται σε μηνιαία βάση.

Η εγγραφή στον εφεδρικό κατάλογο δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του EACEA και δεν εγγυάται ότι οι αιτούντες/-σες θα επιλεγούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η ανάδοχος που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διεκπεραίωση των ταξιδιωτικών κρατήσεων μπορεί να επικοινωνήσει με μη επιλεγμένα άτομα που περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο και να τους ζητήσει να εγγραφούν στην πλατφόρμα κρατήσεων. Τα άτομα που θα κληθούν να εγγραφούν προς το τέλος της πρωτοβουλίας, επειδή περιέχονται στον εφεδρικό κατάλογο, δεν μπορούν να αξιώσουν την επιστροφή των εξόδων για τα ταξίδια που πραγματοποίησαν πριν από την πρόσκληση, ούτε να ζητήσουν παράταση της προθεσμίας.

Κράτηση εισιτηρίων και κανόνες για το ταξίδι

Τα επιλεγμένα άτομα ξεκινούν το ταξίδι τους σε χώρα που συμμετέχει στο DiscoverEU (βλ. σημείο 2 — Κριτήρια επιλεξιμότητας) και ταξιδεύουν σε τουλάχιστον μία χώρα η οποία επίσης συμμετέχει στο DiscoverEU και είναι διαφορετική από τη χώρα αναχώρησης. Το ταξιδιωτικό πάσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χώρα διαμονής τους μόνο για το ταξίδι αναχώρησης και επιστροφής. Οι νέοι και οι νέες μπορούν να ταξιδέψουν για διάστημα από 1 ημέρα έως και 1 μήνα. Τα ταξίδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Ιουλίου 2022 έως την 30ή Ιουνίου 2023. Κατά τη διάρκεια της μηνιαίας περιόδου ταξιδιού, οι νέοι και οι νέες έχουν καθορισμένο αριθμό ημερών κατά τις οποίες μπορούν να ταξιδέψουν.

Η κράτηση, η αγορά και η διανομή των ταξιδιωτικών πάσων για τα επιλεγμένα άτομα θα πραγματοποιηθούν από την ανάδοχο που έχουν ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA. Τα επιλεγμένα άτομα δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να κάνουν κράτηση πάσων τα ίδια ή μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου. Τα ποσά για τα ταξιδιωτικά πάσα που θα αγοραστούν απευθείας από τα επιλεγμένα άτομα δεν θα επιστραφούν.

Η ανάδοχος που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον EACEA θα επικοινωνήσει με τα επιλεγμένα άτομα και θα τους δώσει πρόσβαση σε εφαρμογή για φορητές συσκευές. Η εφαρμογή αυτή θα παρέχει πρόσβαση σε υποστήριξη και θα κάνει προτάσεις στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες για τον σχεδιασμό των δρομολογίων τους και την προετοιμασία του ταξιδιού τους. Στην εφαρμογή θα παρέχεται ψηφιακή εκπτωτική κάρτα DiscoverEU για όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας