ecopress
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για ανεφοδιασμό των αποθεμάτων φυσικού αερίου πριν από το χειμώνα. Τι... ΕΕ: συμφωνία για ανεφοδιασμό φυσικού αερίου πριν από το χειμώνα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για ανεφοδιασμό των αποθεμάτων φυσικού αερίου πριν από το χειμώνα. Τι πρέπει να κάνουν τα κράτη μέλη.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε αφορά τον προτεινόμενο κανονισμό που προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα συμπληρώσουν τα αποθέματα φυσικού αερίου “τουλάχιστον στο 80%” της χωρητικότητάς τους μέχρι τον Νοέμβριο του 2022. Βάσει της ίδιας συμφωνίας, το υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο αποθήκευσης φυσικού αερίου θα αυξηθεί τα επόμενα έτη στο 90% για τις επόμενες χειμερινές περιόδους, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός στην ΕΕ.

Τα κράτη μέλη

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επιτύχουν εν μέρει τον στόχο του 90% προσμετρώντας τα αποθέματα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ή εναλλακτικών καυσίμων. Τα κράτη-μέλη χωρίς υπόγειες αποθηκευτικές δυνατότητες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 15% της μέσης ετήσιας κατανάλωσής τους σε αέριο κατά την τελευταία πενταετία θα αποθηκεύεται σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Εναλλακτικά, θα πρέπει να αναπτύξουν έναν μηχανισμό επιμερισμού βαρών που θα προβλέπει χρηματοδοτική στήριξη για την επίτευξη των στόχων ανεφοδιασμού. Οι συννομοθέτες ενέκριναν, επίσης, σύστημα «πορείας πλήρωσης», το οποίο θα επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πλήρωσης. Το 2022, οι πορείες θα καθοριστούν στον κανονισμό με περιθώριο ευελιξίας 5%. Από το 2023 και μετά, οι πορείες θα προτείνονται από τα κράτη μέλη και θα καθορίζονται με εκτελεστικές πράξεις που θα εκδίδει η Επιτροπή.

Υποχρεωτική πιστοποίηση

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν επίσης στην υποχρεωτική πιστοποίηση όλων των διαχειριστών συστημάτων αποθήκευσης ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ή οποιοδήποτε άλλο ουσιώδες συμφέρον ασφάλειας. Η πιστοποίηση θα δώσει προτεραιότητα σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι οποίες κατά το πρόσφατο παρελθόν πληρώνονταν σε σταθερά χαμηλά επίπεδα. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 150 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού για να πιστοποιήσουν τις εγκαταστάσεις προτεραιότητας και 18 μήνες για να πιστοποιήσουν τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Οι μη πιστοποιημένοι διαχειριστές θα υποχρεούνται να παραιτούνται από την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο των εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι οι υποχρεώσεις πλήρωσης θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι υποχρεώσεις πιστοποίησης θα συνεχιστούν και μετά την ημερομηνία αυτή. Τέλος, συμφώνησαν να χορηγήσουν παρέκκλιση στην Κύπρο, τη Μάλτα και την Ιρλανδία, εφόσον δεν έχουν απευθείας διασύνδεση με το σύστημα αερίου άλλων κρατών μελών. Η συμφωνία βασίζεται σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποβλήθηκε στις 23 Μαρτίου. Θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να τεθεί σε ισχύ. Τέλος, σημειώνεται ότι ως την 1η Αυγούστου 2022 η Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός μηχανισμού για την από κοινού προμήθεια φυσικού αερίου, ο οποίος θα μπορεί να ενεργοποιηθεί εθελοντικά από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας