ecopress
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συνεπές στο ραντεβού του για έβδομη συνεχή χρονιά, διοργανώνει στο εμβληματικό κτήριο Αβέρωφ τη Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή 27... ΕΜΠ: μέσω livestreaming και σε βίντεο η «Βραδιά του Ερευνητή 2020»

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συνεπές στο ραντεβού του για έβδομη συνεχή χρονιά, διοργανώνει στο εμβληματικό κτήριο Αβέρωφ τη Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, μέσω livestreaming.

Κάθε χρόνο πάνω από 1.600.000 επισκέπτες σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές πόλεις μετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον υπέροχο κόσμο της έρευνας.

Την εκδήλωση διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνδιοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Συμμετέχει το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ και η Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του Δήμου Αθηναίων.

Η Βραδιά του Ερευνητή θέλει να συμβάλει ώστε η Πανεπιστημιακή έρευνα και το επιστημονικό δυναμικό των Πανεπιστημίων να διαμορφώσει το ελπιδοφόρο πρόσωπο της οικονομίας και της κοινωνίας μας σήμερα.

Εναρκτήρια τηλε-Εκδήλωση

Η Εναρκτήρια τηλε-Εκδήλωση (8:15-9:15 το πρωί) καθώς και όλο το μαγνητοσκοπημένο υλικό των 200 video των συμμετοχών των Ερευνητικών Ομάδων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων της Αθήνας, Ερευνητικών Κέντρων, σχολείων, των συνεργαζόμενων φορέων και χορηγών, θα μεταδίδεται από το κανάλι της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ www.youtube.com/ntuaren από τις 8:15 το πρωί μέχρι 20:15 το βράδυ.

Με τη λήξη της ζωντανής ροής όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο τόσο στο κανάλι www.youtube.com/ntuaren όσο και στην ιστοσελίδα www.ntua.gr/ntuaren.

Ειδικά η Εναρκτήρια τηλε-Εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά και από το site της ΕΡΤ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ώρα 8:15-9:15, ενώ θα προβληθούν και αντιπροσωπευτικά video.

Από την Έρευνα στην Ανάπτυξη με πρωταγωνιστές τους νέους

H επιστημονικά υπεύθυνη της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ [Horizon 2020 ‘ARES – Attractive RΕsearchers in the Spotlight’γιατοΕΜΠ]  είναι η Καθηγήτρια ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου.

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ στοχεύει στο μέλλον: στο πέρασμα της έρευνας στην κοινωνία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού υψηλού επιπέδου προσόντων, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων, καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας στην πραγματική οικονομία, με ιδιαίτερη σημασία σήμερα ενόψει της ανάκαμψης της χώρας από την υγειονομική και οικονομική κρίση.

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ υπογραμμίζει ότι ο καιρός δεν περισσεύει για:

  •  τη χάραξη βιώσιμης στρατηγικής έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης σε σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα,
  • την υλοποίηση πολιτικών εφαρμογής της καινοτομίας με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης των νέων,
  •  τη διαμόρφωση μέτρων διευκόλυνσης και χρηματοδότησης για την υποστήριξη της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας από νέες καινοτόμες επιχειρήσεις με επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης με υψηλούς δείκτες απασχόλησης επιστημονικού δυναμικού για να κρατήσουμε τους επιστήμονες που παράγουμε στον τόπο μας.

Βασικός στόχος της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ είναι η προβολή του έργου των ερευνητών και η ανάδειξη στο ευρύ κοινό της σπουδαιότητας και της καινοτομίας των επιτευγμάτων τους, του ρόλου του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου στην επιστήμη, καθώς και της προσφοράς του στην κοινωνία και στην ανάπτυξη της χώρας.

Η διεξαγωγή της εκδήλωσης της Βραδιάς του Ερευνητή συνδέεται με την αξιοποίηση του Ιστορικού Κτιρίου Αβέρωφ του Πολυτεχνείου και την ευρεία επανάχρησή του για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

Γνωριμία με τα επιτεύγματα των Ερευνητών

Το κοινό, οι πολίτες της Αθήνας, και όλης της χώρας, με έμφαση στους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, θα έχει την ευκαιρία φέτος να γνωρίσει τους ερευνητές, βιώνοντας, από απόσταση με ασφάλεια, μια σειρά από δραστηριότητες με πρωτότυπα πειράματα, μετρήσεις και εφαρμογές με υψηλής τεχνολογίας επιστημονικά όργανα, επιδείξεις τεχνικών διατάξεων και μοντέλων.

Στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ μετέχουν περισσότερες από 150 ερευνητικές ομάδες του ΕΜΠ, των Πανεπιστημίων της Αθήνας και νέων ερευνητών, που προβάλλουν στο ευρύ κοινό τα ερευνητικά τους επιτεύγματα, προσβλέποντας στη βελτίωση της κοινωνικής αναγνώρισης των ερευνητών, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και την αύξηση του ενδιαφέροντος και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων προς ερευνητικά επαγγέλματα.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών η φετινή Βραδιά θα περιλαμβάνει ποικίλες ψηφιακές δράσεις, που θα είναι διαθέσιμες για το κοινό χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας. Οι μαθητές και το ευρύ κοινό θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εργαστήρια διαδικτυακά, να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως πειράματα, ερευνητικά αποτελέσματα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε ερευνητικά θέματα.

Η Διεπιστημονική Συμβολή του ΕΜΠ στην κοινωνία, την υγεία, την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό

Με ειδικές συμμετοχές από ομάδες, συναφείς νεοφυείς επιχειρήσεις καινοτομίας, φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, αναδεικνύονται η Έρευνα και η Εκπαίδευση, η Απασχόληση και η Καινοτομία, η Ανάπτυξη και η Αειφορία. Προβάλλονται, επίσης, συναφή προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως Marie Skłodowska Curie, Erasmus+, κ.ά.

Έμφαση δίδεται στη διεθνή μετάδοση της τεχνογνωσίας που αναπτύσσει το ΕΜΠ σε εμβληματικά έργα με παγκόσμια αναγνώριση, όπως το έργο της συντήρησης, ενίσχυσης, προστασίας και αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα.

Τη φετινή χρονιά ειδική αναφορά θα υπάρχει στην παρουσίαση της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας αιχμής σε ποικίλους ερευνητικούς τομείς, όπως βιο-ασφάλεια, βιο-πληροφορική, βιο-τεχνολογία, μοριακή μηχανική, κ.ά. , παρουσιάζοντας τη συμβολή του ΕΜΠ στην υγεία.

Προβλέπονται, όπως πάντα, ειδικές συμμετοχές (CERN, Μουσείο Πειραμάτων, Αττικό Ζωολογικό Πάρκο,κ.ά.).

Μουσικά δρώμενα

Τη Βραδιά πλαισιώνει μουσικά ο Χημικός Μηχανικός Δημήτρης Βασιλάκης, σαξοφωνίστας, συνθέτης και ερευνητής του ΕΚΠΑ, χαρίζοντας διαδικτυακά στο κοινό μια πρωτότυπη συνομιλία τζαζ αυτοσχεδιασμού με τεχνητή νοημοσύνη και, όπως κάθε χρόνο, η Ομάδα Κρουστών του Μουσικού Τμήματος του ΕΜΠ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Βασίλη Βασιλάτου, καθώς και το πρωτότυπο μουσικο-επιστημονικό δρώμενο ‘The street value of Science’ ή ‘Πόσα πιάνει η Επιστήμη στην πιάτσα’ από το ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη.

Διαγωνισμοί

Τη φετινή χρονιά θα διεξαχθούν Διαγωνισμός Ζωγραφικής για τους μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Διαγωνισμός Αφίσας για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων με ψηφιακή συμμετοχή των μαθητών, με φετινό θέμα τη «βιοασφάλεια απέναντι στον COVID-19». Θα διεξαχθεί επίσης ο καθιερωμένος Διαγωνισμός Φωτογραφίας στο instagram με θέμα «Από την Έρευνα και την Καινοτομία στην Ανάπτυξη» με hashtag #ntuaren.

Εθελοντισμός

Αυτή τη χρονιά, ο κεντρικός ρόλος του εθελοντισμού αφορά στην ενημέρωση των σχολείων για διαδικτυακή συμμετοχή στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ, καθώς και στην υποστήριξη της διασύνδεσης των σχολείων για την διαδικτυακή παρακολούθηση της Βραδιάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020,  815 – 915 π.μ.

Εισαγωγή στη Βραδιά του Ερευνητή ΕΜΠ

Καθ. Α. Μοροπούλου, Επιστημονικά υπεύθυνη του ευρωπαϊκού έργου “ARES – Attractive Researchers in the Spotlight” για τη διοργάνωση της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ, Μέλος ΔΕ ΤΕΕ

Καλωσόρισμα

Καθ. Α. Μπουντουβής, Πρύτανης ΕΜΠ Κήρυξη έναρξης

Εκ μέρους της Κυβέρνησης ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας,

Καθ. Αθ. Κυριαζής

Χαιρετισμοί

Γ. Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής

Κ. Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων

Γ. Στασινός, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Χαιρετισμοί Πρυτανικών Αρχών & Προέδρων των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων της Αθήνας / Αττικής

Καθ. Μ. Α. Δημόπουλος, Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθ. Σ. Κίντζιος, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθ. Δ. Μπουραντώνης, Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθ. Χ. Κουλούρη, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Καθ. Ν. Τρανός, Πρύτανης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Καθ. Μ. Νικολαΐδη, Πρύτανις Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Δρ. Γ. Νούνεσης, Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Καθ. Γρ. Χονδροκούκης, Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Καθ. Ι. Καλδέλλης, Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καθ. Γ. Χατζαράκης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΑΣΠΑΙΤΕ

Χαιρετισμοί φορέων διοργάνωσης – υποστήριξης

Γ. Μοσχόβης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Μ. Δασκαλάκη, Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων

Ε. Κασσελάς, Εκπρόσωπος της Ελληνικής Πλατφόρμας Έρευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή, Γεν. Γραμματέας Δ.Ε. ΠΕΔΜΕΔΕ

Ι. Γκόλιας, Πρόεδρος ΔΣ ΟΑΣΑ Α.Ε.

Β. Ξυπολητάς, Πρόεδρος ΔΣ ΟΣΥ Α.Ε.

Χ. Δαμάσκος, Πρόεδρος ΔΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Κ. Μακέδος, Πρόεδρος ΔΣ Τράπεζας Attica Bank Α.Ε.

Ρ. Μπαχταλιά, Υπεύθυνη προγράμματος egg (enter – grow- go), Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Μ. Κατσιώτης, Διευθυντής Έρευνας & Κανοτομίας, A.E. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Π. Κανελλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Κλείσιμο Εναρκτήριας Τηλε-Εκδήλωσης

Δρ. Αθ. Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος & Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚΕΤΑ, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Έργου “ARES-Attractive Researchers in the Spotlight”

 

Χορηγοί

Χορηγοί επικοινωνίας της Βραδιάς είναι:

  • η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΕΡΤ Α.Ε.,
  • ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.,
  • οι Σταθερές Συγκοινωνίες ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και
  • οι Οδικές Συγκοινωνίες Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Χορηγοί της Βραδιάς είναι:

  • η Τράπεζα Attica Bank Α.Ε.,
  • η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. και
  • η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας