ecopress
Η υιοθέτηση Προτύπων που θα ενσωματώνουν περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι μονόδρομος για την επιτυχή μετάβαση στη Κυκλική Οικονομία. Αυτό ήταν μεταξύ άλλων ένα από τα... Ecocity: Τι ειπώθηκε για την κυκλική οικονομία και την τυποποίηση

Η υιοθέτηση Προτύπων που θα ενσωματώνουν περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι μονόδρομος για την επιτυχή μετάβαση στη Κυκλική Οικονομία.

Αυτό ήταν μεταξύ άλλων ένα από τα κύρια συμπεράσματα της Ημερίδας – Ανοιχτής Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019  από το ECOCITY και τον ECOS, Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Οργανισμό Πολιτών για την Τυποποίηση, με την σύμπραξη της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις Μεσαίες & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την υποστήριξη του ΕΛΟΤ. Η εκδήλωση διεξήχθη υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

50 παρεμβάσεις

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενεργά με σύντομες ομιλίες, παρεμβάσεις, τοποθετήσεις και ερωταπαντήσεις περισσότεροι από 50 εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ανάπτυξη και την εφαρμογή των προτύπων αντιπροσωπεύοντας εξειδικευμένους και αρμόδιους κρατικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα, μέσα ενημέρωσης, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης.

Συνοπτικά, σημειώνει η Μαργαρίτα Καραβασίλη πρόεδρος του ECOCITY οι θέσεις και τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν καταγράφονται ως εξής:

 • Η Κυκλική Οικονομία βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής του ΥΠΕΝ το οποίο συντονίζει την σχετική Διυπουργική Επιτροπή και την Μόνιμη Επιτροπή Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων με αντικείμενο την  εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου με ανάπτυξη δράσεων εφαρμογής και σχηματισμό πλαισίου κινήτρων για χρηματόδοτηση.
 • Το πρόβλημα της έλλειψης ολοκληρωμένης προσέγγισης στον πολεοδομικό σχεδιασμό, τόσο στις αστικές περιοχές, όσο και στις μεταφορές, γεγονός που προκάλεσε οικονομικές ζημίες και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία
 • Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων στόχων του ΟΗΕ (SDGS) και ειδικότερα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω του οικολογικού σχεδιασμού, τόσο των προϊόντων, όσο και των πόλεων και των οικισμών, προκειμένου να ενθαρρύνει την πόλη και τους επιμέρους τομείς της κατοίκησης, της εργασίας, της κοινωνικοποίησης, της βιομηχανίας, των επενδύσεων, να λειτουργούν με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας.
 • Ο Οικολογικός Σχεδιασμός των πόλεων ενσωματώνει απόλυτα τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και αφορά στην Δημόσια Υγεία, την ανάπτυξη συνεργειών και την υιοθέτηση καινοτομιών με στόχο την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τον περιορισμό της σπατάλης των πόρων.
 • Η νομοθέτηση για την ισχύ των Προτύπων παραμένει ζητούμενο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όπως και η ενημέρωση, πληροφόρηση και διάχυση στην ανώτατη εκπαίδευση. Τα Εθνικά Πρότυπα και η αλληλοσυμπλήρωσή τους με τα Ευρωπαϊκά θα υποστηρίξουν την παραγωγή και την αγορά καθώς και τις δεσμεύσεις για την επίτευξη των στόχων 2050 σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή.
 • Η δημιουργία συνθηκών ευρείας αποδοχής και συμφωνίας, η άμβλυνση αντιφάσεων μεταξύ των διεθνών φορέων τυποποίησης και η ανάπτυξη πλατφόρμας τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων προκρίνεται όπως και η εδραίωση διαδικασιών συνεχούς διαβούλευσης.
 • Τα πρότυπα έχουν θετικό πρόσημο για την ασφαλή καθημερινότητα των πολιτών και της βιομηχανίας. Δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την ανάπτυξη τεχνολογιών Περιβάλλοντος και οφείλουν να αντανακλούν την πραγματική συμπεριφορά των προϊόντων και των καταναλωτών. Αυτό επιτυγχάνεται με τησυμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων και των των ΜΚΟ στην διαδικασία τυποποίησης από την φάση του σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών και στο περιεχόμενό τους μέσω της ανοιχτής διαβούλευσης
 • Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις δημόσιες προμήθειες πρέπει να αξιοποιούν διεθνή και εθνικά πρότυπα τα οποία θα αξιοποιούνται και ως εργαλείο υποστήριξης πολιτικών για την ποιότητα και το περιβάλλον πάντα με σεβασμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας που καλύπτει τα πρότυπα.
 • Ο ΕΛΟΤ έχει αναπτύξει πρότυπα με δείκτες επίδοσης των έξυπνων βιώσιμων πόλεων περιλαμβάνοντας πρότυπο για την φιλικότητα προς την αναπηρία, την κινητικότητα κα
 • Είναι αποδεκτή η λογική συντήρησης και επανάχρησης προτύπων όπως η εφαρμογή τους στην
  νέα πολιτική κατασκευών στην ΕΕ και τον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα
 • Τα πρότυπα εφαρμόζονται και απαιτούνται στις υποδομές και στην διαδικασία Διαχείρισης των Αστικών Αποβλήτων. Ο νέος νόμος για την ανακύκλωση περιλαμβάνει Ενεργειακές κοινότητες
  Πράσινες δημόσιες συμβάσεις και δράσεις που έιναι συναφείς με τα πρότυπα
 • Η εμπλοκή των πολιτών είανι απαράιτητος κρίκος διαμορφωσης και ενημερωσης για τα πρότυπα και την κυκλική Οικονομία

Ο στόχος της εκδήλωσης επετεύχθη, δεδομένου ότιανελήφθησαν δεσμεύσεις μεταξύ των παρευρισκομένων για προώθηση πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ταχύτερη και πληρέστερη μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν  με ομιλίες τους ο CyrillDirscherl, Policy Coordinator, Directorate-General ofEuropean Commission – for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,  ο κ. Γιώργος Κρεμλής, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για το Κλίμα, την Ενέργεια, την Κυκλική Οικονομία και το Περιβάλλον, ο κ. Κων/νος Αραβώσης Γενικός Γραμματέας Φυσικών Πόρων και Υδάτων του ΥΠΕΝ,ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Οικιστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, ο κ. Βασίλης Λιόγκας, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Φυσικών Πόρων και Υδάτων του ΥΠΕΝ, ο κ. Γιώργος Φρυσσαλάκης, Διευθυντής Πολιτικής Ποιότητας στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,ο Δρ Φραγκούλης Κρόκος, Διευθυντής Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, ο κ. Γιάννης Καλλιάς, Πρόεδρος της HellasCert και Διευθύνων Σύμβουλος της TuVAustriaHellas, η κα Μαγδαληνή Μετινίδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης τουΤΕΕ, o κ. Κώστας Μπαλαράς, Ph.D. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), oκ. Θοδωρής Πάνου, Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊστάμενος Τμήματος Κατασκευών και Δομικών Υλικών ΕΛΟΤ, ο κ.  Ιωάννης Σαριδάκης, Χημικός Μηχανικός, Τμήμα Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας, ΕΛΟΤ, οι εκπρόσωποι του ΕCOSκ. Christoforos Spiliotopoulos, Διευθυντής Πολιτικής και κυρία Mathilde Crêpy, Programme Manager  και φυσικά εκπρόσωποιτου Ecocity, κα Μαργαρίτα Καραβασίλη, κα Χριστιάνα Πειρασμάκη και ο κ. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος., ο Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος, Καθηγητής του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίαςκαθώς επίσης και Περιβαλλοντικές ΜΚΟ.

Η θεματολογία της Ημερίδας αναφέρθηκε στη νομοθεσία, στην αξιοποίηση των προτύπων για την ορθή Τεχνική Εναρμόνιση Κανόνων και Κανονισμών με το Ενωσιακό Δίκαιο, καθώς και σε βέλτιστες πρακτικές σχετικά με πρότυπα που αφορούν στην Κυκλική Οικονομία, στην Κλιματική Αλλαγή, στις Έξυπνες Πόλεις και στον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων (ecodesign), ενώ κατά την προβλεπόμενη θεματική ενότητα της διαβούλευσης έγινε μια ζωντανή ανοικτή συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ECOS, του ECOCITY και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης πουπαρευρέθηκαν.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας