ecopress
Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στηρίζει ένα νέο ταμείο για την προσιτή ιδιωτική χρηματοδότηση επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας... EE: νέο ταμείο χρηματοδότησης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στηρίζει ένα νέο ταμείο για την προσιτή ιδιωτική χρηματοδότηση επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σε όλη την ΕΕ .

Συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δέσμευσε 30 εκατ. ευρώ για το νέο Ταμείο Βιώσιμης Ενέργειας Solas ICAV (SSEF), το οποίο εστιάζει σε επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην ΕΕ. Οι επενδύσεις της ΕΤΕπ υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).

Το ταμείο SSEF έχει συνολικό μέγεθος-στόχο 200 εκατ. ευρώ, ενώ το πρώτο του κλείσιμο πλέον έχει φτάσει τα 140 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτεί επιχειρηματικά μοντέλα εξοικονόμησης ενέργειας που εστιάζουν στην ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών, ιδίως κτιρίων, σε όλη την Ευρώπη. Θα υποστηριχθούν έργα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δυσκολεύονται περισσότερο να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Το SSEF υπέγραψε επίσης συμφωνία με το πρόγραμμα στήριξης της Ιδιωτικής Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Απόδοση (PF4EE), μια κοινή πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή μέσω του προγράμματος LIFE και από την ΕΤΕπ.

Ένας από τους στόχους του PF4EE είναι να ενθαρρύνει τους ιδιώτες θεσμικούς επενδυτές, όπως οι ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, να επενδύσουν σε ευρωπαϊκές υποδομές ενεργειακής απόδοσης, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το SSEF θα προσφέρει χρηματοδότηση για επιχειρηματικά μοντέλα εξοικονόμησης ενέργειας που επικεντρώνονται στην ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών, ιδιαίτερα κτιρίων, χρησιμοποιώντας καθιερωμένες και αξιόπιστες ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες όπως σύγχρονα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, μονάδες συνδυασμένης θερμότητας και ισχύος, ηλιακές στέγες, κτιριακό ύφασμα, φωτισμός LED κ.λπ. Θα υποστηριχθούν έργα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ΜΜΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Μια αρχική επένδυση θα γίνει σε ένα χαρτοφυλάκιο έργων με μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια. Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 36% των εκπομπών CO 2 . Για την επίτευξη σχεδόν μηδενικών εκπομπών στα κτίρια, η συμβολή του ιδιωτικού θεσμικού κεφαλαίου θα είναι απαραίτητη, καθώς η δημόσια χρηματοδότηση δεν επαρκεί. Το SSEF προσφέρει στην αγορά μια μοναδική λύση χρηματοδότησης και κλείνει το χάσμα μεταξύ των αναγκών χρηματοδότησης ενεργειακής απόδοσης και των απαιτήσεων των θεσμικών επενδυτών.

Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον, δήλωσε σχετικά: «Οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ανακαίνιση κτιρίων βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι καίριας σημασίας για τη μείωση των λογαριασμών της ενέργειας. Το Ταμείο Βιώσιμης Ενέργειας Solas θα συνδυάσει τη χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το PF4EE για να κινητοποιήσει οικονομικά προσιτή ιδιωτική χρηματοδότηση για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η εγγύηση PF4EE θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για πρωτοβουλίες εταιρειών επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων και θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών σε πράσινα περιουσιακά στοιχεία. Έτσι θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για κλιματική ουδετερότητα ως το 2050

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Thomas Östros , ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της ενέργειας, δήλωσε : «Ως ευρωπαϊκή τράπεζα για το κλίμα, η ΕΤΕπ είναι περήφανη, που είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος επενδυτής στο Solas Sustainable Energy Fund, το οποίο θα συμβάλει στη γεφύρωση του μεγάλου χρηματοδοτικού κενού για τα έργα ενεργειακής απόδοσης. Η μείωση της χρήσης ενέργειας στα κτίρια είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μιας οικονομίας ουδέτερης εκπομπών άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2050. Πιστεύουμε ότι η δέσμευσή μας σε αυτό το ταμείο θα καταλύσει περαιτέρω επενδύσεις για την αντιμετώπιση της τεράστιας πρόκλησης ανακαίνισης κτιρίων».

«Αυτή η δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στην τεχνογνωσία της Solas Capital και στην ικανότητα του SSEF να κλιμακώσει τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση», δήλωσε ο Sebastian Carneiro, συνιδρυτής και Διευθύνων Συνεργάτης της Solas Capital. «Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους εταίρους του έργου μας να κλιμακώσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα ενεργειακής απόδοσης μέσω χρηματοδότησης που παρέχεται από θεσμικούς επενδυτές που δεσμεύονται όλο και περισσότερο να ευθυγραμμίσουν τις επενδύσεις τους με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Κάθε έργο που χρηματοδοτείται από το SSEF θα μειώσει τις εκπομπές CO2 και θα δημιουργήσει τοπικές θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ».

Γενικές πληροφορίες:

Η Solas Capital ιδρύθηκε από τους ειδικούς χρηματοοικονομικής ενεργειακής απόδοσης Sebastian Carneiro και Paul Kearney. Περισσότερες πληροφορίες για το Solas Capital μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.solas.capital

Η Solas Capital AG είναι μια εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία επενδύσεων που ιδρύθηκε και διοικείται από επαγγελματίες του κλάδου χρηματοδότησης ενεργειακής απόδοσης. Μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων χρηματοδότησης, η αποστολή της Solas Capital είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια κοινωνία ουδέτερη από εκπομπές άνθρακα. Κατανοώντας τόσο τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων ενεργειακής απόδοσης όσο και τις απαιτήσεις των θεσμικών επενδυτών, η Solas Capital γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ επενδυτών και έργων. Η Solas Capital είναι ο επενδυτικός σύμβουλος του Solas Sustainable Energy Fund, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το ίδρυμα μακροπρόθεσμου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκει στα κράτη μέλη της. Παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ. Το 2021, η τράπεζα παρείχε 14,3 δισ. ευρώ για έργα που σχετίζονται με την ενέργεια, εκ των οποίων 4,7 δισ. ευρώ για ενεργειακή απόδοση και 5,7 δισ. ευρώ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Όμιλος ΕΤΕπ υιοθέτησε πρόσφατα τον Οδικό Χάρτη της Τράπεζας για το Κλίμα για να υλοποιήσει τη φιλόδοξη ατζέντα του για την υποστήριξη επενδύσεων 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ για την κλιματική δράση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα τη δεκαετία έως το 2030 και για να διαθέσει περισσότερο από το 50% της χρηματοδότησής του στη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα έως το 2025 Ως μέρος του Οδικού Χάρτη, όλες οι νέες δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ έχουν επίσης ευθυγραμμιστεί με τους στόχους και τις αρχές της Συμφωνίας του Παρισιού από τις αρχές του 2021.

Το PF4EE είναι ένα κοινό χρηματοδοτικό μέσο ΕΤΕπ-Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της χρηματοδότησης του χρέους για την ενεργειακή απόδοση. Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εταίρο PF4EE επωφελείται από τις δύο βασικές συνιστώσες του μέσου – τη Διευκόλυνση Καταμερισμού Κινδύνων και τη Διευκόλυνση Υποστήριξης Εμπειρογνωμόνων – που μπορούν να συνδυαστούν με δάνειο της ΕΤΕπ για να μετακυλίσει το ευνοϊκό κόστος αναχρηματοδότησης της ΕΤΕπ. Το SSEF είναι το πρώτο επενδυτικό ταμείο που υποστηρίζεται από το PF4EE.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι ο κύριος πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Παρέχει εγγυήσεις πρώτων ζημιών που επιτρέπουν στον Όμιλο ΕΤΕπ να επενδύει σε έργα με μεγαλύτερο κίνδυνο, γεγονός που ενθαρρύνει τους ιδιωτικούς παρόχους χρηματοδότησης να συμμετέχουν σε έργα. Τα έργα και οι συμφωνίες που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ έχουν μέχρι στιγμής κινητοποιήσει επενδύσεις 546,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, προς όφελος άνω των 1,4 εκατομμυρίων ΜΜΕ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας