ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Την ανάγκη συστηματικής χλωρίωσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων πριν την τελική τους διάθεση για την προστασία από τον... Εγκύκλιος: μέτρα προστασίας από τον Sars-Cov-2 για αστικά λύματα και υγρά απόβλητα

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Την ανάγκη συστηματικής χλωρίωσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων πριν την τελική τους διάθεση για την προστασία από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 υπογραμμίζει σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, που αποστέλλεται προς τη Γενική Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, την ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και την ΕΔΕΥΑ, καλύπτοντας το σύνολο των φορέων διαχείρισης υδάτων και αποχέτευσης της χώρας,  αναφέρει ότι «η εκτίμηση για τη διάρκεια ζωής του ιού στα λύματα είναι περίπου 2-3 ημέρες (από τις μελέτες σε παρόμοιου τύπου ιούς). Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα υγρά λύματα αποτελούν σημαντική εστία άλλων παθογόνων και απαιτείται η λήψη όρων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης», σημειώνοντας ότι «σε σχετική μελέτη που αφορούσε την επίδραση απολυμαντικών μέσων για την αδρανοποίηση διάφορων τύπων ιών αναδείχθηκε η αποτελεσματικότητα των διαλυμάτων υποχλωριώδους νατρίου».

Την ανάγκη συστηματικής χλωρίωσης  επισημαίνει η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, με ειδικές οδηγίες για περιπτώσεις:

  •  Διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων σε υδάτινο αποδέκτη, δηλαδή στα δίκτυα αποχέτευσης.
  • Για περιορισμένη άρδευση, βιομηχανική χρήση νερού ψύξης μιας χρήσης και εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα, που δεν χρησιμοποιείται για πόση.
  • Επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με γεωτρήσεις.

Ενώ υπογραμμίζεται ότι «ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου θα πρέπει να διενεργείται τακτικά εντός της ημέρας και τουλάχιστον μία φορά την ημέρα για μικρούς οικισμούς και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Προς διευκόλυνση του ελέγχου θα προβλέπεται κατάλληλο σημείο δειγματοληψίας πριν τη διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων».

Μέτρα προφύλαξης

Η εγκύκλιος σημειώνεται ότι εκδόθηκε με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στα οποία έχει αναφερθεί η παρουσία του νέου κορωνοϊού SARS CoV-2 στα λύματα εγκαταστάσεων αεροδρομίων αλλά και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων πόλεων, ενώ υπογραμμίζεται  η ανάγκη λήψη μέτρων προφύλαξης,  με την επισήμανση ότι «όσον αφορά τη μετάδοση του ιού μέσω των λυμάτων, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν υποστηρίζουν την άποψη ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω των λυμάτων, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις μόλυνσης από τον ιό λόγω της έκθεσης σε υγρά λύματα».

Ειδικότερα επισημαίνεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας ότι «οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις η σοβαρότητα των οποίων ποικίλλει στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς.

Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός SARS-COV-2 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού. Τα σταγονίδια μπορεί να καταλήξουν και σε κάποια επιφάνεια πλησίον του ατόμου που νοσεί και να αποτελέσουν δευτερογενή εστία μετάδοσης, για όσο διάστημα ο ιός παραμένει ενεργός, ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας3.

Ο κορωνοϊός SARS-COV-2 είναι στέλεχος που απομονώνεται για πρώτη φορά από τον άνθρωπο. Περικλείεται από μία εξωτερική μεμβράνη που είναι ιδιαίτερα εύθραυστη όταν έρθει σε επαφή με οξειδωτικούς παράγοντες, όπως τα διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου. Γενικά, αυτή η κατηγορία ιών είναι πολύ πιο εύθραυστη σε συνθήκες περιβάλλοντος σε σχέση με τους ιούς που δεν περικλείονται από μεμβράνες, όπως οι εντεροϊοί ή άλλοι ιοί που μεταδίδονται μέσω του νερού (αδενοϊοί, ιός ηπατίτιδας Α κλπ), με αποτέλεσμα ο ιός να απενεργοποιείται γρηγορότερα όταν εκτεθεί στο περιβάλλον».

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας