ecopress
Με θέμα «Στοιχεία ασφαλιστικών διακανονισμών ζημιών πλημμύρας Daniel» ένα ενδιαφέρον σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) Λ. Συγγρού... ΕΙΑΣ: σεμινάριο για ΑΠΕ και αποζημίωση ζημιάς ενεργειακών έργων

Με θέμα «Στοιχεία ασφαλιστικών διακανονισμών ζημιών πλημμύρας Daniel» ένα ενδιαφέρον σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από την Τρίτη 12.03.24 έως και την Πέμπτη 28.03.24, 16:00 – 19:20.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύσσει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις – αξιολόγησης κινδύνου και ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου, Γεωθερμικών Μονάδων, Υδροηλεκτρικών Σταθμών, Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας κ.λ.π.

Επί του προσεχούς σεμιναρίου θα αναπτυχθούν στοιχεία διακανονισμού ζημιών, κυρίως επί των φ/β εγκαταστάσεων,  από την πλημμύρα Daniel που έπληξε τη Θεσσαλία τον 9ο του 2023 και η εν γένει ασφαλιστική αντιμετώπισή τους.

Αποτελεί συνέχεια του σεμιναρίου για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διενεργείται στο  ΕΙΑΣ  από το 2014 ( με επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή τόσο από τον ασφαλιστικό χώρο όσο και από τον τεχνικό χώρο).

Οι εισηγητές είναι οι ακόλουθοι:

Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Civil-Environmental Engineer Michigan University κλπ.

Αργύρης Πανούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. & Ειδικός Πραγματογνώμονας

– Πέτρος Μαζαράκης, πτ. Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Ε.Κ.Π.Α κλπ.

– Δημοσθένης Μπάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΑ.Δ.Α. κλπ.

– Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α (Μ.Sc.) στην Περιβαλλοντική Πολιτική κλπ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι το ακόλουθο:

Τρίτη 12/3/2024      16:00 – 19:20

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσολακίδης

– Η νέα παγκόσμια τεχνολογική πραγματικότητα των Α.Π.Ε.

– Η ασφαλιστική εμπειρία από την ανάπτυξη επενδύσεων Α.Π.Ε. στην

Ελλάδα:   τάσεις και προοπτικές

Πέμπτη 14/3/2024      16:00 – 19:20

Εισηγητής : Δημοσθένης Μπάκας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΒΙΟΜΑΖΑ & ΒΙΟΑΕΡΙΟ

-Τι είναι βιομάζα και τι βιοαέριο, πως εφαρμόζονται, περί ασφάλισης, περιπτώσεις ζημιών, σύνοψη

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΓΕΩΘΕΡΜΊΑ

-Τι είναι Γεωθερμία, εφαρμογές, τρόπος ασφάλισης, ζημιές που μπορεί να προκύψουν, σύνοψη

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

-Τύποι ΜΥΗΣ και τρόπος λειτουργίας, τρόπος ασφάλισης, περιπτώσεις ζημιών, σύνοψη

Τρίτη 19/3/2024      16:00 – 19:20

Εισηγητής : Αργύρης Πανούσης

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ( Α΄ Μέρος)

– Αρχή λειτουργίας φωτοβολταϊκών κυψελών.  Ανάλυση τεχνικών όρων (όπως υπέρταση, υπερένταση, βραχυκύκλωμα, επαγωγικό  ρεύμα, φωτοβολταϊκό  τόξο arc κ.λ.π.) που συναντιούνται στα  ασφαλιστήρια συμβόλαια.

– Περιγραφή φ/β εγκαταστάσεων & μέτρων προστασίας τους έναντι δυσμενών καιρικών συνθηκών,   ηλεκτρικών βλαβών, κεραυνού, φωτιάς, κλοπής.

– Περιγραφή συχνότερων ζημιών ( από ανεμοθύελλα, χιονόπτωση, κλοπή, ακατάλληλα υλικά , ξέσφικτες επαφές, θερμές κηλίδες hotspots, επαγωγικά ρεύματα από τώση κεραυνού κ.λ.π.) και ασφαλιστική αντιμετώπισή τους.

Πέμπτη 21/3/2024      16:00 – 19:20

Εισηγητής : Αργύρης Πανούσης

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ( Β΄ Μέρος)

    – Περιγραφή Φαινομένου Riso και ασφαλιστική αντιμετώπισή του.

– Περιγραφή Φαινομένου P.I.D.και ασφαλιστική αντιμετώπισή του.

– Ζημιές από πλημμύρα ( στοιχεία διακανονισμού ζημιών από την πλημμύρα  Daniel)

– Προασφαλιστικός έλεγχος φ/β εγκαταστάσεων

– Παραδείγματα καλών & κακών εγκαταστάσεων

– Υπολογισμός Απώλειας Κερδών σε περίπτωση ζημιά

– Προδιαγραφές συντήρησης φ/β εγκαταστάσεων

-Περιγραφή  ασφαλιστηρίων συμβολαίων & ανάλυση όρων τους ( όπως: όρος 72 ωρών, κάλυψη απώλειας κερδών εντός εγγύησης, υπολογισμός παλαιότητας κ.λ.π.)

Τρίτη 26/3/2024      16:00 – 19:20

Εισηγητής : Πέτρος Μαζαράκης

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγή στην λειτουργία των Αιολικών Πάρκων.

-Αιολική Ενέργεια, Ιδιότητες, Χαρακτηριστικά, Μεγέθη Παγκοσμίως & στην Ελλάδα,  η Διαδικασία Παραγωγής Ηλεκτρισμού από τον Άνεμο, Τύποι κατασκευής  & στοιχεία Α/Γ, οικονομικές παράμετροι, Τύποι Α/Π βάσει χωροθέτησης.

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικές Καλύψεις.

-Βασική Πληροφόρηση για Τιμολόγηση, Διάφοροι Τύποι Συμβολαίων & Ουσιώδεις διαφορές, Εξαιρέσεις, Ειδικοί Όροι.

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιπτώσεις Ζημιών & Σύνοψη

Πέμπτη 28/3/2024      16:00 – 19:20

Εισηγητής : Γιώργος Κωνσταντινόπουλος

–  Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ασφάλισή τους

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσολακίδης

–  Νέες φιλόδοξες τεχνολογίες Α.Π.Ε.

–  Σύνοψη προϋποθέσεων & διαδικασιών για τη βιώσιμη διαχείριση

ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων Α.Π.Ε.

Παρασκευή 5 Απριλίου 2024: 17:00 – 19:00 (Εξετάσεις Πιστοποίησης)

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα  11 .03. 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.eias.gr/

ή στα τηλέφωνα: 210 9219660 , 210 9219684

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας