ecopress
Ενεργοποιείται εντός του Οκτωβρίου το «Eispraxis». Αποκαλείται «υπερόπλο» της ΑΑΔΕ, καθώς ο κάθε οφειλέτης θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος,... «Eispraxis»: τι είναι και τι έρχεται να κάνει το νέο «υπερόπλο» της ΑΑΔΕ

Ενεργοποιείται εντός του Οκτωβρίου το «Eispraxis». Αποκαλείται «υπερόπλο» της ΑΑΔΕ, καθώς ο κάθε οφειλέτης θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος θα περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία για τις οφειλές του, τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία του, τις συναλλαγές του.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό  της ΑΑΔΕ το «Eispraxis» από τον Οκτώβριο θα «τρέχει» σε όλες τις Εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα της χώρας. Συνολικά  1.100 ελεγκτές θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των φορολογουμένων με τις οφειλές τους  στην Εφορία αλλά και τις δυνατότητες είσπραξης από τα εισοδήματα που διαθέτουν.

Ταυτόχρονα θα καταγράφονται όλοι όσοι εμπλέκονται σε κάθε υπόθεση οφειλής, όπως οφειλέτες, συνυπόχρεοι, εγγυητές, νόμιμοι εκπρόσωποι (με αποτύπωση της περιόδου εκπροσώπησης), συσχετιζόμενες επιχειρήσεις (όμιλοι, απορροφήσεις, συγχωνεύσεις).

Αυτόματες κατασχέσεις

Βασικός στόχος είναι ο περιορισμός στη διακίνηση «μαύρου» χρήματος και η αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω του περιορισμού της φοροδιαφυγής, ειδικά από την «πηγή» του ΦΠΑ από την οποία η Ελλάδα χάνει κάθε χρόνο περίπου 5,3 δισ. ευρώ. Η  ΑΑΔΕ θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες πληρωμής των φορολογουμένων, ώστε να προχωρούν ταχύτερα και πιο στοχευμένα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε όσους δεν ρυθμίζουν τα χρέη τους.

Το  επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει, ως το τέλος του έτους να έχουν εισπραχθεί  2,2 δισ. ευρώ από τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ από τη λίστα των μεγαλοοφειλετών, καθώς και το 28% των χρεών των νέων οφειλών, δηλαδή αυτών που έχουν δημιουργηθεί από την αρχή του έτους.

Ανάλογα με τις περιπτώσεις το νέο σύστημα θα ενεργοποιεί αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, πλειστηριασμούς και συμψηφισμούς επιστροφών φόρων με οφειλές.

Οι λειτουργίες του συστήματος

Επιπροσθέτως η λειτουργία του «Eispraxis» θα δώσει δυνατότητες στις Εφορίες να προβαίνουν μεταξύ άλλων σε:

-Ταξινόμηση υποθέσεων οφειλής βάσει συνόλου ιδιοτήτων (ονοματεπώνυμο οφειλέτη, ποσό οφειλής, χρονικό διάστημα καθυστέρησης υπόθεσης, ημερομηνία τελευταίας ενέργειας κ.λπ.).

-Ηλεκτρονική καταγραφή των ανοιχτών λογαριασμών μεταξύ της Εφορίας και των φορολογουμένων όσον αφορά τόσο τις πληρωμές φόρων όσο και τις επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

-Εφαρμογή  κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, ώστε να λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης με βάση τη συμπεριφορά του οφειλέτη και τις ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις για τα προτεινόμενα μέτρα.

-Ενημέρωσης των φορολογούμενων, μέσω επιστολής, e-mail, τηλεφώνου ή άλλου εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας για τις βεβαιωμένες οφειλές τους, την τήρηση ή μη των ρυθμίσεων και για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και κοινοποιήσεις μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

-Παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων είσπραξης και η διαδικασία χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

Κέντρο Διαλειτουργικότητας

Το «Eispraxis» θα αντλεί στοιχεία για κάθε οφειλέτη από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis, καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ), ακόμη όμως και από τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Στο μεταξύ έχει εκδοθεί απόφαση του υπουργού επικρατείας  (υπ’ αριθμ. 33365/ΕΞ/4.8.2022)  η οποία προβλέπει όλα τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου να παρέχουν στην ΑΑΔΕ, κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του διοικητή της, όλα τα στοιχεία και δεδομένα που τηρούν και είναι αναγκαία στον φοροελεγκτικό μηχανισμό για να σκιαγραφήσει το οικονομικό προφίλ των οφειλετών, ώστε να καταστεί ευκολότερη η είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου.

Ειδικότερα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα εξής:

α) Διαδικτυακή υπηρεσία «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του υπουργείου Εσωτερικών με τις ακόλουθες μεθόδους:

– Λήψη πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

– Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

-Λήψη εγγυτέρων συγγενών με προσωπικά στοιχεία.

– Αναζήτηση οικογενειακών μερίδων πολίτη και γονέων.

-Λήψη γραμμογραφημένων εγγραφών της οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων (ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρτήτως οικογενειακής μερίδας.

β) Διαδικτυακή υπηρεσία «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του υπουργείου Εσωτερικών με τις ακόλουθες μεθόδους:

-Με βάση έναν συγκεκριμένο ΑΦΜ.

-Με βάση έναν συγκεκριμένο ΑΜΚΑ.

– Αναζήτηση με προσωπικά στοιχεία.

-Αναζήτηση με προσωπικά στοιχεία και ημερομηνία θανάτου.

γ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης» του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» που διαχειρίζεται το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τις ακόλουθες μεθόδους:

– Αναζήτηση με βάση ΑΦΜ.

-Στοιχεία εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με βάση τον ΑΦΜ του εργαζόμενου.

δ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση» από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» που διαχειρίζεται το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τη μέθοδο αναζήτησης βάσει ΑΦΜ του εργαζομένου.

ε) Διαδικτυακή υπηρεσία «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» από το πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ.

στ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης» από το πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ με τη μέθοδο «Μέλη του Δ.Σ. ενός Νομικού Προσώπου» ως εξής:

-Λήψη στοιχείων εταιρειών με βάση την ημερομηνία σύστασης.

– Λήψη στοιχείων εταιρειών με μέρος της επωνυμίας τους.

-Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο ΓΕΜΗ.

ζ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ» από το πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ με τις ακόλουθες μεθόδους:

-Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο ΓΕΜΗ

-Έλεγχος ΑΦΜ και Αριθμού Μητρώου ΓΕΜΗ.

η) Διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση στοιχείων Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣ» από το πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ με τις ακόλουθες μεθόδους:

-Λήψη στοιχείων εταιρειών με βάση την ημερομηνία σύστασης.

-Λήψη στοιχείων εταιρειών με μέρος της επωνυμίας τους.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας