ecopress
Περισσότεροι από 2500 μηχανικοί επί τρεις συνεχόμενες ώρες παρακολούθησαν διαδικτυακά  αλλά και συμμετείχαν ενεργά, με ερωτήσεις και παρατηρήσεις τους, στην εκδήλωση για τις δημόσιες... «Έκοψε εισιτήρια» η εκδήλωση για τα 31 SOS των δημοσίων συμβάσεων

Περισσότεροι από 2500 μηχανικοί επί τρεις συνεχόμενες ώρες παρακολούθησαν διαδικτυακά  αλλά και συμμετείχαν ενεργά, με ερωτήσεις και παρατηρήσεις τους, στην εκδήλωση για τις δημόσιες συμβάσεις, στην οποία ο  εισηγητής, ειδικός στα θέματα των συμβάσεων πολιτικός μηχανικός Ζήσης Παπασταμάτης παρουσίασε τα 31 SOS  θέματα, που αφορούν σε αντίστοιχα άρθρα του νέου νόμου 4782/2021, από τα οποία 10 είναι άμεσης εφαρμογής και 21 αρχίζουν να ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Μηχανικοί του δημοσίου και των δήμων, όπως επίσης ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί και εργολήπτες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη νέα νομοθεσία για τις μελέτες και τα έργα, καθώς οι πολλές μεγάλες και μικρές αλλαγές της νομοθεσίας, αφενός μεν κρύβουν παγίδες και ευκαιρίες αφετέρου δε δρομολογούνται εξελίξεις, για τα υπό εκτέλεση και νέα έργα.  

Η εκπαιδευτική διαδικτυακή εκδήλωση, με δωρεάν συμμετοχή, που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών,  με πρωτοβουλία του προέδρου  της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ Δημήτρη Πετρόπουλου βρήκε μεγάλη ανταπόκρισή ενώ συνεχίζεται η παρακολούθηση και η αναπαραγωγή της, καθώς είναι αναρτημένη και διαθέσιμη για ασύγχρονη προβολή στο κανάλι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (δείτε το βίνετο στο τέλος του δημοσιεύματος).

Η μεγάλη συμμετοχή των μηχανικών στην εκδήλωση για την «Ανάθεση – Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν. 4412/2016» (ό­πως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021) αλλά και το πλήθος των ερωτημάτων και παρατηρήσεων που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες και απαντήθηκαν από τον εξειδικευμένο εισηγητή Ζήση Παπασταμάτη δείχνει ότι η νομοθεσία των δημοσίων έργων και συμβάσεων είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος του τεχνικού κόσμου.

Ταυτοχρόνως προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και εξειδίκευσης του μεγάλου πλήθους των θεμάτων, που εισαγάγει ο νέος νόμος, ο οποίοςμε συνολικά 253 άρθρα σε 23 κεφάλαια, τα οποία αναπτύσσονται σε τέσσερα μέρη δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ, υπ αριθμόν 4782 της 9ης Μαρτίου 2021, Τεύχος Πρώτο, Αριθμός Φύλλου 36) αναμορφώνοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Δείτε εδώ στο ecopress

Τα 31 SOS θέματα

Ο εισηγητής Ζήσης Παπασταμάτης παρουσίασε τα 31 SOS  θέματα εφαρμογής του νέου νόμου, τα οποία έχουν ως εξής:

 1. Τροποποιήσεις που αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου
 2. Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών
 3. Ημερολόγιο του έργου
 4. Υποκατάσταση
 5. Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση – Εγκεκριμένος υπεργολάβος – Κατασκευαστική κοινοπραξία
 6. Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών
 7. Διαιτητική επίλυση διαφορών
 8. Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
 9. Υποκατάσταση του αναδόχου
 10. Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών
 11. Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων

Τροποποιήσεις που αρχίζουν να ισχύουν από 1η/09/2021

 1. Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες
 2. Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
 3. Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις
 4. Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης
 5. Έκπτωση αναδόχου
 6. Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης
 7. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
 8. Διοικητική παραλαβή για χρήση
 9. ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ
 10. Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
 11. Παραλαβή
 12. Διοίκηση σύμβασης μελέτης
 13. Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών
 14. Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα
 15. Ποινικές ρήτρες
 16. Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου
 17. Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη
 18. Έκπτωση του αναδόχου Διάλυση της σύμβασης
 19. Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης
 20. Τεχνικές προδιαγραφές
 21. Πεδίο εφαρμογής

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία – Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), ανακοίνωσε ότι στεκόμενη πάντα στο πλευρό των συναδέλφων της πρωτοπορεί στον Τομέα της επιμόρφωσής τους, διεξήγαγε την Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα  «Ανάθεση – Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων και Μελετών με τον Ν. 4412/2016» (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021) με Εισηγητή τον κ. Παπασταμάτη Ζήση, Πολιτικό Μηχανικό MSc, Συγγραφέα Τεχνικής Νομοθεσίας και Διαχείρισης Έργων, με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση Μηχανικών σε θέματα διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων  και Μελετών, το πρώτο μέρος της οποίας διεξήχθη την Τετάρτη 12/05/21, την παρακολούθησε πλήθος Μηχανικών και εμπλεκομένων στην διαδικασία κατασκευής Έργων και είναι διαθέσιμη για ασύγχρονη προβολή στο κανάλι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ:

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας