ecopress
Το ΤΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να προστατέψει τα μέλη του ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς και μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους στις Υπηρεσίες Δόμησης για τις οικοδομικές... Εκτός σχεδίου δόμηση: απροστάτευτοι οι μηχανικοί για οικοδομικές άδειες  

Το ΤΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να προστατέψει τα μέλη του ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς και μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους στις Υπηρεσίες Δόμησης για τις οικοδομικές άδειες στην εκτός σχεδίου δόμηση μετά την απόφαση του ΣτΕ ζητά η παράταξη μηχανικών  «Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ».

«Αφόρητες πιέσεις, αγωγές για διαφυγόντα κέρδη και μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος», εξαιτίας νομοθετικού κενού και εν συνεχεία απουσίας επίσημης οδηγίας από το υπουργείο Περιβάλλοντος για  ενιαία αντιμετώπιση στην έκδοση  βεβαιώσεων όρων δόμησης, προεγκρίσεων δόμησης και άδειων δόμησης σε όλα τα ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο, μετά την απόφαση του ΣτΕ επισημαίνει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ Δείτε εδώ στο ecopress

Σε επιστολή τους προς την Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ, την οποία εκ μέρους της «Συμμαχίας για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ» υπογράφουν οι Νίκος Ανδρεδάκης, Α’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ, Μιχάλης Σιδηρόπουλος, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, Σταυρούλα Αγρίου, μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ τονίζεται ότι:

-«To ΤΕΕ οφείλει να προστατεύσει τα μέλη του και με την συνδρομή των νομικών του υπηρεσιών, να δώσει οδηγίες για την αντιμετώπιση της διαμορφωθείσας κατάστασης, ώστε όλοι να κινούνται στο ίδιο πλαίσιο νομιμότητας», όπως επίσης ότι:

-«Οφείλει να ζητήσει από το ΥΠΕΝ, να προστατεύσει τους υπαλλήλους των υπηρεσιών δόμησης από αφόρητες πιέσεις, από αγωγές για διαφυγόντα κέρδη και από μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος, και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης που επιβάλλει την τήρηση της ισονομίας και της ισοπολιτείας, να εκδώσει άμεσα οδηγίες προς όλες τις ΥΔΟΜ για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουν στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας, μέχρι την νομοθετική ρύθμιση του θέματος».

Η επιστολή στη Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ

Η επιστολή στη Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ για την εκτός σχεδίου δόμηση, με τίτλο: «το ΤΕΕ να προστατέψει τα μέλη του» σημειώνονται τα ακόλουθα:

-«Είναι σε όλους γνωστό ότι με την πρόσφατη απόφαση  176/2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση και την μη ρύθμιση του θέματος με νομοθετική διάταξη, έχει επέλθει μεγάλη αναστάτωση στον τεχνικό κόσμο όσον αφορά το σύννομο των ενεργειών του και τις επαπειλούμενες επιπτώσεις.

 H πρόσφατη υπ’ αριθμόν 176/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφέρει ότι τα ακίνητα στην εκτός σχεδίου περιοχή έστω κι αν έχουν εμβαδόν άνω των 4000 τ.μ, προϋφιστάμενα της ισχύος του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3212/2003, οφείλουν να έχουν πρόσοψη 25 μέτρων σε δημοτικό δρόμο. Είναι γνωστό ότι η Διοίκηση  μέσω των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και των υπηρεσιών δόμησης εφάρμοζε τον ν 3212/2003 , όπου  σύμφωνα με το άρθρο 23., για ακίνητα που είχαν δημιουργηθεί από την ισχύ του νόμου αυτού αρκούσε να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4000 τ.μ, ανεξαρτήτως προσόψεως σε κοινόχρηστο δρόμο.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο τονίζει στην απόφαση του ότι οι περιορισμοί της νομοθεσίας (ελάχιστη αρτιότητα, «πρόσωπο» σε κοινόχρηστο δρόμο κ.ά.) ισχύουν από το 1985 και επομένως δεν νοείται ούτε οι πολίτες να επιδιώκουν την οικοδόμηση οικοπέδων που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις ούτε οι Πολεοδομίες να εκδίδουν οικοδομικές άδειες γι’ αυτές.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει « Εν όψει τούτου ο επίμαχος κανόνας, πέραν του ότι έπρεπε να είναι γνωστός στις πολεοδομικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να ακολουθούν τη νομολογία των αρμοδίων δικαστηρίων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και ειδικώς κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών, ήταν προβλέψιμος και για τους επιμελείς αγοραστές και τους συναλλασσομένους εν γένει, τους οποίους οι νομικοί τους παραστάτες και τεχνικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώνουν επί του ισχύοντος πολεοδομικού καθεστώτος των ακινήτων και των εφαρμοστέων όρων και περιορισμών δομήσεως.»

Μετά από την διαμορφωθείσα κατάσταση και με δεδομένο ότι στις ΥΔΟΜ όλης της χώρας  εκκρεμεί η έκδοση διοικητικών πράξεων αναφορικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών, προεγκρίσεων, βεβαιώσεων αρτιότητας-οικοδομησιμότητας, αλλά και αιτήματα για ανακλήσεις οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βάσει τις εφαρμοζόμενες διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (χωρίς απαίτηση προσώπου σε κοινόχρηστη οδό ) υποβλήθηκαν εγγράφως ερωτήματα από τις ΥΔΟΜ , για παροχή οδηγιών για την διαχείριση της όλης κατάστασης.

Το ΥΠΕΝ δια στόματος του Υπουργού  κ Ταγαρα εξήγγειλε δημοσίως νομοθετική ρύθμιση, η οποία όμως απεσύρθη στην Βουλή όπως πληροφορηθήκαμε  από δημοσιεύματα του Τύπου.

Το ΤΕΕ με δηλώσεις του Προέδρου του ζήτησε  την άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε να διατηρήσουν το δικαίωμα δόμησης όλα τα ακίνητα που είχαν οικοδομησιμότητα πριν από το 2003, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα ξεκαθαρίσουν οριστικά το τοπίο για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Με δεδομένο ότι η Βουλή  έκλεισε, μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά τις εκλογές, πολλοί  ιδιοκτήτες  αλλά και μηχανικοί που έχουν υποβάλει φακέλους για έκδοση διοικητικών πράξεων στην εκτός σχεδίου δόμηση,  ασκούν ισχυρές  πιέσεις στους υπαλλήλους των  ΥΔΟΜ, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην  υφιστάμενη νομοθεσία και την  νομολογία, ιδιαίτερα όπως αυτή διαμορφώθηκε με την 176/2023 απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, και ανάμεσα  σε διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις και ερμηνείες. Αποτέλεσμα είναι ότι πολλές υπηρεσίες δόμησης σταμάτησαν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες, άλλες όμως συνεχίζουν κανονικά την έκδοση οικοδομικών αδειών δόμησης.

Επιπροσθέτως τίθενται διάφορα επί μέρους ερωτήματα με διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις, όσον αφορά την αντιμετώπιση των αναθεωρήσεων , των αποπερατώσεων, των περιπτώσεων προ του 85 και κατά συνέπεια τα εντός ζώνης, κλπ.

Ταυτόχρονα ορισμένοι μηχανικοί υπογράφουν δηλώσεις οικοδομησιμότητας –αρτιότητας για τις επίμαχες περιοχές εκτός σχεδίου χωρίς πρόσωπο, ενώ άλλοι  μηχανικοί θεωρούν  ότι δεν καλύπτονται πλέον από το διαμορφωθέν πλαίσιο.

Κατά συνέπεια το ΤΕΕ οφείλει να προστατεύσει τα μέλη του και με την συνδρομή των νομικών του υπηρεσιών, να δώσει οδηγίες για την αντιμετώπιση της διαμορφωθείσας κατάστασης, ώστε όλοι να κινούνται στο ίδιο πλαίσιο νομιμότητας.

Οφείλει να ζητήσει από το ΥΠΕΝ, να προστατεύσει τους υπαλλήλους των υπηρεσιών δόμησης από αφόρητες πιέσεις, από αγωγές για διαφυγόντα κέρδη και από μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος, και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης που επιβάλλει την τήρηση της ισονομίας και της ισοπολιτείας, να εκδώσει άμεσα οδηγίες προς όλες τις ΥΔΟΜ για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουν στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας, μέχρι την νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

Για την Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ,

Νίκος Ανδρεδάκης, Α’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ

Μιχάλης Σιδηρόπουλος, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

Σταυρούλα Αγρίου, μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας