ecopress
Όλο και περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες τα τελευταία χρόνια ενσωματώνουν διαδικασίες αειφόρου τουρισμού, αποσκοπώντας στην αύξηση του ενδιαφέροντος των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων τουριστών, στην προστασία του... Ενέργεια από τη θάλασσα για τη θέρμανση και ψύξη ξενοδοχείων

Όλο και περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες τα τελευταία χρόνια ενσωματώνουν διαδικασίες αειφόρου τουρισμού, αποσκοπώντας στην αύξηση του ενδιαφέροντος των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων τουριστών, στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη μείωση των τεράστιων ενεργειακών λειτουργικών εξόδων.

Οι απαιτήσεις σε φορτία ψύξης και θέρμανσης είναι ιδιαίτερα υψηλές στον ξενοδοχειακό τομέα. Οι ιδιαιτερότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι:

  • Η μεταβολή των φορτίων κλιματισμού, λόγω λειτουργίας σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες περιβάλλοντος (εποχές του έτους), σε συνάρτηση με τον βαθμό πληρότητας της μονάδας.
  • Η διατήρηση άριστων συνθηκών άνεσης στους κλιματιζόμενους χώρους (δωμάτια αλλά και κοινόχρηστους χώρους).
  • Το σύστημα κλιματισμού θα πρέπει να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή (εάν είναι εφικτό μηδενική) ηχητική και οπτική όχληση.
  • Η δραστική μεταβολή των απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας, και η δυνατότητα ορθολογικής χρήσης των εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αναδεικνύει την ανάγκη για ένα ευέλικτο σύστημα κεντρικού ελέγχου, κατάλληλα σχεδιασμένου για ξενοδοχειακές μονάδες.

Η θέρμανση και ο κλιματισμός μέσω συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας με θαλασσινό νερό είναι μια εφαρμογή, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις στον ξενοδοχειακό τομέα, ιδίως σε μεσαίες και μεγάλου μεγέθους μονάδες.

Η αξιοποίηση του θαλασσινού νερού γίνεται με αγωγούς ή μέσα από παραθαλάσσια πηγάδια ή γεωτρήσεις. Πρακτικά το θαλασσινό νερό αντικαθιστά το νερό από τους πύργους ψύξης και οι πύργοι αντικαθίστανται με ένα πηγάδι ή αγωγό αναρρόφησης νερού και ένα πηγάδι ή αγωγό επιστροφής του θαλασσινού νερού.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας του νερού της θάλασσας σε σχέση με την αντίστοιχη θερμοκρασία του αέρα αυξάνει την απόδοση της αντλίας θερμότητας προκαλώντας εξοικονόμηση μέχρι και 40% σε σχέση με την χρήση αερόψυκτων συστημάτων. Ταυτόχρονα το σύστημα ψύξης έχει σταθερή απόδοση ανεξάρτητα από την διακύμανση της θερμοκρασίας του αέρα.

Στα μειονεκτήματα του συστήματος συγκαταλέγεται το γεγονός πως το κομμάτι της αναρρόφησης και επιστροφής του θαλασσινού νερού χρειάζεται ειδικό σχεδιασμό και ειδικά – ανθεκτικά στη διάβρωση – υλικά για να είναι αξιόπιστο, αποτελώντας δε ένα σημαντικό μέρος της επένδυσης.

Τα συγκεκριμένα συστήματα, σχεδιασμένα σωστά, διακρίνονται για τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, το χαμηλό κόστος λειτουργίας και το μικρό κόστος συντήρησης συγκριτικά με τα συμβατικά συστήματα. Πρόκειται για μια αξιόπιστη και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, καθώς δεν εκπέμπονται αέριοι ρύποι ενώ η οπτική και η ακουστική όχληση είναι σχεδόν μηδενική.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση του θαλασσινού νερού για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών φορτίων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προχώρησε στην εγκατάσταση ενός μικρού συστήματος γεωθερμικής αντλίας θερμότητας ανοικτού κυκλώματος, 100 kW,στο Κλειστό Προθερμαντήριο του Σταδίου (γήπεδο ”Φώτης Κοσμάς”) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η εγκατάσταση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «SEADRIONFosteringdiffusionofHeating&CoolingtechnologiesusingtheseawaterpumpintheAdriaticIonian Region», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B “Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020”.

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η λειτουργία παρομοίων εγκαταστάσεων μεγαλύτερης κλίμακας, πραγματοποιήθηκε μία επίσκεψη μελέτης στο ξενοδοχειακό συγκρότημα LYTTOS BEACH HOTEL στην Χερσόνησο Ηρακλείου.

Η ξενοδοχειακή μονάδα προχώρησε σε επέκταση και ανακαίνιση της υπάρχουσας υποδομής, με νέα δωμάτια, κοινόχρηστους χώρους, νέες πισίνες και SPA, αυξάνοντας έτσι τις απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη, οι οποίες πλέον καλύπτονται με μία νέα σχεδιαστική φιλοσοφία ενεργειακής ολοκλήρωσης συνδυάζοντας συστήματα συνολικής ισχύος 3MW που αφορούν σε ηλιακό πεδίο, γεωθερμικά συστήματα και ανακτήσεις ενέργειας.

Fostering diffusion of Heating & Cooling technologies using the seawater pump in the Adriatic-Ionian Region PLUS

Το έργο αυτό υποστηρίζεται από το πρόγραμμα InterregADRION, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο IPAII www.adrioninterreg.eu

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας