ecopress
Της Γραμματής Μπακλατσή/ τοπογράφου πολεοδόμου μηχανικού baklatsi@yahoo.gr Τα τελευταία χρόνια κάθε ιδιοκτήτης γνωρίζει ότι για να πουλήσει ή να ενοικιάσει ένα κτίσμα (κατοικία, κατάστημα... Ενεργειακό πιστοποιητικό: οδηγός για το «εξοικονομώ», πώληση & μίσθωση ακινήτου

Της Γραμματής Μπακλατσή/ τοπογράφου πολεοδόμου μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

Τα τελευταία χρόνια κάθε ιδιοκτήτης γνωρίζει ότι για να πουλήσει ή να ενοικιάσει ένα κτίσμα (κατοικία, κατάστημα κ.ά.) είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και “εισιτήριο” για το “εξοικονομώ”.

Το Π.Ε.Α. είναι η «ενεργειακή ταυτότητα»» του κτιρίου, συντάσσεται από μηχανικό που είναι ενεργειακός επιθεωρητής και απεικονίζει την ετήσια συνολική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου, ανάλογα με τη χρήση του και τις πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και σε αυτό καταγράφονται οι συστάσεις τους μηχανικού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Για αυτό τον λόγο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τον υποψήφιο αγοραστή ή ενοικιαστή είναι τα χρήματα που θα καταβάλει σε ΔΕΗ, θέρμανση και ψύξη, σύμφωνα με την κατάσταση του ακινήτου, όπως αναφέρεται στο Π.Ε.Α.

Για παράδειγμα, όταν κάποιος επιθυμεί να νοικιάσει ένα διαμέρισμα και να επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαμερίσματα που έχουν τα ίδια τετραγωνικά και παραπλήσια τιμή ενοικίου, τότε θα πρέπει να επιλέξει ανάλογα με τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά και τα στοιχεία που δείχνουν τις απαιτήσεις για κατανάλωση ενέργειας του κάθε κτιρίου, είτε για ψύξη είτε για θέρμανση.

Επομένως το ΠΕΑ δεν είναι απλά ένα χαρτί απαραίτητο για την μεταβίβαση ή ενοικίαση του ακινήτου, αλλά το εργαλείο μέσω του οποίου φαίνονται οι απαιτούμενες παρεμβάσεις (μόνωση, φυσικό αέριο, ενεργειακά κουφώματα, κ.ά.), με το ανάλογο κόστος που θα απαιτηθεί για την εξοικονόμηση ενέργειας.

 • Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ( Π.Ε.Α.);

-Είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό επιθεωρητή (Μηχανικό) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (ή τμήματος αυτού).

Με το Π.Ε.Α. το κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (Α+, Α, Β+,Β, Γ, Δ,Ε,Ζ,Η) ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

 • Πότε χρειάζεται;

-Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για:

 • Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα κλπ),
 • Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα κλπ) /
 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου. /
 • Την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον».
 • Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
 • Όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

 • Αφορά μόνο σε κατοικίες;

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική για όλα τα ακίνητα (κατοικία, κατάστημα, φροντιστήριο κλπ) εκτός των κτιρίων με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών), εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

 • Πού απευθυνόμαστε για την έκδοση Π.Ε.Α.;

-Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου απευθύνεται σε Μηχανικό Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση προκειμένου να εκδοθεί το Π.Ε.Α.

Ο επιθεωρητής θα ενημερώσει τον ιδιοκτήτη /διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. οικοδομική άδεια, κάτοψη, σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.α.) και στη συνέχεια κάνει αυτοψία στο κτίριο και με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει συντάσσει το Π.Ε.Α.

 • Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοσή του;
 1. Τα γενικά στοιχεία του κτιρίου (οδός, αριθμό, περιοχή, Τ.Κ.)
 2. Αριθμός ιδιοκτησίας στο κτίριο (πχ διαμέρισμα Δ2)
 3. Τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
 4. Έτος ολοκλήρωσης της ανέγερσης κτηρίου
 5. Αιτία έκδοσης ΠΕΑ (ενοικίαση, σύνδεση με φυσικό αέριο, ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον)
 6. Τα στοιχεία του αρμόδιου επικοινωνίας (ιδιότητα, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας)
 7. Στοιχεία ιδιοκτήτη ακινήτου (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ)
 8. Οικοδομική Άδεια και κάτοψη του κτιρίου (αν υπάρχει)
 9. Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαίθριου χώρου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση).
 10. Τοπογραφικό Διάγραμμα/Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
 11. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
 12. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
 13. Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει)
 14. Μελέτη θέρμανσης (προαιρετικό)

Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό για κτίρια μετά το 1983)

 • Τι γίνεται αν έχει χάσει ο ιδιοκτήτης τα σχέδια;

-Σε περίπτωση που δεν έχει ο ιδιοκτήτης στην κατοχή του τα σχέδια του ακινήτου, ο ενεργειακός επιθεωρητής (μηχανικός) αναλαμβάνει να προμηθευτεί τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομία και αν δεν τα βρει προχωρά στην αποτύπωση του κτιρίου.

 • Έχω κάνει τη δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο αλλά δεν έχω το έγγραφο, τι μπορώ να κάνω;

-Για την έκδοση Π.Ε.Α. απαιτείται είτε ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) είτε ο Αρ. Πρωτ. Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας. Για αυτό μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Α) όσοι έχουν κάνει δήλωση μετά τις 2/7/2014 έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης για το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ηλεκτρονικά από την σελίδα του κτηματολογίου ktimatologio.gr με τους κωδικούς taxisnet του ιδιοκτήτη.

Β) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης του αποδεικτικού ή για δηλώσεις που έγιναν πριν το 2014 τότε θα πρέπει να πάτε με την ταυτότητα και το ΑΦΜ σας αυτοπροσώπως, στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και θα το παραλάβετε χωρίς χρέωση.

 • Για πόσο καιρό ισχύει;

-Το Π.Ε.Α. ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια. Καινούριο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να εκδοθεί όμως σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου.

 • Πόσο χρόνο χρειάζεται για να εκδοθεί;

-Ένα Π.Ε.Α. για μία συνηθισμένη κατοικία χρειάζεται για να εκδοθεί από 1 έως 3 μέρες, μετά την επιθεώρηση και την συλλογή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 • Ποιος το πληρώνει; Ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής;

-Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Π.Ε.Α., προκειμένου να εκμισθώσει ή να πουλήσει το ακίνητό του.

 • Εγώ αγόρασα ένα σπίτι και στο Π.Ε.Α. αναγράφεται το όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Για να το νοικιάσω πρέπει να εκδοθεί καινούργιο ΠΕΑ στο όνομά μου;

-Όχι δεν απαιτείται η έκδοση καινούργιου πιστοποιητικού καθώς το Π.Ε.Α. αφορά στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα.

 • Όταν υπάρχει ΠΕΑ για ένα ακίνητο απαιτείται εκ νέου έκδοση πιστοποιητικού για κάθε νέα ενοικίαση;

-Όχι δεν απαιτείται η έκδοση καινούργιου Π.Ε.Α. Το Π.Ε.Α. ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του και δεν συντρέχει υποχρέωση για επανέκδοσή του για συμβάσεις που θα συναφθούν στο δεκαετές διάστημα (εκτός εάν ανακαινισθεί ριζικά).

 • Ο νέος ιδιοκτήτης ξαναπληρώνει για νέο Π.Ε.Α.;

-Όχι. Όπως αναφέραμε τα ενεργειακά πιστοποιητικά ισχύουν για 10 χρόνια και αναφέρονται στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα.

 • Αν το κτίριο καταταχθεί σε χαμηλή κατηγορία πρέπει ο ιδιοκτήτης να προβεί σε εργασίες αναβάθμισης;

-Όχι, γιατί οι προτάσεις που κάνει ο επιθεωρητής είναι προαιρετικές. Παρόλα αυτά, η εξοικονόμηση ενέργειας, που προκύπτει από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, τις περισσότερες φορές αποφέρει σημαντικό χρηματικό όφελος.

 • Έχω κλείσει ημιυπαίθριο χώρο. Θα υπολογιστεί στα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου;

-Ναι, γιατί το Π.Ε.Α. καταγράφει τη συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου, που είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια, καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. κλειστός ημιυπαίθριος).

 • Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οικονομώ;

-Ναι. Σε κάθε περίπτωση για την υποβολή αίτησης στο νέο «εξοικονομώ κατ΄οίκον» το πρώτο και καθοριστικό βήμα είναι η ενεργειακή επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και η επιλογή των παρεμβάσεων, που θα επιφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση.

-Προσοχή! Για να χρηματοδοτηθεί το σπίτι σας θα πρέπει να έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που θα εκδοθεί.

 • Πόσο κοστίζει ένα Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

-Η αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση του Π.Ε.Α. είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης και εξαρτάται από τις συνθήκες της επιθεώρησης, όπως:

-Τα διαθέσιμα δικαιολογητικά (σχέδια, κατόψεις κλπ)

-Τη χρήση του κτιρίου (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κατάστημα κλπ)

-Την τοποθεσία του ακινήτου

– Τη συνολική επιφάνεια του ακινήτου

-Προσοχή! Από 10 Απριλίου 2018 για την υποβολή μιας ενεργειακής επιθεώρησης απαιτείται επιπλέον από τον ιδιοκτήτη και η πληρωμή παραβόλου αξίας 5 ευρώ για ακίνητα έως και 250 τ.μ., παράβολο αξίας 10 ευρώ για ακίνητα από 250 τ.μ. έως και 1000 τ.μ. και παράβολο αξίας 30 ευρώ για ακίνητα άνω των 1.000 τ.μ.

“Ταχυδρόμος Μαγνησίας”

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας