ecopress
Επιμένει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην υποχρεωτική εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) όλων των επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν ασκούν εμπορική... Ανοιχτή η υποχρεωτική εγγραφή επιστημόνων στο ΓΕΜΗ

Επιμένει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην υποχρεωτική εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) όλων των επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, παρά τις αντιδράσεις των επιστημονικών φορέων των μηχανικών, νομικών, γεωτεχνικών, οικονομολόγων και υγειονομικών.

Οι αντιδράσεις των επιστημονικών φορέων, όπως φαίνεται αντιμετωπίζονται με τη μέθοδο των παρατάσεων, ώστε να διατηρείται ζωντανή η προοπτική εφαρμογής του μέτρου. Η αρχική προθεσμία έναρξης εφαρμογής του μέτρου από τον Οκτώβριο 2021 μετατέθηκε για την 1η Ιανουαρίου 2021. Στο μεταξύ με νεότερη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δόθηκε νέα τρίμηνη παράταση μετάθεσης εφαρμογής του μέτρου από την 1η Απριλίου του 2022.

Στις συναντήσεις της με τους εκπροσώπους των διοικήσεων των επιστημονικών φορέων η  πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διαβεβαιώνει ότι «για τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες η εγγραφή τους στο ΦΕΜΗ  δεν συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με οποιουδήποτε είδους τέλος». Όσον αφορά το σκοπό του μέτρου δίνει την εξήγηση ότι «το μητρώο αυτό θα αξιοποιηθεί, αποκλειστικά, ως εργαλείο συγκέντρωσης κρίσιμης πληροφορίας που είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών ενίσχυσης επαγγελματικών κλάδων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως αυτή της τρέχουσας κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19», χωρίς να πείθει τους συνομιλητές της. Δείτε εδώ στο ecopress

Απορία για την ανάγκη του μέτρου

-«Σε κάθε περίπτωση, παραμένει εύλογη η απορία για την ανάγκη της ένταξης των ως άνω κατηγοριών επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι δεν ασκούν αποδεδειγμένα εμπορική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα, είναι εγγεγραμμένοι και στους επιμέρους επιστημονικούς και επαγγελματικούς τους συλλόγους, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στο οποίο, ως εκ της ονομασίας του και της σκοπιμότητας αλλά και της χρησιμότητας του, θα έπρεπε να αφορά αποκλειστικά και μόνο τα νομικά πρόσωπα (εμπορικές εταιρείες), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν πράγματι εμπορική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, που παγίως δέχεται, τόσο η θεωρία στο πλαίσιο του εμπορικού δικαίου, όσο και η σχετική νομολογία των Δικαστηρίων της χώρας μας» τονίζει σε νομική ανάλυση του για το θέμα, ο  Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α., ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά τις εξελίξεις για την υποχρεωτική εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα ως εξής:

Τρίμηνη παράταση για την υποχρεωτική εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

Μεγάλη αναστάτωση είχε προκαλέσει στον χώρο των επιστημόνων και των ελευθέρων επαγγελματιών (δικηγόρων, μηχανικών, λογιστών, μηχανικών, ιατρών κ.λ.π.), η έκδοση της υπ. αριθμ. 90043/10-8-2021 (ΦΕΚ Β’ 4066/6-9-2021) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία, χωρίς την αναγκαία προηγούμενη διαβούλευση με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς και επαγγελματικούς κλάδους αποφασίστηκε αφενός μεν, η καταγραφή των ΚΑΔ, για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και για αυτά που αντίστοιχα δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, αφετέρου δε, ορίστηκε ως υποχρεωτική η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και όλων των φυσικών προσώπων, που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα και για τα οποία παράλληλά προβλέφθηκε και η μη καταβολή ανταποδοτικών τελών, με εξαίρεση την καταβολή του τέλους για την επιλογή διακριτικού τίτλου, η οποία όμως ορίστηκε, ως προαιρετική.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης ορίστηκε ότι, μη εμπορική δραστηριότητα ασκούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα, που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της διενέργειας εμπορικών πράξεων κατά σύνηθες επάγγελμα, ή της διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών, ή της διαμεσολάβησης στην διάθεση αυτών, με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής, ή και της εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων, αλλά αντίθετα, η δραστηριότητα τους έχει κυρίαρχο επιστημονικό, ή και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, ή αφορά δραστηριότητα πρωτογενούς παραγωγής, ή την διάθεση αγαθών, σε εξαιρετικά μικρή κλίμακα και με θεμέλιο τον ίδιο σωματικό μόχθο των προσώπων αυτών  που την ασκούν .

Μάλιστα, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης η κωδικοποίηση των ΚΑΔ, σύμφωνα με τα συνημμένα στην απόφαση παραρτήματα των δύο κατηγοριών ΚΑΔ, θα καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. σε τρόπο ώστε, με την έναρξη της δραστηριότητας ενός φυσικού προσώπου και την λήψη αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., ανάλογα με την επιλογή του ΚΑΔ, να προκύπτουν αυτόματα οι υποχρεώσεις των υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. (ήτοι η υποχρέωση τους να καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη ή όχι ) .

Παράλληλα, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 της ως άνω υπουργικής απόφασης η έναρξη της ισχύος της ορίστηκε για την 1η Οκτωβρίου του 2021 .

Όμως, οι αντιδράσεις που η ως άνω απόφαση προκάλεσε στους κύκλους των επιστημονικών και επαγγελματικών κλάδων ήταν πολύ μεγάλη, με συνέπεια να εκδοθεί στην συνέχεια η υπ. αριθμ. 104186/24-9-2021 (ΦΕΚ 4486 Β’/29-9-2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία δόθηκε παράταση στην έναρξη ισχύος και εφαρμογής της ως άνω απόφασης και ορίστηκε ότι, αυτή τίθεται μεν σε ισχύ από την 1/10/2021, με εξαίρεση όμως τα άρθρα 3 και 4 (δηλαδή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα), για τα οποία και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2022 .

Προφανώς, λόγω των συνεχιζόμενων και εύλογων αντιδράσεων των επιμέρους επιστημονικών συλλόγων (Δικηγορικοί Σύλλογοι, Ιατρικοί Σύλλογοι, Επαγγελματικές οργανώσεις κ.α.), αλλά και της παντελούς  έλλειψης διαβούλευσης για την ανάγκη της εγγραφής των επιστημόνων και λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών, που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., εξεδόθη η υπ. αριθμ. 138153/17-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6054/20-12-2021) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία προβλέπεται η εκ νέου παράταση για την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων (άρθρα 3 και 4 της υπ. αριθμ. 90043/2021 υπουργικής απόφασης, που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα), για την 1η Απριλίου του 2022.

Παράλληλα, με την ως άνω απόφαση τροποποιείται και το Παράρτημα Ι της ως άνω απόφασης (που αφορά τους ΚΑΔ φυσικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα) και προστίθενται σε αυτό εννέα νέοι  ΚΑΔ .

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει εύλογη η απορία για την ανάγκη της ένταξης των ως άνω κατηγοριών επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι δεν ασκούν αποδεδειγμένα εμπορική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα, είναι εγγεγραμμένοι και στους επιμέρους επιστημονικούς και επαγγελματικούς τους συλλόγους, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στο οποίο, ως εκ της ονομασίας του και της σκοπιμότητας αλλά και της χρησιμότητας του, θα έπρεπε να αφορά αποκλειστικά και μόνο τα νομικά πρόσωπα (εμπορικές εταιρείες), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν πράγματι εμπορική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, που παγίως δέχεται, τόσο η θεωρία στο πλαίσιο του εμπορικού δικαίου, όσο και η σχετική νομολογία των Δικαστηρίων της χώρας μας.

eea.gr

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας