ecopress
Διορθωτική ρύθμιση, της τροπολογίας που κατέθεσε στο νομοσχέδιο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το εφάπαξ των... Επείγουσα παρέμβαση: νομοθετικό λάθος «ψαλιδίζει» το εφάπαξ των μηχανικών

Διορθωτική ρύθμιση, της τροπολογίας που κατέθεσε στο νομοσχέδιο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το εφάπαξ των μηχανικών δείτε εδώ στο ecopress ζητούν με επείγουσα κοινή  παρέμβαση τους οι ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ) και ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Ομότιμοι ΤΕΕ), επισημαίνοντας ότι η υπουργική ρύθμιση είναι λανθασμένη και περικόπτει το εφάπαξ των μηχανικών κατά τουλάχιστον 1656 ευρώ, καθώς οδηγεί σε  εφάπαξ 6621 ευρώ, καταθέτοντας τεκμηριωμένη διορθωτική πρόταση, που οδηγεί σε εφάπαξ 8277 ευρώ.

Στην επείγουσα παρέμβαση των ΕΣΤΑΜΕΔΕ και  ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ , που υπογράφεται από τον πρόεδρο Κων/νο Δούκα και τους  γενικούς γραμματείς των δύο οργανώσεων Δ. Κούγκα και  Δ. Καραπιστόλη σημειώνεται ότι:

-«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, παρά τη δεκάδα δίκαιων λύσεων που σας προτείναμε για τα εφάπαξ των μηχανικών που το αναβίβαζαν μέχρι το ύψος των 14 – 15 χιλιάδων, προωθείτε για ψήφιση με το Ασφαλιστικό μια που έχει σοβαρό εγγενές ελάττωμα.

Ενώ στην τροπολογία σας αποδέχεστε ότι μηχανικοί παίρνουν λιγότερα από το κεφάλαιο εισφορών τους, παραδόξως ρίχνετε το βάρος της αποδείξεως να το σηκώσει ο αδικούμενος δικαιούχος.

Τότε και μόνο θα λάβει, απλά, τα εισφερθέντα, ενώ μέχρι τότε θα έχει επιστρέψει στον ΕΦΚΑ 4.000 από όσα του κατέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση (9800).

Τούτο όμως, το να φέρουμε το βάρος της αποδείξεως ενώ η Διοίκηση διέπραξε το λάθος, αντίκειται στη Συνταγματική Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των διοικουμένων προς τη Διοίκηση, πράγμα αδιανόητο».

Eρμαιοι της αυθαιρεσίας των Υπηρεσιών

Στην ίδια επιστολή ΕΣΤΑΜΕΔΕ και  ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ   οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων μηχανικών σημειώνουν «κύριε υπουργέ, οφείλεται νομοθετώντας να μας προστατέψετε», τονίζοντας ότι: «Αλλιώς εμπλεκόμαστε σε χρονοβόρες πολύπλοκες διαδικασίες και είμαστε έρμαιοι της αυθαιρεσίας των Υπηρεσιών, επιπλέον δε στερούμαστε αποδεχόμενοι αυτή τη διαδικασία του δικαιώματος προσβολής της δικαστικά που θα ήταν περίπατος».

Άμεση διόρθωση

Η ΕΣΤΑΜΕΔΕ και  ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ σημειώνουν επίσης ότι «τα συνεργαζόμενα σωματεία των 35.000 συνταξιούχων μηχανικών αλλά και των 115.000 εν δυνάμει, τώρα ενεργών, όπως πάντα δεν αρκούνται σε οιμωγές και κλαυθμούς ή άσφαιρα πυρά κραυγών συνθημάτων. Επεξεργάστηκαν αστραπιαία τροποποίηση της τροπολογίας σας, που καταθέσατε χθες το βράδυ και που οδηγεί σε εφάπαξ 6621 € Εμείς με απολύτως θεμιτό τρόπο οδηγούμαστε έτσι σε εφάπαξ 8277 € που άμεσα μπορείτε να διορθώσετε όπως σας επισυνάπτουμε, αν και φυσικά το δικαιούμενο είναι σχεδόν το διπλό. Ελπίζουμε να προβείτε άμεσα στην επανόρθωση που θα απαλλάξει από τον εφιάλτη τις χιλιάδες των νέων συνταξιούχων αλλά και των δεκάδων χιλιάδων εν δυνάμει».

Η διορθωτική νομοθετική ρύθμιση

Η ΕΣΤΑΜΕΔΕ και ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ καταθέτουν διορθωτική νομοθετική ρύθμιση ως εξής:

Τροπολογία Υπουργού

Άρθρο 2

Εφάπαξ παροχή Τροποποίηση περ. α παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016

  1. Στο τέλος της περ. α παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί του προσδιορισμού του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης έως 31.12.2013 για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, προστίθεται υποπερ. αγ’, ως εξής:

«αγ. Οι ασφαλισμένοι δύνανται, με τεκμηριωμένη, με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τις καταβληθείσες εισφορές, αίτησή τους προς Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., να  εξεταστεί εάν η ως άνω υπολογιζόμενη εφάπαξ παροχή είναι μικρότερη του ύψους του συνόλου του κεφαλαίου των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει έως και τις 31.12.2013 και να τους αποδοθεί τυχόν διαφορά.  Ως κεφάλαιο ασφαλιστικών εισφορών θεωρείται σύνολο των εισφορών, οι έχουν καταβληθεί έως και τις 31.12.2013, προσαυξανόμενων ετησίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8. Ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από  το επόμενο έτος από αυτό που αφορά, έως και το προηγούμενο έτος της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παρ. 4 του άρθρου 8 δεν  μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται εντός έξι (6) από την έκδοση απόφασης χορήγησης της εφάπαξ παροχής.».

  1. Για εφάπαξ παροχές που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αίτηση της υποπερ. αγ’ της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 2

Εφάπαξ παροχή Τροποποίηση περ. α παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016

  1. Στο τέλος της περ. α παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί του προσδιορισμού του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης έως 31.12.2013 για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, προστίθεται υποπερ. αγ’, ως εξής:

«αγ. Οι ασφαλισμένοι δύνανται, με τεκμηριωμένη, με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τις καταβληθείσες εισφορές, αίτησή τους προς Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., να  εξεταστεί εάν η ως άνω υπολογιζόμενη εφάπαξ παροχή είναι μικρότερη του ύψους του συνόλου του κεφαλαίου των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει έως και τις 31.12.2013, και να ζητήσουν ο υπολογισμός της εφάπαξ παροχής να γίνει με χρήση   τεκμαρτών συντάξιμων αποδοχών όλων των ετών του ασφαλιστικού τους βίου, έως 31.12.2013.  Ως κεφάλαιο ασφαλιστικών εισφορών θεωρείται σύνολο των εισφορών, οι έχουν καταβληθεί έως και τις 31.12.2013, προσαυξανόμενων ετησίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8. Ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από  το επόμενο έτος από αυτό που αφορά, έως και το προηγούμενο έτος της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παρ. 4 του άρθρου 8 δεν  μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). Για τιςτεκμαρτές αποδοχές ως ποσοστό εισφοράς θεωρείται το ποσοστό 4% και το ποσοστό αναπλήρωσης καθορίζεται στο 60% επί αυτών. Οι τεκμαρτές συντάξιμες αποδοχές προσδιορίζονται με τη χρήση εισφορών όλων των ετών του ασφαλιστικού βίου έως και τις 31.12.2013, προσαυξανόμενων ετησίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 και τα ως άνω αναφερόμενα.Ο μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών αποτελεί τις συντάξιμες αποδοχές για τα έτη ασφάλισης έως και τις 31.12.2013. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται εντός έξι (6) από την έκδοση απόφασης χορήγησης της εφάπαξ παροχής.».

  1. Για εφάπαξ παροχές που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αίτηση της υποπερ. αγ’ της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Είναι κατάφωρη αδικία εις βάρος των αυτοαπασχολούμενων και των εν μέρει μισθωτών μηχανικών, ήτοι της συντριπτικής πλειοψηφίας, να τους υπολογισθεί το εφάπαξ με βάση τις καταβληθείσες εισφορές ενώ σε ΟΛΟΥΣ τους άλλους με βάση τις συντάξιμες αποδοχές.

Ζητάμε λοιπόν την ελάχιστη ισοτιμία να αντιμετωπισθούμε με τον γενικό κανόνα των συνταξίμων αποδοχών. Εν προκειμένω χρησιμοποιούμε τεκμαρτές αποδοχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του νόμου για το  ΝΑΤ, αλλά ο προσδιορισμός των τεκμαρτών αποδοχών γίνεται με προσαύξηση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 , όπως προβλέπεται στην τροπολογία και γενικότερα στις κύριες συντάξεις.

Το αποτέλεσμα θα είναι, σύμφωνα με το συνημμένο excel, 8.277,02 αντί των 9.800€ με την καταργημένη εγκύκλιο και αντί των 6.621€ με την τροπολογία του υπουργού».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας