ecopress
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, συνδέει την προστασία του περιβάλλοντος με τη δημόσια υγεία σε πανελλαδική διαδικτυακή έρευνα της Greenpeace, στην οποία συμμετείχαν 4.477... Greenpeace: η προστασία του περιβάλλοντος διασώζει τη δημόσια υγεία

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, συνδέει την προστασία του περιβάλλοντος με τη δημόσια υγεία σε πανελλαδική διαδικτυακή έρευνα της Greenpeace, στην οποία συμμετείχαν 4.477 χιλιάδες πολίτες.

Με σημείο αναφοράς την πανδημία σε μία προσπάθεια διερεύνησης των προτεραιοτήτων που θέτουν οι πολίτες για το επέκεινα της πανδημικής κρίσης, η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace, πραγματοποίησε διαδικτυακή έρευνα, με τίτλο: «Τι θεωρούν σημαντικό οι πολίτες για μία καλύτερη μέρα;»  η οποία διενεργήθηκε από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2020 και συμμετείχαν σε αυτήν 4.477 πολίτες. Στόχος της έρευνας ήταν να καταγράψει πώς αξιολογούν οι πολίτες τη σημασία 7 τομέων προτεραιότητας που θέτει η Greenpeace για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Οι τομείς αυτοί εκτείνονται από την προστασία του περιβάλλοντος έως τη δημόσια υγεία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Επίσης, η έρευνα καταγράφει την αισιοδοξία ή απαισιοδοξία των πολιτών σχετικά με την ικανότητά μας να μάθουμε από την κρίση της πανδημίας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, καθώς και τις αλλαγές στις οποίες είναι διατεθειμένοι να προβούν οι ίδιοι οι πολίτες για να το πετύχουμε. Τέλος, ζητήθηκε από τους πολίτες να δηλώσουν εάν αναγνωρίζουν τη σύνδεση της προστασίας του περιβάλλοντος με την ανθρώπινη υγεία.

Περιβάλλον και δημόσια υγεία

Ένα πολύ σημαντικό εύρημα που προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι οι συμμετέχοντες στη συντριπτική τους πλειονότητα (96,3%) αναγνωρίζουν τη σύνδεση της προστασίας του περιβάλλοντος με τη δημόσια υγεία. Οι 7 τομείς προτεραιότητας αξιολογούνται ως “πολύ σημαντικοί” σε ποσοστό από 65,5% έως 91,1. Το υψηλότερο ποσοστό (91,1%) λαμβάνει η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, ενώ ακολουθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με 88,1% και η δικαιοσύνη, διαφάνεια και λογοδοσία με 85,5%. Ως προς την αισιοδοξία, το 30,7% δηλώνει πιο αισιόδοξο σε σχέση με πριν την πανδημία ότι θα μάθουμε από τη σημερινή κρίση, πιο απαισιόδοξο δηλώνει το 26,5%, ενώ ένα 42,8% δηλώνει ούτε πιο αισιόδοξο ούτε πιο απαισιόδοξο. Ανάμεσα στις καταναλωτικές συνήθειες που δηλώνουν ότι σκοπεύουν να αλλάξουν οι πολίτες είναι: η μείωση κατανάλωσης πλαστικού (96,4% των συμμετεχόντων), η στροφή σε τοπικά και εποχικά φρούτα και λαχανικά (84,7% των συμμετεχόντων), ο περιορισμός της κατανάλωσης κρέατος (70,4% των συμμετεχόντων) και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (64,8% των συμμετεχόντων).

Μείζονος σημασίας θέματα

Για την Greenpeace, τα συμπεράσματα που ανακύπτουν από τα ευρήματα της έρευνας, αναδεικνύουν ότι: Η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αναδεικνύονται σε μείζονος σημασίας θέματα από τους συμμετέχοντες στη διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποίησε η Greenpeace στην Ελλάδα για την επόμενη μέρα της πανδημίας. Ταυτόχρονα, η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων αναγνωρίζει τη στενή σχέση ανθρώπινης υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι οι πολίτες της χώρας μας αντιλαμβάνονται ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για να βγούμε ουσιαστικά από την παρούσα κρίση και να θωρακιστούμε από επόμενες.

Το ταμείο ανάκαμψης σε κεντρικό ρόλο

Σε σχετική ανακοίνωσή της περιβαλλοντικής οργάνωσης για το θέμα αναφέρεται επίσης, ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται λίγες μέρες πριν την κατάθεση του προσχεδίου της ελληνικής κυβέρνησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι να ακούσει τη φωνή των πολιτών και να εστιάσει σε πολιτικές που θα οικοδομήσουν ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον και όχι να στηρίξει τις παλιές δομές και κατευθύνσεις που οδήγησαν σε μία ακόμα κρίση Αυτό το προσχέδιο θα δείξει εάν η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να στραφεί προς ένα βιώσιμο μέλλον ή αν θα αφήσει μία μεγάλη ευκαιρία για μετάβαση σε ένα καλύτερο αύριο να πάει χαμένη. Καλούμε την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι οι κατευθύνσεις και οι πολιτικές σε αυτό το προσχέδιο θα πληρούν τα παρακάτω τρία κριτήρια:

  • Να διασφαλίζουν ένα βιώσιμο μέλλον
  • Να συμβάλλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, περιλαμβάνοντας το σύνολο της κοινωνίας στις προβλέψεις τους
  • Να διαφυλάσσουν τα θεμελιώδη μας δικαιώματα

 «Η πανδημία της Covid-19 έχει κάνει ξεκάθαρο ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Καθώς διανύουμε μία περίοδο έξαρσης της πανδημίας, η συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης πρέπει να ξεκινήσει να οικοδομείται από τώρα πάνω σε αξίες και κατευθύνσεις που να βασίζονται στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή, τη δημοκρατία. Όπως φαίνεται από την έρευνα της Greenpeace, οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία αυτών των αξιών. Η κυβέρνηση οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να τις αποτυπώσει στο προσχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την αξιοποίηση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης», δήλωσε η, υπεύθυνη της εκστρατείας για την Πράσινη και Δίκαιη Ανάκαμψη στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace κ. Ναταλία Τσιγαρίδου

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας