ecopress
Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε απολογισμός του έργου του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) για το 2020.  Το ΕΣΥΠ  αποτελείται από τον...

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε απολογισμός του έργου του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) για το 2020.  Το ΕΣΥΠ  αποτελείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.)

Οι δραστηριότητες του ΕΛΟΤ το 2020:

  1. Αναθεώρηση 314 ελληνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)

Εγκρίθηκε το Τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αφορά την ανάθεση αναθεώρησης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). Επισημαίνεται ότι η υπογραφή της σύμβασης για την αναθεώρηση των 314 ΕΤΕΠ αποτελούσε ένα από 88 προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης. Ολοκληρώθηκε με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο, στις 8 Δεκεμβρίου 2020 και υλοποιείται κανονικά (προϋπολογισμός έργου 1.227.600 ευρώ).

  1. Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364: «Απαιτήσεις και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»

Ο ΕΛΟΤ επεξεργάστηκε και προσάρμοσε στην ελληνική γλώσσα το Νέο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, το οποίο έχει ήδη γίνει νομοθετικά υποχρεωτικό για τις εγκαταστάσεις που αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτροκίνηση και αναμένεται η σχετική υπουργική απόφαση για υποχρεωτική εφαρμογή του σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

  1. Καθιέρωση του Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης – Σήμα Προσβασιμότητας.

Δόθηκε η δυνατότητα στον ΕΛΟΤ να καθιερώνει σήματα συμμόρφωσης και ήδη εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η σύμβαση συνεργασίας με το ΙΝ-ΕΣΑΜΕΑ για Κανονισμό Απονομής και Χρήσης του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας.

  1. Κανονισμός Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου – ΕΣΥΠ

Συντάχθηκε Κανονισμός Λειτουργίας με την οργανωτική δομή και τη διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών, διευθύνσεων και τμημάτων του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ). Ήδη βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο, της δημοσίευσης.

  1. Αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια CEN/CENELEC – Πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. Τον Δεκέμβριο του 2020 αναγνωρίστηκε και επίσημα η συμμόρφωση του, με τα κριτήρια συμμετοχής στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN και CENELEC).

  1. Επαναδραστηριοποίηση διεθνών/διμερών σχέσεων

Εδραιώθηκε η διεθνής συνεργασία με τους φορείς ISΟ και CEN – CENELEC.  Επίσης η συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) σε θέματα Προτύπων και MOU με τη Σαουδική Αραβία και τη Κίνα που θα προχωρήσουν πιο διεξοδικά με τη λήξη της πανδημίας.

  1. Χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ

Τον Μάιο του 2020 υποβλήθηκε αίτηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο : «Αναβάθμιση και Διερεύνηση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Ποιότητας του ΕΣΥΠ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» και ήταν ο πρώτος φορέας με αυτά τα χαρακτηριστικά που εντάχθηκε στο πρόγραμμα.

  1. Προχωράει η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (DevOps competences for Smart Cities/ DEVOPs, ECODESIGN, TRiTON και LIFE 18 IPE 000013)
  2. Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση ΕΣΥΠ και περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε μελέτη δημοπράτησης τευχών για το τεχνικό έργο αποστράγγισης του κτιρίου, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί στο 2021 θέτοντας τέλος στα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης εδώ και περίπου 10 χρόνια (ΠΔΕ προϋπολογισμός 379.000 ευρώ).

Κοινωνικό έργο

– Η διοίκηση του ΕΛΟΤ αποφάσισε και διέθεσε στην αγορά δωρεάν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας, μέχρι τη λήξη της υγειονομικής κρίσης, συνολικού κόστους 75.000 ευρώ.

– Β.Ε.Ι.Μ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας). Είναι η μοναδική εθνική υποδομή της χώρας στη μετρολογία με εθνικό και διεθνές ρόλο, με αρμοδιότητα την υλοποίηση όλων των βασικών μονάδων μέτρησης του διεθνούς συστήματος SI. Παρά την πανδημία, εκπλήρωσε όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις απέναντι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μετρολογίας και στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης, ενώ συνέχισε διεθνείς συνεργασίες και έργα στο πεδίο της μετρολογικής έρευνας, καθώς και παροχής υπηρεσιών χωρίς καθυστερήσεις.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών με έσοδα υπηρεσιών ανήλθε σε ποσοστό 37,5% έναντι 36,4% το 2019. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό, ενώ υπογραμμίζεται, ακόμη, ότι διατηρήθηκε ο βαθμός ικανοποίησης των αποδεκτών των υπηρεσιών του σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) λειτουργεί από το 1976 ως εθνικός φορέας τυποποίησης στην Ελλάδα και εκπροσωπεί την χώρα μας στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης: CEN, CENELEC και ETSI και στους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης: ISO και IEC.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας