ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Νέα «Γωνιά χρηματοδότησης» δημιούργησε η πρωτοβουλία της Κομισιόν «Clean Energy for EU Islands», όπου προκρίνει ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για έργα καθαρής... «Ευρωπαϊκή Γωνιά» χρηματοδότησης έργων καθαρής ενέργειας σε Δήμους

Της Ντίνας Καράτζιου/

Νέα «Γωνιά χρηματοδότησης» δημιούργησε η πρωτοβουλία της Κομισιόν «Clean Energy for EU Islands», όπου προκρίνει ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για έργα καθαρής ενέργειας διαφορετικών μορφών και μεγεθών σε νησιά και αστικούς δήμους.

Η πρωτοβουλία «Clean Energy for EU Islands» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ασχολείται αποκλειστικά με την ενεργειακή μετάβαση των νησιών σε καθαρές ενεργειακές λύσεις, αλλά και τις προϋποθέσεις να καταστούν οι ευρωπαϊκές νησιωτικές κοινότητες πρωτοπόροι καινοτομίας. Οι δράσεις που προκρίνει η πρωτοβουλία Clean Energy for EU Islands αφορούν κτιριακές αναβαθμίσεις, ευφυή συστήματα μεταφορών και κτιριακών παρεμβάσεων, ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, αλλά και στην ανάπτυξη επιστημονικών –τεχνικών μεθοδολογιών, που θα οδηγήσουν σε βιώσιμες παρεμβάσεις στους προαναφερθέντες τομείς.

Η χρηματοδοτική γωνιά

Στη «χρηματοδοτική γωνιά», «Financing corner» του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού κόμβου «Clean Energy for EU Islands»,  η οποία θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε, έχουν αναρτηθεί δύο προγράμματα, με σημείο αναφοράς το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντες». Πρόκειται για τα έργα «European City Facility- EUCF» και το πρόγραμμα «European Islands Facility-NESOI». Πρώτος στόχος των προγραμμάτων αλλά και της πρωτοβουλίας «Clean Energy for EU Islands» , να δράσουν βοηθητικά στους ενδιαφερόμενους δήμους , καθώς όπως αναφέρεται, παρόλο που τα τελευταία χρόνια η Ε.Ε τρέχει σημαντικά προγράμματα που αφορούν δράσεις και έργα καθαρής ενέργειας, οι δήμοι δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους χρηματοδότηση ώστε να συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα και να πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες επενδύσεις.

European city Facility EUCF: 60 χιλιάδες ευρώ ανά δήμο σε σύνολο 200 δικαιούχων ΟΤΑ της  Ε.Ε

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει ευρωπαϊκούς δήμους μέσω οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης, να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή φιλόδοξων πλάνων στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης, να εστιάσουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και να στραφούν προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Για την υλοποίησή του, παρέχεται χρηματοδότηση μέχρι 60.000€ σε περίπου 200 δήμους και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται με το πλαίσιο του Προγράμματος.

Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα, οι δήμοι και οι τοπικές αρχές είναι η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης. Με τεράστιες δυνατότητες για τη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων βιώσιμης ενεργειακής επένδυσης, διαδραματίζουν επίσης βασικό ρόλο στη συγκέντρωση μικρότερων έργων σε μεγαλύτερα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και στην κινητοποίηση σημαντικών χρηματοοικονομικών πόρων που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση.

Υποστήριξη των τοπικών αρχών

Το EUCF, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την καινοτομία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ξεκλειδώσει αυτό το τοπικό δυναμικό και θα υποστηρίξει τις τοπικές αρχές και τις ομάδες τους με προσαρμοσμένη, γρήγορη και απλοποιημένη οικονομική υποστήριξη (με τη μορφή 60.000 ευρώ κατ ‘αποκοπή ποσών ) και συναφείς υπηρεσίες που επιτρέπουν στους δήμους της Ευρώπης να αναπτύξουν σχετικές επενδυτικές ιδέες που σχετίζονται με την υλοποίηση δράσεων που προσδιορίζονται στα σχέδια δράσης για το κλίμα και την ενέργεια.

Οι επιτυχημένοι υποψήφιοι στο EUCF θα χρησιμοποιήσουν το κατ ‘αποκοπή ποσό για να αναπτύξουν τις επενδυτικές τους ιδέες, κάτι που αποτελεί ένα αρχικό βήμα προς ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό σχέδιο. Ο απώτερος στόχος, όπως αναφέρεται στους σκοπούς του προγράμματος, είναι η οικοδόμηση ενός ουσιαστικού αγωγού έργων επενδύσεων βιώσιμης ενέργειας σε πολλούς δήμους της Ευρώπης.

NESOI: Ενεργειακή μετάβαση της ευρωπαϊκής νησιωτικότητας  με προσέλκυση επενδυτών

Με κύρια στόχευση την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων ενεργειακής μετάβασης που απευθύνονται σε νησιά, το πρόγραμμα «NESOI» ύψους 10 εκατομμυρίων ευρών ξεκινάει τη δράση του συγκεντρώνοντας τις ανάγκες των νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της δημιουργίας μίας ψηφιακής πλατφόρμας, παραδείγματα βέλτιστων περιπτώσεων, τεχνικές και οικονομικές βέλτιστες πρακτικές καθώς και συμμετοχή σε ένα χώρο συνεργασίας για τα νησιά, τους επενδυτές και τους τεχνικούς. Το έργο NESOI θα υλοποιήσει δραστηριότητες με σκοπό να καθοδηγήσει και να εξασφαλίσει την ευαισθητοποίηση και την ικανότητα των στελεχών των δημόσιων αρχών των νησιών, ώστε να αναπτύξουν επενδυτικά σχέδια με στόχο την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων σε μια επιτυχημένη πορεία ενεργειακής μετάβασης.

Εξατομικευμένη υποστήριξη

Με βάση διάφορα τεχνικά, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, το πρόγραμμα NESOI θα επιλέγει σχετικά προγράμματα για εξατομικευμένη άμεση υποστήριξη από εμπειρογνώμονες της κοινοπραξίας καθώς και από εξωτερικούς για τοπικές πτυχές. Το πρόγραμμα NESOI υποστηρίζει προγράμματα σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, ξεκινώντας από τα αρχικά στάδια που απαιτούν τεχνική και οικονομική βοήθεια υψηλού επιπέδου, σε πιο προηγμένα, ζητώντας συγκεκριμένες και λεπτομερείς συμβουλές σε διάφορους τομείς (τεχνικούς, νομικούς, οικονομικούς) θέτοντας της βάσης ώστε τα νησιά να έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν πιθανούς επενδυτές. Στο πρόγραμμα εκπροσωπείται και η Ελλάδα με εταίρο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), μέσω του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), και του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), που έχουν  ενεργό συμμετοχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας