ecopress
Του Νίκου Ηλιάδη* Οι ανάγκες για παροχή και πιστοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή καθώς  και της «ενδο-επιχειρησιακής»  εκπαίδευσης, ως στοιχειώδης προϋπόθεση ... Παροχή και πιστοποίηση εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Του Νίκου Ηλιάδη*

Οι ανάγκες για παροχή και πιστοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή καθώς  και της «ενδο-επιχειρησιακής»  εκπαίδευσης, ως στοιχειώδης προϋπόθεση  για εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας .

Η ανάγκη που δημιουργήθηκε για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με την πανδημία έφερε στην επιφάνεια τις καθυστερήσεις του Ελληνικού Σχολείου και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος για προσαρμογή αλλά και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει μια πλούσια ιστορία που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα, στις χώρες που είχαν ως επιδίωξη την στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό μόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, όταν το κυρίαρχο μέσο διδασκαλίας της ήταν τα έντυπα υλικά που ταχυδρομούνταν σε μεμονωμένους σπουδαστές που είχαν ελάχιστη έως καθόλου αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτές.

Σήμερα για παράδειγμα στην ιστοσελίδα www.edx.org προσφέρεται πρόσβαση σε χιλιάδες μαθήματα δωρεάν ή με κόστος, δια-βίου εκπαίδευσης και εκατοντάδες πανεπιστημιακά ιδρύματα από τα καλύτερα στον κόσμο , που προσφέρουν εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση , που οδηγεί και σε απόκτηση διπλώματος .

Οι ραγδαίες τεχνολογικές και κατά προέκταση παραγωγικές και οικονομικές εξελίξεις της σύγχρονης εποχής δημιουργούν ανάγκες για προηγμένη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση , κατάλληλη πιστοποίηση και νέες εκπαιδευτικές πρακτικές.  Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ( σε ….χώρες που πραγματοποιούν εφαρμοσμένη έρευνα ) μεταξύ  μιας ανακάλυψης στο εργαστήριο μέχρι να φθάσει προϊόν στον καταναλωτή σαν αποτέλεσμα της ανακάλυψης αυτής είναι σήμερα μικρότερο του έτους. Σαν αποτέλεσμα οι παραγωγικές μονάδες πρέπει να ανανεώνουν πλην άλλων και τον εξοπλισμό τους ανάλογα και να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται συνεχώς.

Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να παρακολουθούν δια-βίου εκπαίδευση για να παραμένουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας . Η δια-βίου εκπαίδευση είναι ήδη από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στη σύγχρονη εποχή. Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση είναι πλέον μια αναγκαιότητα και προϋπόθεση για εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας.

Το μάθημα εξ’ αποστάσεως δεν γίνεται απλά με το να μπει κανείς στο ΖΟΟΜ ή άλλο φορέα επικοινωνίας και να αρχίσει να απευθύνεται στους…εκπαιδευόμενους όπως έχει επικρατήσει στα πρώτα βήματα στον Ελληνικό χώρο . Απαιτείται κατάλληλη εκπαιδευτική σχεδίαση για να υπάρξει εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Σε πλήρη μορφή η εκπαιδευτική σχεδίαση με τη χρήση τεχνολογικών μέσων είναι αντικείμενο σπουδών σε ειδικά πανεπιστημιακά τμήματα ( Educational Technology ) που λειτουργούν σε ΗΠΑ- Καναδά τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1970 . Ανάλογη σχεδίαση θα έπρεπε να γίνεται και στην εκπαιδευτική τηλεόραση που εκπέμπει περιορισμένης εμβέλειας προγράμματα από το 1980. Στην Ελλάδα  δεν υπάρχει πανεπιστημιακή σχολή EducationalTechnologyπαρά το πλήθος των πανεπιστημιακών σχολών που λειτουργούν σε διάσταση με τις ανάγκες της  σύγχρονης αγοράς εργασίας .

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπέμπονται για δια-βίου εκπαίδευση πιστοποιούνται από κατάλληλους φορείς στον Δυτικό κόσμο που ……….ανήκουμε !!!. Μια ιστοσελίδα από την σημαντικότερη μάλλον επιτροπή για τηνπιστοποίηση της εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως ( The DistanceEducationAccrediting Commission (DEAC) ) είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 1926 και λειτουργεί ως ένα ινστιτούτο που πιστοποιεί όλα τα ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως .https://www.deac.org/

**Νίκος Ηλιάδης, Πολ/κόςΜηχ/κός Ε.Μ.Π.  ,  M.Sc. ( Structural Engineering , Concordia University Montreal Canada ) , Ph.D.  ( UniversityofMarylandUSA,  -Technology and Vocational Education ), τ.Ειδ.Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ ,τ. εκπρόσωπος των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες ( Μ.Ε.Α. )  τ. Διοικητής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ ,  τ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης (http://www.cidree.org/), τ. εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο Δ.Σ. του CEDEFOP (https://www.cedefop.europa.eu/ )του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ,  Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέλος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας