ecopress
  Tης Αντας Σεϊμανίδη* Η στροφή της ελληνικής αγοράς στην εξοικονόμησης ενέργειας που ωρίμαζε τα τελευταία χρόνια πλην όμως χωρίς σημαντικό αποτέλεσμα, είναι πια... Εξοικονόμηση   ενέργειας  και  διαγωνισμοί για τον οδοφωτισμό: Υπάρχει χώρος για όλους  στην αναμενόμενη αγορά των 3,8 δις…

 

Tης Αντας Σεϊμανίδη*

Η στροφή της ελληνικής αγοράς στην εξοικονόμησης ενέργειας που ωρίμαζε τα τελευταία χρόνια πλην όμως χωρίς σημαντικό αποτέλεσμα, είναι πια γεγονός. Όπως επίσης και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες για μεγάλους, αλλά και  για μικρούς «παίκτες».  Σε ότι αφορά τους στρατηγικούς «παίκτες», μαθαίνουμε ότι το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου   θα αρχίσει να λειτουργεί  η ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS,  η Εταιρεία δηλαδή Ενεργειακών Υπηρεσιών που δημιούργησε η ΔΕΗ , από κοινού με τον κραταιό Κινεζικό όμιλο SHENHUA  και τον Όμιλο Κοπελούζου, με αρχική στόχευση στην  περιβαλλοντική  αναβάθμιση  μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.  Τόσο  οι Κινέζοι, όσο και η ΔΕΗ βιάζονται, καθώς το  αρχικό πελατολόγιο της νέας Ecso ( αποτελούμενο κυρίως από πελάτες –επιχειρήσεις  της κατηγορίας μέσης τάσης της ΔΕΗ) είναι έτοιμο και περιμένει.

Τις αμέσως επόμενες μέρες θα διευκρινιστεί ποιο από τα τρία μέρη θα έχει το μάνατζμεντ, ενώ τα ποσοστά συμμετοχής των τριών μερών στην Εταιρεία κατανέμονται ισόποσα κατά το ένα τρίτο. Επίσης πληροφορούμαστε,  ότι και άλλοι μεγάλοι παίκτες  εξετάζουν την είσοδό τους στο χώρο. Λόγου χάριν ο Όμιλος ΕΛΠΕ, ενδιαφέρεται  για την ενεργειακή  αναβάθμιση  του ελληνικού κτιριακού δυναμικού και φέρεται να συνομιλεί με έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας  για πιθανή σύμπραξη με στόχο τα μεγάλα κτίρια, πιθανόν δε και τα δημόσια κτίρια, που υπολείπονται μακράν των υποχρεωτικών στόχων που έχουν τεθεί για την ενεργειακή τους απόδοση. Αντίστοιχα και η γαλλική Engie σε πιθανή σύμπραξη με την «ΗΡΩΝ» ετοιμάζονται να εισέλθουν στον υποσχόμενο επενδυτικά χώρο.

Προς αντικατάσταση 3.500.000!!! φωτιστικά σημεία

 

Εκεί όμως που ήδη γίνεται στην κυριολεξία ο «χαμός» καθώς ήδη τρέχουν σημαντικοί διαγωνισμοί που απευθύνονται και στις μικρότερες εταιρείες είναι  στον τομέα εξοικονόμησης δαπανών των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης Α’ & Β΄ Βαθμού. Η κάλυψη των δαπανών γίνεται από τα ανταποδοτικά τέλη των πολιτών (ΟΤΑ) ή το ΠΔΕ (Περιφέρειες). Ο τομέας ειδικότερα του Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) προσεγγίζει το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης , ενώ ο  συνολικός αριθμός των φωτιστικών σημείων στο σύνολο της χώρας, ανέρχεται σε 3.500.000!!! τεμάχια (εκτίμηση από διαθέσιμες καταγραφές υποδομών – μελέτες / 2015.

Οι πλέον έγκυροι φορείς της αγοράς εκτιμούν, ότι το συνολικό όφελος  για τους 325 Δήμους και 13 Περιφέρειες από τη  συντήρηση  – λειτουργία των παραπάνω ανέρχεται στο ύψος περίπου του 1δις. ευρώ, περιλαμβανόμενων των συμπληρωματικών υποδομών ( συστημάτων Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου – Smart Cities κλπ).  Η  εκτίμηση  του συνολικού κύκλου εργασιών  των αναμενόμενων  Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών ανέρχεται στο ύψος των  3,830 δις ευρώ (διάστημα 12ετίας για τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών – ΣΠΥ), ενώ η  εκτίμηση Ετήσιου Κύκλου Εργασιών (ΚΕ) Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών υπολογίζεται στο  0,312 δις ευρώ (Μέσος Όρος 12 ετίας).  Πέραν όμως των εκτιμήσεων ,του τεράστιου αντικειμένου και της σχετικής προοπτικής, η αγορά αυτή τη στιγμή βράζει καθώς :

Το ένα δις. επενδύσεων και οι διαγωνισμοί  των δήμων

Ήδη, τρέχει το πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την ΕΤΕπ  για τον οδοφωτισμό και πλατείες,  και οι 43 Δήμοι  που ήδη εντάχθηκαν στο πρόγραμμα  του Ταμείου  Παρακαταθηκών προχωρούν ο ένας πίσω από τον  άλλο σε  σχετικούς διαγωνισμούς. Επίσης, σε σχέση με την ωρίμανση των έργων πολλοί μικροί  νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι κάνουν ήδη χρήση της δυνατότητας χρηματοδότησης μελέτης ( μέχρι 80χιλ ευρω) για να αντικαταστήσουν τον οδοφωτισμό τους.

Είναι όμως σαφής η επιθυμία και στροφή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  να χρηματοδοτήσει ακόμα μεγαλύτερα και περισσότερα έργα ( και στους μεγάλους Δήμους αλλά και εκτός Δήμων) με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ. Σε αυτά τα πλαίσια το Τ.Π. & Δανείων με την Ειδική Γραμματεία  ΣΔΙΤ, την υποστήριξη του Κ.Α.Π.Ε. και της Γ.Γ. Ενέργειας-ΥΠΕΝ, θα εντάξουν στους Οδηγούς των Ολοκληρωμένων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων που σχεδιάζουν και άλλους τομείς, όπως ο τομέας της Ύδρευσης, Άρδευσης (με έμφαση σε επενδύσεις αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας), καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε ενεργοβόρα δημόσια κτίρια (π.χ. νοσοκομεία) με δυνατότητα συγχρηματοδότησής τους μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με βάση το μοντέλο των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Αποκαλύπτεται λοιπόν μία τεράστια αγορά με επενδυτικό βάθος που αποδεικνύεται τόσο από τις διαγωνιστικές διαδικασίες που ήδη τρέχουν αλλά και από τον μεγάλο αριθμό δήμων και περιφερειών που έχουν ήδη υποβάλει προς έγκριση στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ σχετικές προτάσεις. Σε ότι αφορά τους τρέχοντες διαγωνισμούς αντικατάστασης οδοφωτισμού των δήμων , προκύπτουν προς το παρόν μεγάλες καθυστερήσεις λόγω ενστάσεων και εξετάζεται η αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες «οι ανάγκες και οι διαγωνισμοί που θα προκύψουν είναι τόσο πολλοί που υπάρχει χώρος για όλους».

 

Είναι λοιπόν λογικό ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των καθυστερήσεων, το οποίο προβληματίζει τόσο τους αρμόδιους φορείς , όσο φυσικά και τις εταιρείες. Σε αυτά τα πλαίσια αυξάνεται η σημασία των προδιαγραφών και ειδικών κανονισμών για την πιο αποτελεσματική προώθηση του φωτισμού δημόσιων χώρων στα ευρωπαϊκά πρότυπα  και πιθανόν και  μιας  ενιαίας προσέγγισης του οδοφωτισμού.  ¨Ένα επίσης επίκαιρο θέμα που εξετάζεται από τους αρμοδίους  είναι και  η  σημασία του σωστού Σχεδιασμού και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού.

Σύμφωνα πάντως με την αναπτυξιακή εταιρία της αυτοδιοίκησης, ΠΕΤΑ ΑΕ «οποιαδήποτε αναβάθμιση σε σύστημα δημοτικού φωτισμού θα πρέπει να τηρεί κατ’ ελάχιστο τους κάτωθι όρους:-Τήρηση των κανονισμών φωτισμού όπως αυτές περιγράφονται στα διεθνή πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004).-Μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας με επίτευξη εξοικονόμησης καταναλισκόμενης ενέργειας σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.- Ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης και συντήρησης του συστήματος δημοτικού φωτισμού.- Βιωσιμότητα των επενδύσεων που θα εξασφαλίζεται μέσω της εξοικονόμησης πόρων από την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου συστήματος δημοτικού φωτισμού.

Με αυτές τις συνοπτικές σκέψεις επιχειρήσαμε να καταγράψουμε ένα πολύ μικρό τμήμα της δυναμικής του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Η  αρμόδια Πολιτεία, οι τοπικοί άρχοντες  αλλά και οι επιχειρηματικοί παίκτες  πρέπει προφανώς  να διαχειριστούν σωστά την μεγάλη ευκαιρία αύξησης της ενεργειακής παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας και παράλληλα  αναθέρμανσης της κατασκευαστικής (και γύρω από αυτήν) αγοράς, με κριτήριο ότι υπάρχει χώρος για όλους.  Όσο για μας  θα επανέλθουμε σύντομα  στο πολυεπίπεδο και  κυρίαρχο στην τρέχουσα επενδυτική ειδησεογραφία θέμα.

*η Άντα  Σεϊμανίδη, είναι δημοσιογράφος και συντονίστρια της Επενδυτικής Πρωτοβουλίας Α-Energy Investments.

| e-mail: ada.seimanidi@gmail.com,

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας