ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Στο ιδιοκτησιακό καθεστώς που ισχύει στην ελληνική κοινωνία, να έχουν ως επί το πλείστον οι γονείς την πλήρη κυριότητα ή την... Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους: «σκοντάφτει» στο ιδιοκτησιακό των ακινήτων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Στο ιδιοκτησιακό καθεστώς που ισχύει στην ελληνική κοινωνία, να έχουν ως επί το πλείστον οι γονείς την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία των ακινήτων στα οποία διαμένουν τα παιδιά τους «σκοντάφτει» το «Εξοικονομώ -Ανακαινίζω για Νέους», με αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηφία των νέων, για τους οποίους η ιδιόκτητη κατοικία είναι δύσκολο απόκτημα, να εξαιρείται από το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης.

Παράλληλα συντρέχουν θέματα, που αφορούν στην στατική επάρκεια των κτιρίων, τις επιλέξιμες εργασίες αλλά και το ύψος της επιδότησης, που σε μεγάλο βαθμό εξανεμίζεται από την ακρίβεια των υλικών.

Το νέο «Εξοικονομώ -Ανακαινίζω για Νέους» εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης «Σπίτι μου» και  δίνει τη δυνατότητα σε 20.000 νέους, ηλικίας από 18 έως 39 ετών με επιδότηση να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους, με όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στον προδημοσιευμένο Οδηγό, που εξέδωσε και έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Oλόκληρο τον προδημοσιευμένο Οδηγό του «Εξοικονομώ -Ανακαινίζω για Νέους» Δείτε εδώ στο ecopress

Τα έξι αδύνατα σημεία του προγράμματος

Αναγνωρίζοντας τη βούληση της πολιτείας ως «αδιαμφισβήτη πλέον για την αξιοποίηση του παλιού κτιριακού αποθέματος, το οποίο υπάρχει στη χώρα» και σημειώνοντας ότι «στο πλαίσιο αυτό κινείται και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ -Ανακαινίζω για Νέους», Το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης, με βάση τον προδημοσιευμένο οδηγό διαπιστώνει σημεία τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση τους σε έξι σημεία τα οποία είναι τα εξής:

Κυριότητα ακινήτων: ξεκινώντας από το προφίλ των δικαιούχων, προβλέπει ότι δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο όσοι έχουν πλήρη κυριότητα στο ακίνητο ή κατέχουν την επικαρπία. Στην Ελληνική κοινωνία όμως το συνηθισμένο είναι οι γονείς να κρατούν την επικαρπία και τα τέκνα τους την ψιλή κυριότητα με αποτέλεσμα να εξαιρείται πληθώρα δυνητικών δικαιούχων.

Προσεισμικός έλεγχος: μια άλλη παράμετρος που δεν λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα είναι η έλλειψη προσεισμικού ελέγχου στα υπαγόμενα στο πρόγραμμα κτίρια. Αυτό θα πρέπει και να ζητείται και να επιδοτείται.

Αυξήσεις οικοδομικών υλικών: τόσο στο κομμάτι του “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” όσο και στο κομμάτι του “ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ” θα πρέπει να γίνει αύξηση του προϋπολογισμού. Με δεδομένες τις αυξήσεις των οικοδομικών υλικών θεωρούμε ότι η αύξηση του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 40% προκειμένου να μπορούν να εκτελεστούν οι παρεμβάσεις.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: Μία άλλη παράμετρος η οποία έχει πραγματικό κόστος και η οποία δεν επιδοτείται αλλά ζητείται συνήθως είναι ο ηλεκτρολογικός έλεγχος της εγκατάστασης οποίος και θα πρέπει να επιδοτείται ειδικά για το κομμάτι του “ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ”.

Εισοδηματικά κριτήρια: επίσης θα πρέπει να γίνει αύξηση των ορίων για συμμετοχής στο πρόγραμμα το οποίο έχει ως άνω όριο τα 20.000 Ευρώ. Όταν γίνεται ο έλεγχος του εισοδήματος πολλές φορές λαμβάνεται ως εισόδημα το δηλωθέν και όχι το πραγματικό .

 Κλιματικά κριτήρια: σε κάθε περίπτωση στο πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνεται ο επιμερισμός των ποσών και η αξιολόγηση ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθιστώντας πιο δίκαια την κατανομή των ποσών, μια που η μέθοδος των βαθμοημερών παίζει καθοριστικό ρόλο για την αξιολόγηση της πρότασης.

Επιστολή στο ΥΠΕΝ

Οι προτάσεις παρατηρήσεις για τη βελτίωση του «Εξοικονομώ -Ανακαινίζω για Νέους», επισφραγίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ ΤΑΚ στο πλαίσιο της διαβούλευσης του προδημοσιευμένου οδηγού του προγράμματος  και διαβιβάζονται με επιστολή του προέδρου της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ Γιώργου Ταβερναράκη προς τον υπουργό ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα, στην οποία σημειώνεται ότι: «με τις παραπάνω επισημάνσεις θεωρούμε ότι θα συμβάλλουμε θετικά στην αναμόρφωση του προγράμματος «Εξοικονομώ -Ανακαινίζω για Νέους», είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις». Η επιστολή κοινοποιείται παράλληλα στους  Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης, τα Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ και τα μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» χωρίζεται σε δύο ενότητες:

1.Το «Εξοικονομώ για Νέους», που περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης και smart home.

2.Το «Ανακαινίζω για Νέους», που περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο σκέλος του «Ανακαινίζω» είναι η ένταξη πρώτα στο σκέλος «Εξοικονομώ».

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005, με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ» και έως 20.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω».

Επιπλέον, οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι:

-Ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνουν, για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ για Νέους».

-Ιδιοκτήτες του ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα και ποσοστού 100% για να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω για Νέους».

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες έως 35.000 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας. Ειδικότερα:

1.Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Εξοικονομώ για Νέους»: Έως 25.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

2.Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Ανακαινίζω για Νέους»: Έως 10.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Το ποσοστό της επιδότησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που εντάσσεται ο αιτών και ορίζεται ως εξής:

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

σκέλος

«Εξοικονομώ»

Bonus αποκέντρωσης Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω»
Ιδιοκατοίκηση

 

Χρήση από έτερο πρόσωπο  
1 ≤5.000 ≤10.000 75% 65% +15% 30%
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 60%
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 45%
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 50.000 45% 40%

Μια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:

– Υφίσταται νόμιμα.

– Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.

– Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

– Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.

Η υποβολή και η διαχείριση των αιτήσεων στο Πρόγραμμα θα γίνεται σε πλατφόρμα του ΥΠΕΝ.

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας