ecopress
Υπογράφηκε το πρώτο εθελοντικό σύμφωνο κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας με τίτλο «FORUM Κυκλικών Πόλεων» για τη διαχείριση αποβλήτων ως πόρων. Την πρωτοβουλία ίδρυσης... Forum κυκλικών πόλεων για τη διαχείριση αποβλήτων ως πόρων

Υπογράφηκε το πρώτο εθελοντικό σύμφωνο κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας με τίτλο «FORUM Κυκλικών Πόλεων» για τη διαχείριση αποβλήτων ως πόρων. Την πρωτοβουλία ίδρυσης και τον συντονισμό λειτουργίας του FORUM, ανέλαβε η Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ).

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι την Τρίτη 16/5/2023 στο ΥΠΕΝ παρουσία των Γενικών Γραμματέων Συντονισμού Αποβλήτων Μ. Γραφάκου, Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Π. Βαρελίδη και Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δ. Σκάλκου και του Προέδρου της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου έγινε το τελετουργικό υπογραφής του πρώτου εθελοντικού σύμφωνου κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας με τίτλο «FORUM Κυκλικών Πόλεων» για τη διαχείριση αποβλήτων ως πόρων. Την πρωτοβουλία ίδρυσης και τον συντονισμό λειτουργίας του FORUM, ανέλαβε η Ε.Ε.Δ.Σ.Α. www.eedsa.gr με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Γ. Ηλιόπουλο.

Το FORUM αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία 8 θεσμικών, κοινωνικών, οικονομικών φορέων από την αυτοδιοίκηση, την παραγωγή, την οικονομία, το περιβάλλον καθώς και τον επιστημονικό & ακαδημαϊκό χώρο, στην οποία μετέχουν από πλευράς της Πολιτείας 2 Υπουργεία, το ΥΠΕΝ και το ΥΠΑΝΕ και ειδικότερα οι ΓΓ Συντονισμού Αποβλήτων, ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και ΓΓ Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Τα δεδομένα

Τα μέλη του FORUM υπέγραψαν την διακήρυξη που επισημαίνει ότι:

1)  Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο που αντικαθιστά το υφιστάμενο γραμμικό μοντέλο εξόρυξης κατασκευής χρήσης απόρριψης, δημιουργώντας μια κυκλική, οικολογική και ανταγωνιστική Ελλάδα.

2) Η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, που μετατρέπει τα απόβλητά μας σε πόρους, προσφέρει μια λύση στην ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση που προκαλεί το υφιστάμενο γραμμικό οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Στην κυκλική οικονομία τα απόβλητα και η χρήση πόρων ελαχιστοποιούνται και οι πόροι διατηρούνται στην οικονομία, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί επανειλημμένα και να συνεχίσει να δημιουργεί αξία.

3) Η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κυκλικής οικονομίας ενέκριναν τον Μάρτιο του 2020 το νέο Σχέδιο Δράσης για την οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη και τον Μάιο του 2022 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κυκλικής Οικονομίας 2021-2025.

4) Η Κυκλική Οικονομία απαιτεί εθνικές πρωτοβουλίες, στις οποίες οι φορείς αυτοδιοικητικοί, παραγωγικοί, επιστημονικοί, περιβαλλοντικοί, ακαδημαϊκοί μπορούν να συνεργάζονται σε κοινά θέματα ενδιαφέροντος, ώστε να συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια οικονομία κυκλική, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και διατήρησης των φυσικών πόρων.

Οι Δεσμεύσεις και το πλαίσιο συνεργασίας:

Τα μέλη του Forum θα συνεργαστούν για την περίοδο 2023-2025, ώστε να συμβάλλουν με κοινές προτάσεις πολιτικής και εφαρμογής- στην επίτευξη των κατωτέρω ευρύτερων στόχων:

1) Στην επιτάχυνση της μετάβασης των Πόλεων σε κυκλικά μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων.

2)  Στην προώθηση της συνεχούς ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και της καινοτομίας για την παραγωγή προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα, τη μετατροπή των καταναλωτών σε υπεύθυνους χρήστες με κίνητρα και την ανάπτυξη τεχνολογιών-λύσεων κυκλικής διαχείρισης των πόρων.

3) Στη δικτύωση με άλλους φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών για μια κυκλική οικονομία.

Τα Ιδρυτικά Μέλη

ΚΕΔΕ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΓΚΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΕΠΑΝ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΣΗ

Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΓΣΕΒΕΕ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΚΟΥΛΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΜΠΕΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ

ΕΕΔΣΑ -Συντονιστής Forum

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Με τη συμμετοχή των:

ΥΠΕΝ

ΓΓ Συντονισμού Αποβλήτων,

ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων

Μ. ΓΡΑΦΑΚΟΣ

Π. ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕ)

ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ

Δ. ΣΚΑΛΚΟΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας