ecopress
Τη φύτευση τριών δισεκατομμυρίων επιπλέον δέντρων σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2030, με πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών: «το σωστό δέντρο, στο σωστό... Φύτευση τριών δισεκατομμυρίων νέων δέντρων σε όλη την Ευρώπη

Τη φύτευση τριών δισεκατομμυρίων επιπλέον δέντρων σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2030, με πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών: «το σωστό δέντρο, στο σωστό μέρος, για τον σωστό σκοπό» προβλέπει η  Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δάση έως το 2030, που ενέκρινε την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι πρόκειται, για μια εμβληματική πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που στηρίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030.

Η στρατηγική για τα δάση ενισχύει τη δέσμη μέτρων που προτείνονται για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030 και για ουδετερότητα του κλίματος το 2050 στην ΕΕ.

Βοηθά επίσης την ΕΕ να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να ενισχύσει την απομάκρυνση του άνθρακα μέσα από φυσικές δεξαμενές σύμφωνα με τη νομοθεσία για το κλίμα. Αντιμετωπίζοντας όλες τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές, η δασική στρατηγική στοχεύει στη διασφάλιση της πολυλειτουργικότητας των δασών της ΕΕ και τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δασολόγοι, δασοπόνοι και δασοφύλακες.

Τα δάση αποτελούν βασικό σύμμαχο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας. Λειτουργούν ως δεξαμενές άνθρακα και συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενδεικτικά με την ψύξη των πόλεων, την προστασία από τις πλημμύρες και τη μείωση των επιπτώσεων από την ξηρασία. Δυστυχώς, τα δάση της Ευρώπης υφίστανται πολυποίκιλες πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής.

Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των δασών

Η στρατηγική για τα δάση θέτει ένα όραμα και συγκεκριμένες δράσεις για την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των δασών στην ΕΕ και την ενίσχυση της προστασίας, της αποκατάστασης και της ανθεκτικότητάς τους.

Οι προτεινόμενες δράσεις θα αυξήσουν τη δέσμευση άνθρακα μέσω βελτιωμένων δεξαμενών και αποθεμάτων, συμβάλλοντας έτσι στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η στρατηγική δεσμεύεται να προστατεύει αυστηρά τα δάση πρωτογενούς και παλαιάς ανάπτυξης, να αποκαθιστά τα υποβαθμισμένα δάση και να διασφαλίζει τη βιώσιμη διαχείρισή τους, με τρόπο που διατηρεί τις ζωτικές υπηρεσίες που παρέχουν τα δάση στο οικοσύστημα και από τις οποίες εξαρτάται τελικά η ίδια η κοινωνία.

Η στρατηγική προωθεί τις πιο φιλικές για το κλίμα πρακτικές και τη βιοποικιλότητα των πρακτικών διαχείρισης των δασών, τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η χρήση ξυλώδους βιομάζας στο πλαίσιο των ορίων της βιωσιμότητητας και ενθαρρύνει τη χρήση ξύλου με αποδοτική χρήση πόρων.

Διασφάλιση της πολυλειτουργικότητας των δασών της ΕΕ

Η στρατηγική προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη συστημάτων πληρωμών σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών για την παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών οικοσυστημάτων, π.χ. διατηρώντας ανέπαφα τμήματα των δασών τους.

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), μεταξύ άλλων, θα είναι μια ευκαιρία για πιο στοχευμένη υποστήριξη στους δασοπόνους και στη βιώσιμη ανάπτυξη των δασών. Η νέα δομή διακυβέρνησης για τα δάση θα δημιουργήσει έναν χώρο πρόσβασης για τα κράτη μέλη, τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές δασών, τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών ώστε να συζητήσουν για το μέλλον των δασών στην ΕΕ και θα συμβάλουν στη διατήρηση αυτής της πολύτιμης περιουσίας που παρέχει η φύση για τις επόμενες γενιές.

Τέλος, η δασική στρατηγική κομίζει μια νομική πρόταση για την ενίσχυση της παρακολούθησης των δασών, της αναφοράς και της συλλογής δεδομένων στην ΕΕ. Η εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων της ΕΕ, σε συνδυασμό με τον στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο κρατών μελών, θα παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης, της εξέλιξης και των εκτιμήσεων για το μέλλον των δασών στην ΕΕ. Αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα δάση μπορούν να προσφέρουν τις πολλαπλές λειτουργίες τους για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την οικονομία, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας