ecopress
Αποφασιστική ώθηση στην επίλυση του θέματος επιβολής ΕΝΦΙΑ στις δασικές εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών δίνει τεκμηριωμένη έγγραφη απάντηση του Κωνσταντίνου Αραβώση Γενικού Γραμματέα Δασών... Γ. Γ Δασών: προς λύση για τον ΕΝΦΙΑ στις εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών

Αποφασιστική ώθηση στην επίλυση του θέματος επιβολής ΕΝΦΙΑ στις δασικές εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών δίνει τεκμηριωμένη έγγραφη απάντηση του Κωνσταντίνου Αραβώση Γενικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ προς  την «Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Οικοδομικών Συνεταιρισμών Ελλάδας», που εκπροσωπεί πάνω από 300 Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς πανελλαδικά με μέλη που ξεπερνούν τις 400.000 χιλιάδες οικογένειες. Τελικός αποδέκτης της απάντησης της Γενικής Γραμματείας Δασών το υπουργείο Οικονομικών.

-«Με την τεκμηριωμένη απάντηση της Γενικής Γραμματείας Δασών, που επιβεβαιώνει το καθεστώς των δασικών εκτάσεων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών, παραμερίζεται μια ακόμη σημαντική παράμετρος δυσκολίας προς την κατεύθυνση της επίλυσης του ΕΝΦΙΑ από το Υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι η απαγόρευση χρήσης των εκτάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση καθοριστικής σημασίας για την απαλλαγή τους από τον ΕΝΦΙΑ», τονίζει σε ανακοίνωση της η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Οικοδομικών Συνεταιρισμών Ελλάδας, τονίζοντας την υπεύθυνη και αποφασιστική αντιμετώπιση του θέματος από τον Γενικό Γραμματέα Δασών Κωνσταντίνο Αραβώση,  υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι:

Δημόσιες ευχαριστίες

-«Οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, μέλη του Συλλογικού Φορέα, θα ήθελαν να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα προς τον Γενικό Γραμματέα Δασών κύριο Κωνσταντίνο Αραβώση ο οποίος, μέσα από τον υπεύθυνο θεσμικό του ρόλο και πέρα από το επιστημονικό σκέλος, προσέγγισε την περίπτωση των Ο.Σ. ως κοινωνικό πρόβλημα και συνέβαλλε αποφασιστικά στην επιτυχή εξέλιξη του ζητήματος».

Συνεργασία ΥΠΕΝ με το Συλλογικό Φορέα των Οικοδομικών Συνεταιρισμών  

Στην ανακοίνωση της «Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Οικοδομικών Συναιτερισμών Ελλάδας», που υπογράφουν η Γεωργία Ρωμαίου Πρόεδρος, Νίκος Αποστολόπουλος Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Τσιώνης Γενικός Γραμματέας παρουσιάζεται η τελική λύση της οποίας προηγήθηκε πολύμηνη συνεργασία του Συλλογικού Φορέα των Οικοδομικών Συνεταιρισμών  με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δασών, μετά από πρωτοβουλία του κ Αραβώση, ο οποίος όπως τονίζεται «αντιμετώπισε το θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με εντολή του συστήθηκε αμέσως ειδική υπηρεσιακή ομάδα στο Υπουργείο, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Συλλογικού Φορέα, για την διερεύνηση και επεξεργασία των ειδικότερων πλευρών του ζητήματος».

Το πρόβλημα και η λύση για τον ΕΝΦΙΑ των οικοδομικών συνεταιρισμών

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της «Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Οικοδομικών Συνεταιρισμών Ελλάδας» έχει ως εξής:

-«Η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. Ελλάδας» είναι ο Συλλογικός Φορέας που εκπροσωπεί πάνω από 300 Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς πανελλαδικά με μέλη που ξεπερνούν τις 400.000 χιλιάδες οικογένειες.

Δημιουργήθηκε με σκοπό να ενισχύσουν τους αγώνες τους για την επίλυση κοινών προβλημάτων, αλλά και για να εκφραστούν συλλογικά ως θεσμικοί φορείς κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και να αναδείξουν το σημαντικό τους έργο στην κάλυψη στεγαστικών αναγκών χιλιάδων πολιτών, που εξυπηρετεί το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον .

Μεταξύ των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη την τρέχουσα περίοδο, εντάσσεται κατά προτεραιότητα το σοβαρό πρόβλημα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις δασικές εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών, το οποίο ο Συλλογικός Φορέας επιδιώκει να επιλύσει με παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Τις συγκεκριμένες εκτάσεις τις αγόρασαν οι Ο.Σ. πριν το Σύνταγμα του 1975 με αποκλειστικό σκοπό τη στεγαστική αποκατάσταση των μελών τους αλλά λόγω του δασικού τους χαρακτήρα στερήθηκαν την δυνατότητα αξιοποίησης αυτών μετά το Σύνταγμα του 1975 γιατί απαγορεύτηκε σύμφωνα με την ισχύουσα δασική νομοθεσία και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας η χρήση των ανωτέρω εκτάσεων για πολεοδομικούς σκοπούς, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την νομολογία του ΣτΕ των τελευταίων σαράντα ετών, στις εκτάσεις αυτές επιτρέπεται μόνον η απαλλοτρίωσή τους από το κράτος και αποζημίωση των Ο.Σ. ή η ανταλλαγή τους με άλλες εκτάσεις του δημοσίου ίσης αξίας κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει για διάφορους λόγους. Έτσι οι Ο.Σ., για εξήντα σχεδόν χρόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εκτάσεις που αγόρασαν για οποιασδήποτε μορφής αξιοποίηση γιατί δεν καταργήθηκε μόνο ο αποκλειστικός οικιστικός τους σκοπός αλλά και οποιαδήποτε πολεοδομική η άλλη χρήση τους, αφού η νομοθεσία και η πάγια νομολογία του ΣτΕ επιτρέπει μόνο την υποχρεωτική απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή τους.

Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, οι Ο.Σ. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τις εκτάσεις τους ούτε ως ακίνητα για πολεοδομικούς σκοπούς, ούτε ως δάση για εκμετάλλευση δασικών προϊόντων γιατί δεν είναι Δασικοί Συνεταιρισμοί με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ιδιόμορφο νομικό και πραγματικό (de jure & de facto) απαγορευτικό καθεστώς αδυναμίας χρήσεως.

Κατόπιν αυτού οι Ο.Σ. δεν θα έπρεπε να φορολογούνται και μάλιστα με υπέρογκο ΕΝΦΙΑ γιατί ο Ν 4223/2013 ορίζει ότι απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα στα οποία υπάρχει απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης.

Σχετικά με το απαγορευτικό καθεστώς χρήσης των εκτάσεων που έχει δημιουργηθεί σε βάθος δεκαετιών από τον νόμο και τη νομολογία, και επειδή οι συγκεκριμένες εκτάσεις είναι δασικές, ο Συλλογικός Φορέας αποτάθηκε στη Γενική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την αρμόδια καθ’ ύλην υπηρεσία σε δασικά ζητήματα, προκειμένου να επιβεβαιώσει το καθεστώς που ισχύει διαχρονικά για τις δασικές εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Σύμφωνα δε με την απάντηση του Γενικού Γραμματέα Δασών κυρίου Κωνσταντίνου Αραβώση προς τον Συλλογικό Φορέα, η Γενική Γραμματεία Δασών, η πλέον ειδική υπηρεσία σε ζητήματα εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, έρχεται να επιβεβαιώσει τον αποκλειστικό σκοπό που έχουν οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί ο οποίος είναι η στεγαστική αποκατάσταση των μελών τους, καθώς και το γεγονός ότι μετά το Σύνταγμα του 1975, οι εκτάσεις αυτές ως δασικές, δεν δύναται να πολεοδομηθούν βάσει της νομοθεσίας και της νομολογίας και στην ουσία στερούνται τη δυνατότητα οικιστικής αξιοποίησης αυτών γιατί απαγορεύεται, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η χρήση τους για πολεοδομικούς σκοπούς.

Πριν την απάντηση, προηγήθηκε πολύμηνη συνεργασία του Συλλογικού Φορέα με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δασών, μετά από πρωτοβουλία του κ Αραβώση ο οποίος αντιμετώπισε το θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με εντολή του συστήθηκε αμέσως ειδική υπηρεσιακή ομάδα στο Υπουργείο, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Συλλογικού Φορέα, για την διερεύνηση και επεξεργασία των ειδικότερων πλευρών του ζητήματος.

Οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, μέλη του Συλλογικού Φορέα, θα ήθελαν να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα προς τον Γενικό Γραμματέα Δασών κύριο Κωνσταντίνο Αραβώση ο οποίος, μέσα από τον υπεύθυνο θεσμικό του ρόλο και πέρα από το επιστημονικό σκέλος, προσέγγισε την περίπτωση των Ο.Σ. ως κοινωνικό πρόβλημα και συνέβαλλε αποφασιστικά στην επιτυχή εξέλιξη του ζητήματος γιατί με την τεκμηριωμένη απάντηση της Γενικής Γραμματείας Δασών, που επιβεβαιώνει το καθεστώς των δασικών εκτάσεων των Ο.Σ., παραμερίζεται μια ακόμη σημαντική παράμετρος δυσκολίας προς την κατεύθυνση της επίλυσης του ΕΝΦΙΑ από το Υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι η απαγόρευση χρήσης των εκτάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση καθοριστικής σημασίας για την απαλλαγή τους από τον ΕΝΦΙΑ.

Αξίζει ακόμη να επισημάνουμε την εξαίρετη στάση του κ Αραβώση απέναντι στους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς τους οποίους αντιμετώπισε ως θεσμικούς φορείς, που εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες ευρέως φάσματος πολιτών, καθώς και το συνεχές ενδιαφέρον του για την εξέλιξη του θέματος το οποίο παρακολουθούσε συστηματικά καθ’ όλη τη μακρά διάρκεια της διερεύνησής του από την υπηρεσιακή ομάδα η οποία συνεστήθη κατ’ εντολή του.

Θα θέλαμε τέλος να ευχαριστήσουμε τον κ Αραβώση, πέρα από τον αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης του θέματος και για την ευαισθησία του, ως εκπροσώπου της Κεντρικής Διοίκησης, απέναντι στα προβλήματα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως τα ταλαιπωρημένα μέλη των Ο.Σ. που καλούνται να πληρώσουν ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενώ δεν έχουν ακίνητη περιουσία, την οποία όμως έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς πριν 60 ολόκληρα χρόνια.

Αναμφισβήτητα η συμβολή του κυρίου Κωνσταντίνου Αραβώση είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί όπως εκτιμάται από τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, η έγγραφη απάντηση του κυρίου Γενικού Γραμματέα Δασών σηματοδοτεί και προοιωνίζει την αίσια εξέλιξη του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος δεν είναι στενό φορολογικό θέμα αλλά ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα με τεράστιες ζημιογόνες συνέπειες και παρενέργειες σε χιλιάδες απλούς πολίτες, μέλη Οικοδομικών Συνεταιρισμών».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας