ecopress
Θετικές εξελίξεις για την επίλυση του θέματος επιβολής ΕΝΦΙΑ στις δασικές εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών ανακοινώνει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Οικοδομικών Συνεταιρισμών Ελλάδας,... Οι εξελίξεις για τον ΕΝΦΙΑ στις δασικές εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Θετικές εξελίξεις για την επίλυση του θέματος επιβολής ΕΝΦΙΑ στις δασικές εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών ανακοινώνει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Οικοδομικών Συνεταιρισμών Ελλάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με το υπουργείο Οικονομικών.

Αναλυτικές ανακοινώσεις θα γίνουν στην επιστημονική εκδήλωσης «ΕΝ.Φ.Ι.Α. Δασικών Εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών» που θα πραγματοποιηθεί την  4η Νοεμβρίου 2021, στο ΕΒΕΑ και θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης και πως μπορείτε να την παρακολουθήσετε.

Στο μεταξύ ενόψει της εκδήλωσης  ο συλλογικός φορέας των οικοδομικών συνεταιρισμών ανακοινώνει ότι με πρωτοβουλία του αρμόδιου υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βασυρόπουλου και ότι «την τρέχουσα περίοδο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η επεξεργασία του ζητήματος από την υπηρεσιακή ομάδα του υπουργείου Οικονομικών  με την συμμετοχή του Φορέα μας, το θέμα έχει πλέον ωριμάσει και είναι εμφανές ότι υπάρχει βούληση από την Κεντρική Διοίκηση για την ρύθμιση του θέματος γιατί έχει αποδεχθεί τα προβλήματα που έχει προκαλέσει ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, λόγω του απαγορευτικού καθεστώτος που έχει διαμορφωθεί στις δασικές τους εκτάσεις, όσον αφορά την χρήση τους».

Σε αναλυτική ανακοίνωση, την οποία υπογράφει η Γεωργία Ρωμαίου πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής  της Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Οικοδομικών Συνεταιρισμών Ελλάδας σημειώνονται τα ακόλουθα:

ΕΝ.Φ.Ι.Α. Δασικών εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών – Ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα με τεράστιες αρνητικές συνέπειες – Θετική αντιμετώπιση από την Πολιτική Ηγεσία

*********

Το ιδιόμορφο καθεστώς στις δασικές εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί (Ο.Σ.) είναι θεσμικοί φορείς που λειτουργούν υπό την κρατική εποπτεία δύο Υπουργείων, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και κατέχουν πανελλαδικά μεγάλες εκτάσεις εκτός σχεδίου, δασικού χαρακτήρα.

Τις εκτάσεις αυτές τις αγόρασαν κυρίως την δεκαετία 1945-1965για την στεγαστική αποκατάσταση των μελών τους γιατί η τότε ισχύουσα δασική νομοθεσία δεν απαγόρευε στους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς να εντάξουν στο σχέδιο τις δασικές εκτάσεις τους και να διανείμουν οικόπεδα στα μέλη τους.

Το καθεστώς αυτό άλλαξε μετά το Σύνταγμα του 1975 γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η πολεοδόμηση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων των Ο.Σ. ήτανε αντίθετη με την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος.

Έκτοτε σταμάτησε τελείως η αξιοποίηση των δασικών εκτάσεων που αγοράστηκαν πριν το Σύνταγμα του 1975 και δημιουργήθηκε μια νέα πραγματικότητα για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς.

Σύμφωνα με την νέα κατάσταση πραγμάτων που διαμορφώθηκε από την νομοθεσία και την νομολογία του ΣτΕ, οι δασικές εκτάσεις των Ο.Σ., που δεν επιτρεπότανε μετά το Σύνταγμα του 1975 η πολεοδόμηση αυτών, έπρεπε να απαλλοτριωθούν από το κράτος και να αποζημιωθούν οι Ο.Σ. ή να ανταλλαγούν με εκτάσεις του Δημοσίου, παράλληλα δε απαγορευότανε από την νομολογία του ΣτΕ και η εξάλειψη της δασικής τους μορφής.

Το ανωτέρω καθεστώς στις δασικές εκτάσεις των Ο.Σ. που αγοράστηκαν πριν το Σύνταγμα του 1975 ΔΙΑΡΚΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ,

Πρώτον γιατί κράτος ουδέποτε προχώρησε σε απαλλοτρίωση δασικής έκτασης (γιατί οι Ο.Σ. δεν νομιμοποιούνται να κινήσουν οι ίδιοι από μόνοι τους την διαδικασία απαλλοτρίωσης, αυτή πρέπει να κινηθεί αναγκαστικά από το κράτος)

Δεύτερον γιατί οι κατά καιρούς νομοθετικές ρυθμίσεις για την ανταλλαγή εκτάσεων είτε απεδείχθησαν ανεφάρμοστες στην πράξη, είτε βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, και

Τρίτον γιατί στους Ο.Σ. δεν είναι επιτρεπτή η χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση των ιδιωτικών δασικών τους εκτάσεων, όπως στους άλλους ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών και δασοκτήμονες οι οποίοι έχουν από την δασική νομοθεσία το δικαίωμα να ασκούν επιτρεπτές επεμβάσεις στα δάση, όπως τουριστικές εγκαταστάσεις, κτηνοτροφική εκμετάλλευση, έργα πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, κατασκηνώσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και πολλές άλλες δράσεις και δραστηριότητες.

Συμπερασματικά φτάνοντας στο σήμερα οι δασικές εκτάσεις Ο.Σ. που αγοράστηκαν πριν πενήντα και πλέον χρόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καμιάς μορφής αξιοποίηση και παραμένουν ακόμα εκτός σχεδίου ανεκμετάλλευτες και αδιανέμητες στα μέλη, εγκλωβισμένες σε καθεστώς ολικής απαγόρευσης χρήσης αναμένοντας τις ρυθµίσεις της πολιτείας.

Το πρόβλημα με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Οι ανωτέρω δασικές εκτάσεις από την αγορά τους και στα πενήντα-εξήντα χρόνια που είναι εκτός σχεδίου και μέχρι τον Νόμο 4223/2013 περί ΕΝ.Φ.Ι.Α., δεν πλήρωναν φόρο ακίνητης περιουσίας γιατί απαλλασσόντουσαν ρητά από την νομοθεσία. Άρχισαν να φορολογούνται από το έτος 2014 γιατί με τον νόμο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταργήθηκε η απαλλαγή των δασών.

Ωστόσο το ιδιόμορφο καθεστώς ολικής απαγόρευσης χρήσης για νομικούς λόγους που ισχύει για τις εκτάσεις αυτές που παραμένουν δεκαετίες αδρανείς εκτός σχεδίου αδιανέμητες στα μέλη, συνιστά λόγο απαλλαγής από ΕΝ.Φ.Ι.Α. και θα έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο 4223/2013 να απαλλαγούν από φόρο.

Εντούτοις η Φορολογική Αρχή δεν δέχεται την απαλλαγή της απαγόρευσης χρήσης γιατί στέκεται στον δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων και οι Δ.Ο.Υ. φορολογούν, σε αρκετές περιπτώσεις, με αστρονομικά ποσά ΕΝ.Φ.Ι.Α. τους Ο.Σ., τα ποσά δε αυτά επιβαρύνουν τα μέλη μας γιατί οι Ο.Σ. δεν έχουμε από τον νόμο άλλα έσοδα, αλλά λειτουργούμε αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών μας, ως νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Έτσι λοιπόν τα ταλαιπωρημένα μέλη των Ο.Σ. που υποχρεούνται να πληρώσουν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω των εισφορών τους, δεν έχουν ακίνητη περιουσία και περιμένουν ακόμη να αποκτήσουν το οικόπεδο που εξόφλησαν ολοσχερώς πριν 60 ολόκληρα χρόνια. Επιβάλλεται δηλαδή ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε εκτάσεις χωρίς χρήση και χωρίς ιδιοκτησία τουλάχιστον ως προς αυτούς που θα τον πληρώσουν.

Οι Παράπλευρες αρνητικές συνέπειες του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα συσσωρευμένα προβλήματα

Πρόκειται για ένα παράλογο φόρο που επιβάλλεται σε εκτάσεις αδρανείς χωρίς χρήση, εκμετάλλευση, έσοδα και οικονομικά οφέλη.

Οι υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις με ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν είναι μόνο αδικαιολόγητες και αβάσιμες, αλλά έχουν και τεράστιες δυσμενείς επιπτώσεις και καταστροφικές συνέπειες, προκαλώντας συσσωρευμένα προβλήματα στους Ο.Σ., στις Διοικήσεις και στα χιλιάδες μέλη τους (αστικές και ποινικές συνέπειες, δεσμεύσεις, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών Ο.Σ. και ατομικών τραπεζικών λογαριασμών προέδρων και μελών διοικήσεων, ποινικές διώξεις, έλλειψη φορολογικής ενημερότητας, αδυναμία μεταβίβασης ατομικών ακινήτων μελών διοίκησης κλπ.)

Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα πανελλαδικής εμβέλειας που δημιούργησε ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., με τεράστιες αρνητικές συνέπειες σε χιλιάδες απλούς πολίτες, μέλη Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Το σοβαρότερο πλήγμα συνεπώς στους Ο.Σ. με τις δασικές εκτάσεις που αγοράσανε καλόπιστα και νόμιμα πριν το Σύνταγμα του 1975, δεν είναι μόνο η απερίγραπτη ταλαιπωρία των μελών τους από την αναμονή, επί δεκαετίες για τις απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις του κράτους για την νόμιμη διαχείριση των εκτάσεων (που εξόφλησαν πριν μισό και πλέον αιώνα) αλλά είναι κυρίως η απαράδεκτη, δυσμενής, άδικη και άνιση μεταχείριση από την πλευρά της πολιτείας με πληθώρα επιβαρυντικών μέτρων που πλήττουν συνεχώς την λειτουργία των Ο.Σ. με αποκορύφωμα αυτών την τραγική περίπτωση επιβολής (πολλών χιλιάδων ευρώ) ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε εκτάσεις νεκρές και αδρανοποιημένες χωρίς καμιά χρήση, εκμετάλλευση και έσοδα για εξήντα τουλάχιστον χρόνια.

Ειδικά στις περιπτώσεις που η Δ.Ο.Υ. προβαίνει στις απαράδεκτες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών Ο.Σ. και εισπράττει αναγκαστικά τα λιγοστά χρήματα που διατηρούν στους πενιχρούς λογαριασμούς τους, η ενέργειά της αυτή έχει ζημιώσει ανεπανόρθωτα την εύρυθμη λειτουργία των Οικοδομικών Συνεταιρισμών οι οποίοι αδυνατούν πλέον να συνεχίσουν τις εργασίες τους γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Με τις κατασχέσεις και δεσμεύσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών παραλύει στην κυριολεξία η λειτουργία τους και απειλείται σοβαρά η βιωσιμότητά τους, γεγονός με τραγικές συνέπειες για τα χιλιάδες μέλη τους, τα οποία αναμένουν δικαίωση μετά παρέλευση μισού αιώνα και παραπάνω.

Συνεπώς ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις δασικές εκτάσεις Ο.Σ. δεν είναι στενά φορολογικό ζήτημα. Είναι σημαντικό πρόβλημα με ευρύτερη κοινωνική διάσταση γιατί ταλαιπωρεί άνευ λόγου χιλιάδες οικογένειες πανελλαδικά.

Ενέργειες Συλλογικού Φορέα

Η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. Ελλάδας» είναι ο Συλλογικός Φορέας που εκπροσωπεί πάνω από 300 Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς πανελλαδικά με μέλη που ξεπερνούν τις τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες.

Αναπτύχθηκε από την ανάγκη να εκφραστούν οι Ο.Σ. συλλογικά ως θεσμικοί φορείς κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και να υποστηρίξουν τα θέματά τους και ιδιαίτερα τον νευραλγικό τους ρόλο στην περιβαλλοντική διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων για κάλυψη στεγαστικών αναγκών χιλιάδων πολιτών, που εξυπηρετεί το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.

Με τις διεκδικήσεις του Συλλογικού Φορέα προς την Κεντρική Διοίκηση με την οποία έχει αναπτυχθεί αξιόπιστος διάλογος, ρυθμίστηκαν νομοθετικά πολλά θέματα των Ο.Σ.ενώ την τρέχουσα περίοδο έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του στην αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων που έχει προκαλέσει ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ο Συλλογικός Φορέας Οικοδομικών Συνεταιρισμών Ελλάδας αγωνίστηκε δυναμικά για την επίλυση του θέματος και με συνεχείς παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την ρύθμιση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τις δασικές εκτάσεις των Ο.Σ. η οποία λόγω του ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα και της ευαισθησίας του ζητήματος συμπλέει με την αρχή της εμπιστοσύνης ως ειδικότερης έκφρασης του Κράτους Δικαίου, καθώς αποτρέπει την δημιουργία οικονομικών και κοινωνικών δυσμενών συνεπειών σε βάρος χιλιάδων απλών πολιτών που είναι μέλη Ο.Σ. και προέρχονται κυρίως από λαϊκά στρώματα με χαμηλά εισοδήματα.

Θετική Αντιμετώπιση από την Πολιτική Ηγεσία

Από τις μέχρι σήμερα επαφές και παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο Οικονομικών διαπιστώσαμε την θετική αντιμετώπιση και το ειλικρινές ενδιαφέρον του Υφυπουργού Οικονομικών κυρίου Απόστολου Βεσυρόπουλου για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. των δασικών εκτάσεων των Ο.Σ..

Με εντολή του κυρίου Υφυπουργού από την πρώτη κιόλας συνάντηση συστήθηκε ειδική υπηρεσιακή ομάδα στο Υπουργείο στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Φορέα μας για την διερεύνηση και επεξεργασία των ειδικότερων πλευρών του ζητήματος.

Κατά τις συναντήσεις με τις υπηρεσίες του Υπουργείου έγινε ουσιαστική συζήτηση και προσέγγιση σε βάθος του προβλήματος και αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων πολλές φορές, κυρίως γύρω από το ιδιόμορφο απαγορευτικό καθεστώς των δασικών εκτάσεων των Ο.Σ. που περιγράψαμε στα υπομνήματά μας, το οποίο αποτελεί και την βάση στην οποία τεκμηριώνουμε το αίτημά μας για απαλλαγή των δασικών εκτάσεων από ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Μολονότι με την πανδημία το θέμα παρέμεινε σε χειμερία νάρκη λόγω καραντίνας, η επικοινωνία της Διοικητικής Επιτροπής με τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν έμεινε στάσιμη, αλλά τη μακρά περίοδο της καραντίνας συνεχίστηκε χωρίς διακοπές η συνεργασία για την επίλυση του θέματος.

Την τρέχουσα περίοδο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η επεξεργασία του ζητήματος από την υπηρεσιακή ομάδα με την συμμετοχή του Φορέα μας, το θέμα έχει πλέον ωριμάσει και είναι εμφανές ότι υπάρχει βούληση από την Κεντρική Διοίκηση για την ρύθμιση του θέματος γιατί έχει αποδεχθεί τα προβλήματα που έχει προκαλέσει ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, λόγω του απαγορευτικού καθεστώτος που έχει διαμορφωθεί στις δασικές τους εκτάσεις, όσον αφορά την χρήση τους.

Η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. Ελλάδας» θα ήθελε να εκφράσει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη του θέματος η οποία κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και να ευχαριστήσει τον Υφυπουργό κύριο Απόστολο Βερόπουλο για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον με το οποίο αντιμετώπισε το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. η ρύθμιση του οποίου ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, γιατί καλύπτει και εξυπηρετεί ανάγκες δημοσίου συμφέροντος ευρέως φάσματος πολιτών, ενώ συγχρόνως επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της παρούσας Κυβέρνησης για τα κοινωνικά προβλήματα των πολιτών.

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γεωργία Ρωμαίου

Πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας