ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Στην αντεπίθεση περνάν οι γεωτεχνικοί για την προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, ανακοινώνοντας  διά του προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπυρίδωνος Μάμαλη,... ΓΕΩΤΕΕ: μπλόκο στα έργα για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Της Ντίνας Καράτζιου/

Στην αντεπίθεση περνάν οι γεωτεχνικοί για την προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, ανακοινώνοντας  διά του προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπυρίδωνος Μάμαλη,  ότι στην περίπτωση που δεν απαλειφθούν οι επίμαχες διατάξεις του Π.Δ 99/2018 θα μπλοκάρεται κάθε πράξη ανάθεσης εκπόνησης μελέτης ή εκτέλεσης έργου.

Μολονότι πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ απέρριψε προσφυγή του ΓΕΩΤΕΕ και έκρινε ότι διπλωματούχοι μηχανικοί μπορούν να εκπονούν μελέτες και να υλοποιούν τεχνικά έργα, τα οποία αμφισβητήθηκαν από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως αποκλειστικό επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενο των γεωτεχνικών, το ΓΕΩΤΤΕ περνάει στην αντεπίθεση.

Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπυρίδων Μάμαλης αναφέρει στο «Ecopress», ότι «η  απόφαση του ΣτΕ δηλώνει την αναρμοδιότητα του, να κρίνει επί της ουσίας την απονομή των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η απόφαση, αναφέρει ξεκάθαρα, ότι κράτος είναι αυτό που αποφασίζει σε ποια σχολές απονείμει, ποια επαγγελματικά δικαιώματα. Αρα πάνω σ΄αυτή την απόφαση του ΣτΕ πατάμε και ζητάμε από την πολιτεία πλέον, τους αρμόδιους υπουργούς, την απόσυρση συγκεκριμένων διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018 που αποτελούν αμιγώς γεωτεχνικά επιστημονικά αντικείμενα,  υπενθυμίζοντας και τη δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης για επανεξέταση συγκεκριμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων».

 

Ομάδα εργασίας

Σημειώνεται, ότι σε πρόσφατη επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ για το ζήτημα προς τους αρμόδιους υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανάπτυξης, και Παιδείας, αναφέρεται, ότι «με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις πολλών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, όχι μόνο των γεωτεχνικών, αλλά και των μηχανικών, η προηγούμενη Κυβέρνηση πραγματοποίησε στις 9-5-2019 διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2018. Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου, στην εν λόγω σύσκεψη διαπιστώθηκαν αλληλοεπικαλύψεις ορισμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στο ως άνω Π.Δ. με αντίστοιχα άλλων επαγγελματικών κατηγοριών συναφούς αντικειμένου και αποφασίστηκε η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας η οποία θα εισηγηθεί την άμεση διόρθωση των αστοχιών και αλληλοεπικαλύψεων. Επισημαίνουμε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη Ο.Ε. ουδέποτε συγκροτήθηκε και λειτούργησε».

Το μπαλάκι στην πολιτεία

Ο κ.Μάμαλης αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι « η απόφαση του ΣτΕ ρίχνει το μπαλάκι στην πολιτεία.  Επί των αιτήσεων ακύρωσης που υποβλήθηκαν κατά του Π.Δ. 99/2018, έκανε δεκτό, μεταξύ άλλων, πως «η κρίση της Διοικήσεως περί της επάρκειας των γνώσεων των ειδικοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως επιστημονική και τεχνική, είναι ανέλεγκτη από το ΣτΕ». Και προσθέτει: «Εμείς θέλαμε να ακυρώσουμε πολύ συγκεκριμένες επισημάνσεις για τις οποίες προσφύγαμε. Δεν ζητήσαμε να μην έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Ζητήσαμε  να μην έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που δεν τους ανήκουν. Ως εκ τούτου, εμείς καλούμε σε διάλογο την Πολιτεία, για επανεξέταση των συγκεκριμένων διαφορών. Διότι στα περισσότερα από αυτά που ζητάμε, συνεχίζει ο νόμος να επιβάλλει την αποκλειστική, τη  δική μας υπογραφή. Για παράδειγμα, το προεδρικό διάταγμα λέει, ότι οι δασικές μελέτες μπορούν να υπογραφούν κι από μηχανικό περιβάλλοντος. Οι οριζόμενες όμως διατάξεις του Π.Δ 344/2000, το οποίο δεν ήρθη,  αναφέρει ότι αυτές υποχρεωτικά υπογράφονται από δασολόγους. Αρα τώρα τι θα γίνει; Μπορούν να υπογράφονται από μηχανικό περιβάλλοντος αλλά υποχρεωτικά κι από δασολόγο; Αρα τι νόημα έχει; Εγινε και πρόχειρα, δεν το έκαναν και σωστά».

Θα προσφεύγουμε σε κάθε πράξη χωρίς υπογραφή γεωτεχνικού

Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΤΕ, υπογραμμίζει κατηγορηματικά. «Εμείς σε οποιαδήποτε πράξη που θα γίνει χωρίς  υπογραφή γεωτεχνικού που είναι υποχρεωτική θα προσφεύγουμε. Αρα θα μπλοκάρουμε όλες τις πράξεις. Αν το θέλουν έτσι, ας πάρουν και την ευθύνη.  Η ενεργοποίηση του ΓΕΩΤΕΕ προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει ήδη γνωστοποιηθεί δια επιστολών προς τα αρμόδια υπουργεία. Για το επίμαχο ζήτημα καταγράφεται το εξής στις επιστολές.: «Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο της προάσπισης των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, αλλά και με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων από την εφαρμογή των επίμαχων διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 για το περιβάλλον και τους Έλληνες πολίτες, θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ακύρωση/αναστολή των διαδικασιών ανάθεσης εκπόνησης μελέτης ή εκτέλεσης έργου σε κάθε περίπτωση όπου δεν τηρούνται τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000, σχετικά με την υποχρεωτική υπογραφή/συμμετοχή των γεωτεχνικών επιστημόνων».

Ο κ. Μάμαλης υπογραμμίζει ότι θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση, εφόσον το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του δεκαετούς Προγράμματος Αναδασώσεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «αν έχει δασικές μελέτες από ιδιώτες προφανώς και θα υπάρξουν».

Συνάντηση με τον υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

Οσον αφορά στις παρεμβάσεις του ΓΕΩΤΤΕΕ προς τα αρμόδια υπουργεία, ο κ. Μάμαλης αναφέρει στο «Ecopress», ότι προς το παρόν υπήρξε απόκριση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή,  ο οποίος, «δεσμεύτηκε ότι θα ξαναδεί το ζήτημα υπό το πρίσμα της απόφασής του ΣτΕ. Και πως σύντομα θα έχουμε συνάντηση για αυτό το θέμα, χωρίς να προδιαγράφει οποιοδήποτε αποτέλεσμα».

Τα επίμαχα σημεία του ΠΔ

Οι επίμαχες διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος που αφορούν κατά το ΓΕΩΤΕΕ γεωτεχνικά αντικείμενα και ζητούν την απόσυρσή τους, συμπυκνώνονται σε έξι διατάξεις Οπως υποστηρίζει, σχετίζονται άμεσα και ουσιωδώς με την προστασία και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς και την προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και ως εκ τούτου, θεωρούν, δεν είναι απλώς αναγκαία, αλλά και επιβεβλημένη, η πλήρης και σε βάθος γνώση των αντίστοιχων επιστημονικών αντικειμένων, γνώση την οποία παρέχουν αποκλειστικά τα καθ’ ύλην αρμόδια Γεωτεχνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα. «Για το λόγο αυτό άλλωστε», όπως σημειώνεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη πληρότητα και αρτιότητα των σχετικών μελετών και έργων, υπογραμμίζεται ότι ο νομοθέτης όρισε, με τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000, πως οι ως άνω δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις υποχρεωτικής απασχόλησης των, κατά περίπτωση, αρμόδιων γεωτεχνικών επιστημόνων». Πρόκειται για τις εξής διατάξεις

*Εκπόνηση Μελετών Υδρογεωλογίας και Υπογείων Υδάτων από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Περιβάλλοντος ή Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων (Άρθρο 3 παρ. 2κη, Άρθρο 9 παρ. 2ε, Άρθρο 13 παρ. 2ε, Άρθρο 14 παρ. 2δ.)

*Εκπόνηση Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών και Ερευνών από Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων (Άρθρο 9 παρ. 2λβ, Άρθρο 14 παρ 2κζ).

*Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Περιβάλλοντος ή Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων (Άρθρο 3 παρ. 2νε, Άρθρο 9 παρ. 2μα, Άρθρο 14 παρ. 2λδ).

*Εκπόνηση Μελετών και Ερευνών Γεωθερμικών Πεδίων από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων (Άρθρο 3 παρ. 2μβ, Άρθρο 6 παρ. 2νγ, Άρθρο 9 παρ. 2κβ, Άρθρο 14 παρ. 2κα).

*Εκπόνηση Δασικών Μελετών από Μηχανικούς Περιβάλλοντος (Άρθρο 13 παρ. 2κθ).

*Εκπόνηση Μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Μελετών Έργων Πρασίνου από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς ή Μηχανικούς Περιβάλλοντος (Άρθρο 4 παρ. 2λ, Άρθρο 13 παρ. 2κζ).

*Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Περιβάλλοντος Άρθρο 3 παρ. 2νβ, Άρθρο 13 παρ. 2κδ)

 

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας