ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ -«Μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο κυρώνονται οι Δασικοί Χάρτες για το 90% της ελληνικής επικράτειας και από τις αρχές Αυγούστου 2022 καθιερώνεται... ΓΓ Δασών: πως θα επιλύονται οι αδικίες στους Δασικούς Χάρτες- αντιρρήσεις τέλος

Του Αργύρη Δεμερτζή/

-«Μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο κυρώνονται οι Δασικοί Χάρτες για το 90% της ελληνικής επικράτειας και από τις αρχές Αυγούστου 2022 καθιερώνεται νέα διαδικασία συνεχούς αναμόρφωσης και επικαιροποίησης ακόμη και των κυρωμένων Δασικών Χαρτών, για να επιλύονται παγίως αδικίες εις βάρος των πολιτών, στο παρόν και το μέλλον».

Αυτά, δηλώνει στο ecopress ο Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ Κωνσταντίνος Αραβώσης, δίνοντας παράλληλα αναλυτικές απαντήσεις για τη νέα διαδικασία υποβολής  πρόδηλων σφαλμάτων στους Δασικούς Χάρτες και τον κύκλο υποβολής αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες, που κλείνει μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις.

Δυναμικό έργο οι Δασικοί Χάρτες 

-«Το σημαντικό, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και τις επενδύσεις έργο των Δασικών Χαρτών, που ολοκληρώνεται με την κύρωση των δασικών χαρτών για το 90% της ελληνικής επικράτειας έως τον Οκτώβριο είναι δυναμικό, και η επικαιροποίηση των Δασικών Χαρτών θα συνεχίζεται με συγκεκριμένα νομοθετημένα κριτήρια στο μέλλον», τονίζει ο Γενικός Γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Aπαντήσεις για τη νέα διαδικασία υποβολής  πρόδηλων σφαλμάτων και τον κύκλο υποβολής αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες δίνει ο Γενικός Γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Ο ίδιος εξηγεί ότι «παρέχεται πλέον η δυνατότητα αναμόρφωσης μερικώς ή ολικώς κυρωμένων δασικών χαρτών, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτούς διορθώσεις προδήλων σφαλμάτων και να μπορούν να αποκαθίστανται παγίως αδικίες προς τους πολίτες».

Συγκεκριμένα με νομοθετική ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που ψηφίστηκε στη Βουλή την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2022 και αναμένεται να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου 2022 θεσμοθετήθηκε η νέα πάγια διαδικασία χωρίς προθεσμία, συνεχούς διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων στο Δασικό Χάρτη, «με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του περιεχομένου του δασικού χάρτη και της εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς τη Διοίκηση, μέσα από τη δυνατότητα αναμόρφωσής του, για μια σειρά περιπτώσεων», όπως τονίζει ο Γενικός Γραμματέας Δασών.

-«Οι πολίτες θα μπορούν χωρίς χρονικό περιορισμό, να ακολουθούν τόσο πριν αλλά και μετά την κύρωση των δασικών χαρτών τη διαδικασία των πρόδηλων σφαλμάτων, για μεγάλος εύρος περιπτώσεων, όπως συγκεκριμένα καθορίζει η νομοθεσία», σημειώνει ο κ Αραβώσης, τονίζοντας ότι «οι αιτήσεις για τα πρόδηλα σφάλματα υποβάλλονται ατελώς για τους πολίτες και οι Δασικές Υπηρεσίες θα ακολουθούν ανοιχτή και διαρκή διαδικασία, κατά την οποία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα προβαίνουν υποχρεωτικά σε ενσωμάτωση των πρόδηλων σφαλμάτων στο Δασικό Χάρτη».

Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις 

-«Η διαδικασία για τα πρόδηλα σφάλματα, συνδυάζεται με την πρόβλεψη να ενσωματώνονται στους Δασικούς Χάρτες και οι νέες νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις, που ετοιμάζουμε ως υπουργείο – με πιο σημαντική τη νομοθετική λύση για 1,3 εκατ. στρέμματα εκχερσωμένων εκτάσεων σε όλη την Ελλάδα, ρύθμιση την προωθούμε για ψήφιση στη Βουλή,  μέσα στο επόμενο διάστημα- ώστε στο έργο των Δασικών Χαρτών, που είναι δυναμικό και να γίνονται οι αναγκαίες αναμορφώσεις και επικαιροποιήσεις», σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας Δασών.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «στόχος μας είναι με νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις, όπως τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν αυτές τις ημέρες στη Βουλή, τις ρυθμίσεις του 4685/20, της διευθέτησης των ζητημάτων για τα φρύγανα και τους ασπάλαθους, του ιδιοκτησιακού, των δασωμένων αγρών, σχετικές εγκυκλίους και διατάξεις και πολλά άλλα, να εξορθολογιστούν οι δασικοί χάρτες προς όφελος του δάσους, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και διασφάλισης δικαιοσύνης και ξεκάθαρου πλαισίου για τους πολίτες και τις επενδύσεις».

Η νέα ρύθμιση

Συγκεκριμένα η νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ακόμη και μετά την κύρωση των δασικών χαρτών, να γίνεται αναμόρφωση τους, με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος, λαμβάνοντας υπόψη περισσότερες διοικητικές πράξεις από όσες μέχρι σήμερα γίνονταν δεκτές.

Συγκεκριμένα στη νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται ότι: «μετά τη μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη η αναμόρφωσή του επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 8.α. του άρθρου 17 και της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του παρόντος, καθώς και του επόμενου εδαφίου». Και συνεχίζει αναφέροντας ότι:

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με α) την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που υπάγονται ή παύουν να υπάγονται σε αυτόν σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, με δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), ή με διοικητικές πράξεις της περ. ζ) των παρ. 6 και 7 του ως άνω άρθρου 3 που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν, καθώς και β) με τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων. Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεν υπάγονταν στον δασικό νόμο κατά το χρόνο κύρωσης αυτού, δεν διεκδικούνται δικαιώματα από το ελληνικό Δημόσιο κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας».

Επί της ουσίας, αν κάποιος ιδιοκτήτης δεν έχει καταθέσει την αντίρρησή του εντός της σχετικής προθεσμίας, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση του νομοσχεδίου έχει δυνατότητα  ακόμη και μετά την κύρωση των δασικών χαρτών, να γίνεται αναμόρφωση του χάρτη, με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος.

Η διαφορά αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων 

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι ατελώς Αντιρρήσεις και τα Πρόδηλα Σφάλματα αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εσφαλμένων εγγραφών του Δασικού Χάρτη και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τις Αντιρρήσεις που υποβάλουμε στις περιπτώσεις ουσιαστικής αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης.

Ποια είναι τα πρόδηλα σφάλματα, που υποβάλλονται ατελώς, σε τι αφορούν ακριβώς και πώς αντιμετωπίζονται , ποιες αντιρρήσεις είναι ατελώς Δείτε εδώ στο ecopress

Τα πρόδηλα σφάλματα, που υποβάλλονται ατελώς

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 153394/919/2017 – ΦΕΚ 1366/Β/21-4-2017, μπορούν οι πολίτες να αιτηθούν ατελώς, δηλαδή χωρίς την καταβολή του προβλεπομένου για τις Αντιρρήσεις τέλους, τη διόρθωση συγκεκριμένων κατηγοριών σφαλμάτων του δασικού χάρτη, που έχει να κάνει με:

– Τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά.

– Παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο.

– Απεικόνιση εμφανώς λανθασμένης αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο.

– Παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων.

– Λάθος αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας (φωτογραφίας) λόγω διαβαθμισμένων περιοχών.

-Απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το π.δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α’).

– Απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις, έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

– Απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

– Ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.

Πότε κλείνει η πλατφόρμα αντιρρήσεων

Μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις λήγει οριστικά στο τέλος Ιουλίου 2022 η τελευταία οριζόντια προθεσμία για όλη τη χώρα, που νομοθετήθηκε με μικρή παράταση 16 ημερών (από τις 15 έως 31 Ιουλίου 2022) για την υποβολή αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες.

-«Η πλατφόρμα υποβολής αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες θα κλείσει τη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2022, αφού η καταληκτική προθεσμία της 31ης Ιουλίου 2022 είναι Κυριακή και είναι αργία», δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης, δίνοντας το μήνυμα ότι κλείνει οριστικά ο κύκλος των αλλεπάλληλων παρατάσεων, που ακολουθήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας