ecopress
Στην κορυφή της ατζέντας όλων των συναρμόδιων υπουργείων έχει τεθεί το ζήτημα του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και για την αντιμέτωπιση του προβλέπεται διοχέτευση... ΓΓ Βιομηχανίας: στην κορυφή της ατζέντας το ενεργειακό κόστος επιχειρήσεων

Στην κορυφή της ατζέντας όλων των συναρμόδιων υπουργείων έχει τεθεί το ζήτημα του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και για την αντιμέτωπιση του προβλέπεται διοχέτευση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης προς βιώσιμες – πράσινες – επενδύσεις αναφέρει η γενική γραμματέας Βιομηχανίας.

 

 «Ξεκλειδώνουν», χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού  ύψους 138 εκατ. εκατομμυρίων ευρώ στη βιομηχανία, για έργα νέων πράσινων και έξυπνων βιομηχανικών πάρκων και την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αιχμή τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω του net metering και την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για επενδύσεις «έξυπνης μεταποίησης». Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

Διοχέτευση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης προς βιώσιμες – πράσινες – επενδύσεις

Η γενική γραμματέας Βιομηχανίας, Θέμις Ευτυχίδου, σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ -ΜΠΕ απαντά για το ενεργειακό κόστος και τις αυξήσεις μεταφορικών και πρώτων υλών, τις στρατηγικές αύξησης της παραγωγικότητας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το εργατικό δυναμικό της βιομηχανίας, ως εξής:

-Για  την αύξηση του ενεργειακού κόστους, των μεταφορικών και πρώτων υλών στη βιομηχανία: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί ένα ντόμινο τεράστιων συνεπειών σε επίπεδο πρωτίστως ανθρωπιστικό, και βεβαίως σε όλο το φάσμα της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, πυροδοτώντας ταυτόχρονα την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που όλοι βιώνουμε, από τις επιπτώσεις της οποίας είναι αδύνατον να διαφύγει ο βιομηχανικός τομέας. Το μείζον ζήτημα του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία έχει τοποθετηθεί στην κορυφή της ατζέντας όλων των συναρμόδιων υπουργείων και βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο τόσο με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και με το υπουργείο Οικονομικών, αλλά και με τους εκπροσώπους του κλάδου, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί καίρια και αποτελεσματικά.  Η πρώτη Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία που προωθεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, έχει θέσει στρατηγικούς πυλώνες άμεσα σχετιζόμενους και με τους ενεργειακούς στόχους, όπως την βιώσιμη κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης των βιομηχανιών και βέβαια, την μείωση του κόστους, αλλά και την κλιματικά ουδέτερη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής βρίσκουμε τη διϋπουργική πρωτοβουλία για τη «Βιώσιμη Χρηματοδότηση», η οποία αφορά στον σχεδιασμό και την υιοθέτηση κατάλληλων εργαλείων πολιτικής για τη διοχέτευση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης προς βιώσιμες – πράσινες – επενδύσεις. Προβλέπονται, επίσης, και προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αφορούν στην ενσωμάτωση τεχνολογιών και λύσεων που, μεταξύ άλλων, θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους».

-Για τις στρατηγικές αύξησης της παραγωγικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, τη μείωση του κόστους και την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων: « Η γενική γραμματεία Βιομηχανίας, ανέπτυξε την πρώτη Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας της χώρας, που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο βιομηχανικής πολιτικής της χώρας μας για την επόμενη δεκαετία. Όραμα της Στρατηγικής είναι να τεθεί η ελληνική βιομηχανία πυλώνας για την οικοδόμηση μίας έξυπνης, πράσινης και ανταγωνιστικής οικονομίας, μίας δίκαιης και ανθεκτικής κοινωνίας. Η στρατηγική δομείται σε τέσσερα επίπεδα. Αρχικώς, αναλύει τα βασικά οικοσυστήματα της ελληνικής βιομηχανίας εντοπίζοντας εκείνα που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία όπως η αγροδιατροφή και τα δομικά υλικά, καθώς και εκείνα με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Εξετάζονται, επίσης, καινοτόμες, εξειδικευμένες αγορές που παρουσιάζουν σημαντική δυναμική ανάπτυξης, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως τα εναλλακτικά τρόφιμα, η ηλεκτροκίνηση και η ρομποτική. Επιπλέον, εστιάζει και στη βιομηχανική οργάνωση και σε οριζόντια ζητήματα που αφορούν στις βιομηχανικές επιχειρήσεις (μικρομεσαίες ή μη) και την οργάνωσή τους. Τέλος, αναλύει και συνδράμει στην βελτίωση όλων των οριζόντιων δομών και υπηρεσιών που συνθέτουν τη βιομηχανία από την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημόσια διοίκηση και τις υποδομές έως την εφοδιαστική αλυσίδα, το κόστος ενέργειας και φυσικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έτσι, καταλήγει σε  6 + 1 στρατηγικές κατευθύνσεις με 23 προτεραιότητες και συγκεκριμένους στόχους. Οι στόχοι είναι μετρήσιμοι, αποτελούν ορόσημα επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής και αφορούν στην αύξηση της συνδρομής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έως 13% εντός πενταετίας και σε 15% το 2030 έναντι 10,7% που είναι σήμερα. Μετρήσιμος στόχος είναι και η αύξηση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 15% εντός πενταετίας, και σε 20% έως το 2030 έναντι του ισχύοντος 9,2%. Στοχεύουμε, επίσης, στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, καθώς και στη βελτίωση της θέσης της χώρας σε διεθνείς δείκτες».

-Για το ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας: «Ανταποκρινόμενοι στις επιταγές της 4η βιομηχανικής επανάστασης, αλλά και στις προκλήσεις από την πανδημία του κορονοϊού, η γενική γραμματεία Βιομηχανίας, ολοκλήρωσε και έδωσε στη δημοσιότητα το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας- Industry 4.0»., το οποίο αναγνωρίζει τις ανάγκες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και προτείνει προτεραιότητες και δράσεις, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας και το Σχέδιο Δράσης. Βάσει της μελέτης αναγνωρίζεται πως θα πρέπει να συνδράμουν τουλάχιστον 5 ψηφιακές τεχνολογικές οικογένειες: Big Data Analysis, IoTs, 5G, σένσορες και τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση ή ακόμη και αποτροπή κρίσεων κάθε είδους. Όταν η λήψη αποφάσεων και ο οικονομικός σχεδιασμός πραγματοποιούνται με αξιόπιστες και υψηλής αξίας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, έχουμε πολύ καλύτερες δυνατότητες διαχείρισης, που  μεταφράζονται σε μείωση κόστους, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, αύξηση αποθεματικών, καλύτερων χρόνων απόκρισης, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας, και τη βελτιστοποίηση των αλυσίδων αξίας. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να εκμεταλλευτούμε όσα μας προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να αναπτύξουμε μία οικονομία ανθεκτικότερη σε κρίσεις.

-Για το εργατικό δυναμικό στους βιομηχανικούς ομίλους: «Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το μέλλον της χώρας σε κάθε τομέα. Τόσο σε επίπεδο στελεχών όσο και σε επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων, διατήρησης ικανοτήτων και επανακατάρτισης / επανεκπαίδευσης προσωπικού. Αυτό δεν είναι μόνο δικό μας εύρημα. Αποτελεί τόσο βασικό πυλώνα προτεραιότητας της νέας βιομηχανικής ευρωπαϊκής πολιτικής, όσο και εύρημα όλων των μελετών που πρόσφατα διεξήγαμε και κυρίως πρωταρχική απαίτηση της πραγματικής οικονομίας, όπως εκφράστηκε από τις σχετικές διαβουλεύσεις που είχαμε με παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους επιχειρήσεων. Για τους λόγους αυτούς, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί και κεντρικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής Βιομηχανίας και του Σχεδίου Δράσης της. Μεταξύ των 43 παρεμβάσεων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δεξιότητες και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Ξεχωρίζει το πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, το οποίο θα υποστηρίξει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την πιστοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εντός των επιχειρήσεων και βάσει των αναγκών τους. Παράλληλά, προβλέπεται και η ανάπτυξη ειδικού Σχεδίου Δράσης για τις δεξιότητες στην βιομηχανία. Φυσικά, δεν ξεχνάμε τους νέους της χώρας. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν τόσο στην διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας της βιομηχανίας, όσο στην εμπλοκή τους στην βιομηχανική πολιτική μέσω της συγκρότησης Εθνικού Συμβουλίου Νέων για τη Βιομηχανία»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας